Gestructureerde producten - Beleggers academy

 

Wat zijn gestructureerde producten?

Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten die uit een combinatie van verschillende beleggingsproducten bestaan. Bijvoorbeeld een gestructureerd product dat een optie combineert met een obligatie, aandeel of index. We onderscheiden kapitaalbeschermingsproducten, beleggingsproducten met voorwaardelijke bescherming en hefboomproducten.

Lees de productinformatie voordat u orders gaat opgeven

Elk soort gestructureerd product heeft zijn eigen productinformatie. Zorg dat u deze productinformatie heeft gelezen, voordat u besluit in een gestructureerd product te beleggen. U vindt de productinformatie in:

 • Het prospectus: deze informatie is de bron van de productinformatie en is bij mogelijke verschillen tussen de andere productinformatie leidend 
 • Het Essentiële-informatie document (Eid): dit is verplichte informatie voor 'verpakte' beleggingsproducten; en 
 • De productinformatie die de uitgevende instelling geeft, bijvoorbeeld een 'termsheet'

Daarnaast vindt u extra uitleg in de algemene productbrochures van ABN AMRO. De algemene productbrochures zijn beschikbaar voor kapitaalbeschermingsproducten, beleggingsproducten met voorwaardelijke bescherming en hefboomproducten. Deze brochures informeren u over de belangrijkste kenmerken, werking, voordelen, nadelen, geschiktheid, verhandelbaarheid en de risico’s van het product, zodat u kunt bepalen of beleggen in deze producten bij u past. En om zeker te weten dat u de werking en de risico's van het gestructureerde product begrijpt, toetsen wij dit met een kennisexamen. U moet geslaagd zijn voor het kennisexamen, voordat u uw eerste kooporder voor het gestructureerde product opgeeft.

 

Kapitaalbeschermingsproduct

'FIX-Plus' Notes

Een kapitaalbeschermingsproduct is een gestructureerd product en bestaat uit een combinatie van verschillende beleggingsproducten. Bij een 'FIX-Plus' Note gaat het dan om de combinatie van een obligatie ('FIX') met een optie ('Plus'). Een kapitaalbeschermingsproduct biedt een totale of gedeeltelijke bescherming van de hoofdsom op de einddatum en biedt ook kans op rendement. 

Meer informatie over de kenmerken en de risico's vindt u in deze productbrochure Beleggen met bescherming via 'FIX-Plus Notes' .

 

Beleggingsproducten met voorwaardelijke bescherming

Autocallable Notes

Een autocallable note (ACN) is een gestructureerd beleggingsproduct met een obligatie- en optiecomponent. Een ACN is een belegging waarvan de terugbetaling van de nominale waarde (de hoofdsom) en de uitkering van de coupon afhankelijk zijn van de koersontwikkeling van een onderliggende waarde. 

Hoewel ACN’s een vooraf vastgelegde einddatum hebben, kunnen ACN’s tijdens de looptijd worden beëindigd. Op een aantal vooraf vastgestelde observatiemomenten tijdens de looptijd heeft u de kans dat uw ACN eerder dan de einddatum wordt afgelost en u de hoofdsom van uw ACN terugkrijgt. Daarnaast wordt op deze observatiemomenten ook bepaald of de coupon wordt uitbetaald. 

De ACN kent een voorwaardelijke bescherming van de hoofdsom. Dit betekent dat u de hele hoofdsom op de einddatum krijgt uitgekeerd, zolang het beschermingsniveau niet is doorbroken. Bij tussentijdse verkoop van de ACN geldt deze voorwaardelijke bescherming niet. Noteert de onderliggende waarde op één of meer observatiemomenten onder het beschermingsniveau? Dan vervalt de voorwaardelijke bescherming. In dat geval is de hoogte van de uitkering op de einddatum afhankelijk van de koers van de onderliggende waarde op de laatste observatiedatum en loopt u volledig risico op uw inleg.

Meer informatie over de kenmerken en de risico's vindt u in deze productbrochure Informatiewijzer Autocallable Note .

Memory Coupon Notes

Een Memory Coupon Note (MCN) is een gestructureerd beleggingsproduct met een obligatie- en een optiecomponent. Het rendement is afhankelijk van de koersontwikkeling van een onderliggende waarde. De MCN betaalt telkens een coupon uit wanneer de onderliggende waarde op bepaalde observatiemomenten op of boven een bepaald niveau (de coupon barrier) noteert. 

Het unieke kenmerk van de MCN is het memory-effect, waardoor een gemiste coupon op een volgende observatiedatum alsnog kan worden uitgekeerd. De MCN kent een voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde (de hoofdsom). 

