Beleggers academy – Gestructureerde producten

Wat zijn gestructureerde producten?

 • Gestructureerde producten zijn gecombineerde producten die bestaan uit derivaten met aandelen, obligaties of een index. We onderscheiden certificaten, garantieproducten, high yield en Turbo’s:
 • Een certificaat volgt een onderliggende waarde. 
 • Een garantieproduct biedt een bepaalde bescherming op de einddatum. 
 • High yield werkt met een hefboom en biedt soms daarbij ook een bepaalde bescherming. Ook hier is er een risico dat u uw hele inleg verliest.
 • Een Turbo heeft een hefboom en een stop-loss die een verlies soms iets kan beperken. U kunt uw hele inleg verliezen.

Lees de EID voordat u gaat orderen

Voor elk soort gestructureerd product is er een Essentieel Informatie Document (EID) beschikbaar. Hierin staan de belangrijkste kenmerken en risico’s van het product. Bij elke order die u voor een gestructureerd product wilt opgeven, krijgt u een EID. Zorg dat u de EID heeft gelezen en dat u de werking van het gestructureerd product begrijpt, voordat u verder gaat met uw order. Met de EID kunt u ook gemakkelijker gestructureerde producten met elkaar vergelijken.

Certificaten

Een certificaat is een vorm van een gestructureerd product en heeft als onderliggende waarde meestal een aandeel, een mandje van aandelen of een index. Het certificaat volgt één-op-één de ontwikkeling van de onderliggende waarde. Certificaten noteren op de beurs. Daarmee kunt u het risico van een belegging in certificaten vergelijken met het risico van een gewone aandelenbelegging. Certificaten hebben meestal geen einddatum.

Garantieproducten

Een garantieproduct is een vorm van een gestructureerd product met een bepaalde kapitaalbescherming op de einddatum, de garantie. De voorwaarden van garantieproducten kunnen heel verschillend zijn. Meestal heeft een garantieproduct als onderliggende waarde een mandje van aandelen of een index. De garantie kan voor de hele belegging in het garantieproduct gelden (hoofdsomgarantie) of voor een deel ervan. Bijvoorbeeld: 100% garantie zorgt ervoor dat u op de einddatum het hele bedrag van het garantieproduct terugkrijgt, ook al is de prijs van de onderliggende waarde op de einddatum lager. 

Een garantieproduct biedt niet alleen bescherming, maar biedt ook kans op een aantrekkelijk rendement. Hierbij is de participatiegraad van belang. De participatiegraad geeft het niveau aan waarmee u meedoet met een eventuele stijging van de prijs van de onderliggende waarde. Meestal is de participatiegraad lager dan 100%, bijvoorbeeld 90%. Stijgt de prijs van de onderliggende waarde, dan stijgt de prijs van het garantieproduct met 90% mee. Door de garantie belegt u zonder veel risico in een onderliggende waarde en door de participatiegraad doet u toch voor een groot deel mee bij een stijging van de prijs van de onderliggende waarde.

Er bestaan ook zogenoemde klikgaranties, hierbij kan de garantie hoger worden wanneer de onderliggende waarde tijdens de looptijd een vooraf bepaalde, hogere prijs bereikt. De uitgevende instelling klikt dan de garantie vast op die nieuwe, hogere prijs. Ook hier geldt die nieuwe garantie alleen op de einddatum. 

Om welk garantieproduct het ook gaat, de garantie geldt altijd alleen op de einddatum. Verkoopt u het garantieproduct eerder, dan krijgt u de prijs die op dat moment op de beurs geldt. Bij een tegenvallende ontwikkeling van de onderliggende waarde kan het dus gebeuren dat u uw geld in het garantieproduct pas op de einddatum terugkrijgt, omdat u tijdens de looptijd het garantieproduct alleen met verlies kunt verkopen. De looptijd van een garantieproduct is middellang, meestal rond de 5 jaar.

Turbo's

Een Turbo is een gestructureerd product met de kenmerken en risico’s van een derivaat. Turbo’s bieden kans op een hoog rendement, maar u kunt ook in korte tijd veel geld verliezen. U koopt een Turbo Long of een Turbo Short op een onderliggende waarde. Met een Turbo Long kunt u inspelen op een stijging van de prijs van de onderliggende waarde, met een Turbo Short op een daling ervan. Van belang zijn het financieringsniveau en de stop-loss.

 • Het financieringsniveau van de Turbo zorgt voor een hefboomwerking: verandert de prijs van de onderliggende waarde, dan verandert de prijs van de Turbo sterker. Verliezen worden dus ook sneller groter. 
 • De stop-loss zorgt voor een beperkte bescherming. Bereikt een Turbo zijn stop-loss, dan eindigt de Turbo automatisch op of onder het niveau van de stop-loss. U kunt dan maximaal uw hele belegging verliezen. Soms krijgt u nog een kleine restwaarde uitbetaald.

High yield

High yield is een vorm van een gestructureerd product met een hefboomwerking. Beleggen in high yield biedt kans op een hoog rendement door de verschillende derivatenconstructies die in high yield verwerkt zitten. Het risico is hierdoor ook hoog, in korte tijd kunt u uw hele belegging of een deel ervan verliezen. Voorbeelden van high yield zijn:

 • Reverse convertibles, 
 • Reverse exchangeables
 • Auto callable notes.

