Vastrentende waarden categorie 2 - Beleggers academy

 

Wat is een vastrentende waarde?

Met vastrentende waarden worden voornamelijk obligaties bedoeld die een vaste rente geven. Onder vastrentende waarden categorie 2 verstaan we speciale obligaties. Dit zijn obligaties met speciale kenmerken en voorwaarden. Deze obligaties hebben hierdoor andere risico’s dan gewone obligaties.

Het gaat hier om 3 soorten speciale obligaties: 

 • Converteerbare obligaties
 • Perpetuele obligaties
 • Asset Backed Securities
Vastrentende waarden
 1. Converteerbare obligaties

  Net als bij een gewone obligatie kan een bedrijf een converteerbare obligatie uitgeven om geld op te halen voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen. Maar met een converteerbare obligatie heeft u obligatiehouder het recht om de obligatie om te wisselen (converteren) in een vooraf bepaald aantal aandelen van dat bedrijf tegen een vooraf bepaalde prijs (de conversieprijs), binnen een vooraf bepaalde periode (de uitoefenperiode). Dit recht is vergelijkbaar met het recht van een call-optie. Door dit recht is de couponrente van een converteerbare obligatie meestal lager dan de couponrente van een vergelijkbare gewone obligatie.

  Obligatiewaarde en conversiewaarde

  Een converteerbare obligatie heeft twee soorten waarden: 

  • Conversiewaarde: de prijs van het aandeel is in de conversieperiode hoger dan de conversieprijs. Het is dan aantrekkelijk voor u om uw recht uit te oefenen en de obligatie om te wisselen in aandelen. 
  • Obligatiewaarde: de prijs van het aandeel is in de conversieperiode lager dan de conversieprijs. Omwisselen is dan niet aantrekkelijk en de converteerbare obligatie gedraagt zich als een gewone obligatie: onder normale omstandigheden keert de uitgevende instelling dan elk jaar op de coupondatum de rente aan u uit en betaalt zij op de einddatum het hele bedrag van de obligatie aan u terug.
 2. Perpetuele obligaties

  Een perpetuele obligatie noemen we ook wel een doorlopende obligatie. Het is een obligatie zonder einddatum. Hierdoor weet u niet wanneer u uw geld terugkrijgt. De uitgevende instelling heeft meestal wel de mogelijkheid om de perpetuele obligatie vervroegd terug te betalen op vooraf bepaalde momenten. Maar of zij dat ook werkelijk doet, hangt af van de voorwaarden die zij bij de uitgifte van de perpetuele obligatie heeft afgesproken en van de ontwikkeling op de beurs. Ook kan de uitgevende instelling besluiten om in een bepaald jaar de rente over te slaan; dit noemen we passeren. Perpetuele obligaties bieden u een hogere couponrente dan vergelijkbare gewone obligaties, maar dat is dan wel in ruil voor de onzekerheid of u alle rente uitgekeerd krijgt en wanneer u uw geld terugkrijgt. Ook reageert de prijs van een perpetuele obligatie sterker op een renteverandering dan een gewone obligatie.

 3. Asset Backed Securities

  Asset Backed Securities zijn obligaties waarbij de couponrente en de terugbetaling van de obligatie gebaseerd zijn op een onderpand van pakketten van verschillende soorten leningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om pakketten van hypotheken en autofinancieringen. We noemen Asset Backed Securities ook wel herverpakte leningen. De uitgevende instellingen kunnen de onderliggende pakketten in verschillende tranches (delen) uitgeven. Elke tranche heeft een eigen kredietrisico.

  Beleggen in Asset Backed Securities is risicovol. Dat komt doordat het vaak onduidelijk is waaruit het onderpand precies bestaat. Ook is het moeilijk in te schatten hoe hoog het risico is dat grote groepen mensen hun hypotheek of lening niet kunnen terugbetalen. Dit maakt het kredietrisico van Asset Backed Securities veel onduidelijker dan het kredietrisico van een gewone obligatie, waarbij het kredietrisico alleen bestaat uit het risico dat de uitgevende instelling de obligatie niet kan terugbetalen. 

  Asset Backed Securities waren een van de grootste veroorzakers van de Amerikaanse kredietcrisis in 2007, het onderpand bestond vooral uit pakketten hypotheken met een variabele rente. Toen de hypotheekrente snel steeg, konden veel Amerikaanse burgers die hogere rente op hun hypotheek of zelfs de hele hypotheek niet meer terugbetalen. Het gevolg was dat de Asset Backed Securities heel snel al hun waarde verloren of nog maar heel weinig waarde overhielden.

 

Zo belegt u in vastrentende waarden categorie 2

Als u zelfstandig belegt bij ABN AMRO, kunt u alleen met de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus in vastrentende waarden categorie 2 beleggen. U kunt deze speciale obligaties kopen en verkopen met de ABN AMRO app, Internet Bankieren of Mijn Dealingroom.
Voordat u bij ABN AMRO kunt beleggen in vastrentende waarden categorie 2, vragen wij u eerst om hier een kennisexamen  over te maken. Slaagt u voor het examen, dan heeft u voldoende kennis om in vastrentende waarden categorie 2 te mogen beleggen. Slaagt u niet? Dan past beleggen in vastrentende waarden categorie 2 mogelijk niet bij u. U kunt dan geen orders in vastrentende waarden categorie 2 opgeven.
 

Zelf Beleggen Plus

Met ons professionele en betrouwbare platform Mijn Dealingroom kunt u 24/7 orders opgeven om beleggingen te kopen of verkopen. U heeft keuze uit een ruim assortiment beleggingsproducten.

Voor de actieve belegger:

 • Makkelijk en betrouwbaar platform
 • Professionele analysetools
 • Toegang tot beurzen wereldwijd
 • Ook handelen in complexe producten