Dit betekent dat u de hele hoofdsom krijgt uitgekeerd, zolang het beschermingsniveau niet is doorbroken. Noteert de onderliggende waarde op één of meer observatiemomenten onder het beschermingsniveau? Dan vervalt de voorwaardelijke bescherming. In dat geval is de hoogte van de uitkering op de einddatum afhankelijk van de koers van de onderliggende waarde op de laatste observatiedatum en loopt u volledig risico op uw inleg. 

Meer informatie over de kenmerken en de risico's vindt u in deze productbrochure Informatiewijzer Memory Coupon Note .

 

Hefboomproducten

Turbo's

Een turbo is een gestructureerd product met de kenmerken en risico's van een derivaat. Het rendement is afhankelijk van de koersontwikkeling van een onderliggende waarde. 

Een turbo werkt met een hefboom en met een stop-loss niveau. De hefboom zorgt voor een versnelling van de prijsbeweging van de onderliggende waarde. Een turbo heeft geen vooraf bepaalde looptijd, maar eindigt als de prijs van de onderliggende waarde het stop-loss niveau raakt of doorbreekt. 

Afhankelijk van of u een stijgende of dalende markt verwacht, kunt u kiezen voor een turbo long of een turbo short. 

Meer informatie over de kenmerken en de risico's vindt u in deze productbrochure Informatiewijzer Turbo’s .

AFM onderzoek hefboomproducten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van hefboomproducten in Nederland. Voor dit onderzoek heeft zij gekeken naar alle turbotransacties in de periode van 1 juni 2017 tot 1 juli 2018.
Uit dit onderzoek is gebleken dat:

 • Bij de handel in turbo's 68% van de turbobeleggers verlies leed
 • Turbobeleggers gemiddeld € 2.680,- per jaar verloren
 • Het gebruik van hogere hefbomen leidt tot grotere verliezen
 • Het percentage turbobeleggers dat verlies lijdt, toeneemt met het aantal transacties per belegger

Naar aanleiding van dit onderzoek consulteerde de AFM in december 2020 een beperking op de verkoop van turbo’s aan retailbeleggers. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van de AFM . U vindt op die website ook meer informatie over de consultatie .

 

Risico's van gestructureerde producten

Gestructureerde producten kennen verschillende risico's. Een algemeen kenmerk van gestructureerde producten is dat ze maar een beperkte looptijd hebben. Hierdoor heeft u met gestructureerde producten in een slechte markt meestal niet de tijd om te wachten op marktherstel, zoals bijvoorbeeld wel bij een goed gespreide aandelenportefeuille mogelijk is. Hoeveel risico u met een gestructureerd product loopt, is onder meer afhankelijk van de kenmerken van het gestructureerde product. Biedt het product wel of niet een bepaalde bescherming en onder welke voorwaarden? Gebruikt het een hefboom? Een hefboom kan zorgen voor extra rendement, maar in een slechte markt ook voor extra groot verlies. Voordat u gaat beleggen in een gestructureerd product, moet u zorgen dat u de risico's van dat product kent. U vindt de voor het product geldende risico’s en een beschrijving ervan in de productinformatie van het gestructureerde product. U kunt bij gestructureerde producten onder meer denken aan de volgende risico's:

 • Bail-in risico 
 • Koersrisico
 • Kredietrisico of tegenpartijrisico
 • Valutarisico
 

Zo belegt u in gestructureerde producten

Belegt u zelfstandig bij ABN AMRO? Dan kunt u alleen met de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus in gestructureerde producten beleggen. U kunt gestructureerde producten kopen en verkopen met de ABN AMRO app, Internet Bankieren of Mijn Dealingroom.

Belegt u met advies van ABN AMRO? Dan zijn er verschillende beleggingsvormen waarbij u in gestructureerde producten kunt beleggen. Bespreek met uw adviseur wat voor u een passende keuze is.

Voordat u bij ABN AMRO kunt beleggen in gestructureerde producten, vragen wij u eerst om hier een kennisexamen over te maken. Dat examen doet u via Internet Bankieren, en u krijgt daar een uitnodiging voor als u Zelf Beleggen bij ons aanvraagt. Slaagt u voor dit examen, dan heeft u voldoende kennis om in gestructureerde producten te mogen beleggen. Slaagt u niet? Dan past beleggen in gestructureerde producten mogelijk niet bij u. U kunt dan geen orders in gestructureerde producten opgeven.

 

Zelf Beleggen Plus

Met ons professionele en betrouwbare platform Mijn Dealingroom kunt u 24/7 orders opgeven om beleggingen te kopen of verkopen. U heeft keuze uit een ruim assortiment beleggingsproducten.

Voor de actieve belegger:

 • Makkelijk en betrouwbaar platform
 • Professionele analysetools
 • Toegang tot beurzen wereldwijd
 • Ook handelen in complexe producten