Reverse convertibles

Een reverse convertible is een ‘omgekeerde’ converteerbare obligatie. Het is eigenlijk een maatwerkcombinatie van een obligatie met een geschreven put-optie. Het grote verschil met een gewone converteerbare obligatie zit in het recht. Het recht om de obligatie om te wisselen in de onderliggende aandelen ligt niet bij u als obligatiehouder maar bij het uitgevende bedrijf. Een reverse convertible biedt een hoge coupon. Daar staat tegenover dat u als obligatiehouder niet zeker weet of u het bedrag van de obligatie helemaal terugkrijgt:

 • Ligt de prijs van het onderliggende aandeel op de einddatum op of boven een vooraf bepaalde prijs, dan betaalt het uitgevende bedrijf u 100% van de obligatie terug in geld. 
 • Ligt de prijs van de obligatie op de einddatum onder die vooraf bepaalde prijs, dan krijgt u de obligatie uitgekeerd in een vooraf bepaald aantal aandelen van dat bedrijf. Net als bij een geschreven put-optie krijgt u dan aandelen in uw portefeuille die op dat moment (veel) minder waard zijn op de beurs. Het hangt dan van de kwaliteit van het aandeel af hoe snel de prijs van het aandeel herstelt en u uw verlies weer goed kunt maken. 
De looptijd van een reverse convertible is kort, meestal 1 tot 2 jaar.

Reverse exchangeables

Een reverse exchangeable werkt hetzelfde als een reverse convertible, het verschil zit in de uitgevende instelling. Bij een reverse convertible is het het bedrijf zelf dat de obligatie uitgeeft, met als onderliggende waarde de aandelen van dat bedrijf. Bij een reverse exchangeable is het een bank of andere financiële instelling die de obligatie uitgeeft, met als onderliggende waarde de aandelen van een ander bedrijf.

Auto callable notes

Een auto callable note is een gestructureerd product en bestaat uit een combinatie van een obligatie met een speciale optieconstructie. Een auto callable note biedt een hoge coupon en een bepaalde kapitaalbescherming. Daar staat tegenover dat het niet zeker is of de uitgevende instelling de coupon uitkeert en het bedrag van de auto callable note aan u terugbetaalt. Dit is afhankelijk van vooraf bepaalde voorwaarden. De onderliggende waarde bestaat meestal uit een index. Maar het kan ook uit een aandeel of een mandje van verschillende aandelen bestaan. De uitgevende instelling is een bank of een andere financiële instelling. Deze stelt de beginwaarde en de coupon vast. De looptijd van een auto callable note is kort, meestal 2 tot 3 jaar. Tijdens de looptijd van de auto callable note zijn er verschillende peildata:

 • Staat de onderliggende index op een peildatum op of boven de beginwaarde, dan krijgt u op die peildatum de coupon uitgekeerd en betaalt de uitgevende instelling de auto callable note aan u terug. De auto callable note eindigt dan automatisch.
 • Staat de onderliggende index op een peildatum onder de beginwaarde, dan krijgt u op die peildatum niets uitgekeerd en loopt de auto callable note verder tot de volgende peildatum. 
 • Staat de onderliggende index op de volgende peildatum wel op of boven de beginwaarde, dan krijgt u op die peildatum de coupon plus de vorige gemiste coupon uitgekeerd en betaalt de uitgevende instelling de auto callable note aan u terug. De auto callable note eindigt dan automatisch.
 • Staat de onderliggende index op geen enkele peildatum en ook op de einddatum niet op of boven de beginwaarde, dan krijgt u geen enkele coupon uitgekeerd. Het hangt dan van bepaalde voorwaarden af hoeveel u nog terugkrijgt van uw auto callable note: Is de index de hele looptijd boven een vooraf bepaalde waarde gebleven, dan krijgt u 100% kapitaalbescherming en betaalt de uitgevende instelling de hele auto callable note aan u terug. Is de index tijdens de looptijd tot, op of onder een vooraf bepaalde waarde gedaald, dan krijgt u op de einddatum de waarde van de auto callable note terug die het op de einddatum nog heeft. Die waarde kan veel lager zijn dan wat u voor de auto callable note heeft betaald.

Zo handelt u in gestructureerde producten

U kunt bij ABN AMRO in gestructureerde producten handelen met de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus. Gestructureerde producten zijn complexe beleggingsproducten waar grotere financiële risico’s aan verbonden zijn dan aan aandelen. Voordat u bij ABN AMRO kunt handelen in gestructureerde producten, vragen wij u eerst om hier een kennis- en ervaringstoets over te maken. Slaagt u voor de toets, dan heeft u voldoende kennis om in gestructureerde producten te mogen beleggen.

 

Zelf Beleggen Plus

Met ons professionele en betrouwbare platform Mijn Dealingroom kunt u 24/7 orders opgeven om beleggingen te kopen of verkopen. U heeft keuze uit een ruim assortiment beleggingsproducten.

Voor de actieve belegger:

 • Makkelijk en betrouwbaar platform
 • Professionele analysetools
 • Toegang tot beurzen wereldwijd
 • Ook handelen in complexe producten