Beleggingsfondsen - Beleggers academy

 

Wat is een beleggingsfonds?

Bij een beleggingsfonds wordt uw geld belegd samen met het geld van vele andere deelnemers in dat fonds. U koopt dus een stukje van het beleggingsfonds. Dit stukje noemen we een participatie. Een beleggingsfonds wordt opgericht door een fondshuis. Het fondshuis stelt voor het beheer een fondsbeheerder aan, ook wel fondsmanager, asset manager of beheerder genoemd.

Wat is een beleggingsfonds?

Makkelijk spreiden met beleggingsfondsen

De fondsbeheerder belegt het geld van alle deelnemers samen in bijvoorbeeld veel verschillende aandelen (een aandelenfonds), obligaties (een obligatiefonds) of in onroerend goed (een onroerendgoedfonds). Of in een combinatie van deze beleggingscategorieën (een mixfonds). Beleggen in een beleggingsfonds zorgt dus op een makkelijke manier voor spreiding in uw beleggingsportefeuille. U kunt die spreiding zelf groter maken door in een aantal beleggingsfondsen te beleggen die zich elk op een ander gebied richten. Zoals in verschillende regio’s of verschillende bedrijfssectoren.

 

Wat u over beleggingsfondsen weten moet

Beleggingsfondsen zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn een paar dingen die u moet weten, voordat u in een beleggingsfonds gaat beleggen:

 1. Lees de Essentiële Beleggersinformatie

  De Essentiële Beleggersinformatie, of kortweg EBI, is een standaarddocument waarin de belangrijkste informatie over een beleggingsfonds staat. Zoals het doel, de kenmerken, de risico’s en de kosten van het fonds. De meeste Europese beleggingsfondsen vallen onder toezicht van de toezichthouders op de Europese financiële markten. Ze zijn verplicht een EBI te hebben. Met de EBI kunt u de risico’s van een beleggingsfonds beter inschatten en fondsen van verschillende aanbieders makkelijker met elkaar vergelijken. Zo kunt u inschatten of u wel in dit beleggingsfonds wilt beleggen. Lees dit document voordat u voor het eerst in het beleggingsfonds gaat beleggen.
   
  Elke EBI heeft een risicobalk. Hiermee ziet u meteen hoe hoog het risico van het beleggingsfonds is op een schaal van 1 tot 7. Waarbij 1 het laagste risico is en 7 het hoogste risico. Die berekening van het risico gebeurt vooral op basis van de beweeglijkheid van de beleggingen binnen het fonds. Hoe harder de prijzen van deze beleggingen stijgen of dalen, hoe hoger de score op de risicobalk is.
 2. Of beter nog: lees het prospectus

  Beleggingsfondsen hebben verplicht een prospectus. Met een goedgekeurd prospectus kunnen beleggingsfondsen worden toegelaten op een financiële markt, zoals een beurs. In de Essentiële Beleggersinformatie staat de belangrijkste informatie over het beleggingsfonds, waarop u uw beleggingsbeslissing kunt baseren. In het prospectus staat uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds.
 3. U kunt beleggingsfondsen onderling vergelijken

  Met onze fondsselector kunt u beleggingsfondsen selecteren op basis van kenmerken die u aanspreken. U kunt uw zoekopdracht verfijnen, bijvoorbeeld als u alleen duurzame fondsen wilt selecteren. Voor elk beleggingsfonds vindt u er de EBI en het prospectus. Ook kunt u hier eenvoudig twee of drie verschillende beleggingsfondsen met elkaar vergelijken. Zo ziet u snel op welke kenmerken deze beleggingsfondsen van elkaar verschillen. Hierdoor kunt u beter bepalen in welk van deze beleggingsfondsen u wilt beleggen.

 4. De kosten verschillen per beleggingsfonds

  De kosten van een beleggingsfonds hebben invloed op het rendement ervan. Het is daarom belangrijk dat u weet welke kosten het fonds berekent. Deze vindt u in de EBI. Elk fonds berekent kosten voor het beheer van het fonds. Zoals beheerkosten, administratiekosten en transactiekosten:

  • De beheerkosten en de administratiekosten vormen samen de lopende kosten. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen. 
  • De transactiekosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt om de onderliggende beleggingen binnen het fonds te kopen en te verkopen. Deze transactiekosten zijn geen onderdeel van de lopende kosten en staan ook niet in de EBI.  

  Alle kosten (lopende kosten en transactiekosten) zitten in de prijs van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds bepaald. Daarnaast kan het zijn dat u transactiekosten aan uw bank of broker moet betalen als u een beleggingsfonds koopt of verkoopt.

 5. Beleggingsfondsen zijn verhandelbaar per dag tegen één prijs

  De meeste beleggingsfondsen zijn goed verhandelbaar. Waar u rekening mee moet houden, is dat bijna alle beleggingsfondsen maar één keer per dag een prijs krijgen. Hoe werkt dit? De fondsbeheerder verzamelt alle kooporders en verkooporders van een dag en verrekent die met elkaar. Op basis daarvan bepaalt hij één prijs. Dat doet hij in een zogenoemd afslagmoment. Geeft u een order op vóór het afslagmoment, dan voert de fondsbeheerder uw order tegen de prijs van het afslagmoment van diezelfde dag uit. Geeft u een order op ná het afslagmoment, dan neemt de fondsbeheerder uw order mee naar de volgende dag en voert hij uw order tegen de prijs van het afslagmoment van die volgende dag uit. Van de meeste Europese beleggingsfondsen ligt het afslagmoment aan het eind van de middag. U leest bij de productkenmerken van het beleggingsfonds welk afslagmoment voor dat beleggingsfonds geldt.
 6. Er zijn open-end en closed-end beleggingsfondsen

  Er is een verschil in de manier waarop de fondsbeheerder de prijs van het beleggingsfonds bepaalt. Dat heeft te maken met hoe het beleggingsfonds nieuwe participaties kan uitgeven. We onderscheiden hierbij een open-end en een closed-end beleggingsfonds. 

  • Bij een open-end beleggingsfonds kan de fondsbeheerder doorlopend nieuwe participaties uitgeven en innemen. Hierdoor reageert de prijs van het beleggingsfonds heel weinig op vraag en aanbod. De fondsbeheerder bepaalt de prijs namelijk vooral op basis van de waarde van de onderliggende beleggingen en andere bezittingen (activa) van het beleggingsfonds. Deze waarde noemen we de intrinsieke waarde. De kans op sterke prijsschommelingen is bij een open-end beleggingsfonds daarom veel kleiner dan bij een closed-end beleggingsfonds. De meeste beleggingsfondsen waarin u bij ABN AMRO kunt beleggen, zijn open-end beleggingsfondsen.
  • Bij een closed-end beleggingsfonds staat het totaal aantal participaties dat het fonds kan uitgeven, vast. De prijs van het beleggingsfonds kan daardoor sterk reageren op vraag en aanbod. Willen bijvoorbeeld veel beleggers het beleggingsfonds kopen, dan is de vraag veel groter dan het aanbod. Waardoor de prijs van het beleggingsfonds mogelijk sterk zal stijgen. Willen beleggers het beleggingsfonds massaal verkopen, dan is het aanbod veel groter dan de vraag. En dit zorgt dan weer voor een mogelijk sterk dalende prijs. Bij een closed-end beleggingsfonds bestaat dus de kans dat u het beleggingsfonds niet kunt kopen of verkopen op het moment en tegen de prijs die u wilt. Vooral in een negatieve markt kan dit een nadeel voor u zijn.
 7. En er zijn actieve en passieve beleggingsfondsen (ETF’s)

  De meeste beleggingsfondsen waarin u kunt beleggen bij ABN AMRO zijn actieve beleggingsfondsen. Een fondsbeheerder van een actief beleggingsfonds kiest volgens een bepaalde strategie de beleggingen en probeert daarmee een hoger rendement te halen dan dat van de vergelijkende index (de benchmark). 
  Een Exchange Traded Fund (ETF) is meestal een passief beleggingsfonds. Dit betekent dat de fondsbeheerder van de ETF alleen de benchmark volgt en dus hetzelfde of bijna hetzelfde rendement wil halen dan dat van de benchmark.
 

De voordelen van beleggingsfondsen

 • De beleggingen worden geselecteerd en beheerd door een ervaren fondsmanager. Die wordt weer ondersteund door tal van specialisten. Als belegger in een fonds profiteert u van hun kennis en deskundig beheer. Dit biedt u als belegger veel gemak.
 • De beleggingen van een beleggingsfonds zijn gespreid. Door die spreiding daalt of stijgt de waarde van uw deelname in een fonds vaak minder snel. Zeker vergeleken met beleggingen in individuele beleggingsproducten. 
 • Sommige beleggingsfondsen geven u de kans om te beleggen in markten of sectoren waar u als particuliere belegger zelf moeilijk toegang tot heeft. 
 • De kosten van een beleggingsfonds zijn meestal naar verhouding lager. Als u zelf een vergelijkbare selectie aandelen of obligaties zou kopen of verkopen, zou u daarvoor naar verhouding meer transactiekosten betalen.

De nadelen van beleggingsfondsen

 • Hoeveel expertise een fondsbeheerder ook heeft, ook bij een beleggingsfonds kan het rendement van uw beleggingen tegenvallen. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
 • Prijzen en handelsmogelijkheden van beleggingsfondsen zijn niet van minuut tot minuut beschikbaar, maar een keer per dag. 
 • Met beleggen in een fonds zorgt u voor meer spreiding van uw risico. Maar teveel in één soort beleggingsfonds beleggen kan ook nadelig zijn voor uw rendement. Bijvoorbeeld eenzijdig in aandelen of in één sector beleggen.
 

Beleggen in beleggingsfondsen bij ABN AMRO

Om te kunnen beleggen in beleggingsfondsen heeft u een beleggingsvorm nodig: Begeleid Beleggen (alleen ABN AMRO Profielfondsen), Zelf Beleggen Basis of Zelf Beleggen Plus. 

U kunt beleggingsfondsen kopen en verkopen met de ABN AMRO app of in Internet Bankieren. Lees hoe u in een paar stappen een order opgeeft. Met Zelf Beleggen Plus heeft u ook de beschikking over Mijn Dealingroom.

 

Begeleid Beleggen

Begeleid Beleggen maakt het u makkelijk met een Profielfonds, met online begeleiding bij uw keuzes. U kiest uw doel, hoe lang u wilt beleggen en hoeveel u inlegt. Dat kan een eenmalig bedrag zijn of een periodieke inleg.

Voor de beginnende belegger:

 • U belegt zelf met online begeleiding
 • Experts beheren het Profielfonds
 • Hulp bij uw keuze voor een Profielfonds
 • Keuze uit 6 ABN AMRO Profielfondsen

Zelf Beleggen Basis

U heeft toegang tot aandelen en ETF’s van een aantal Nederlandse en internationale beurzen. Keuze uit ruim 100 beleggingsfondsen, die u kunt kopen en verkopen zonder transactiekosten.

Voor de geïnteresseerde belegger:

Zelf Beleggen Plus

Met ons professionele en betrouwbare platform Mijn Dealingroom kunt u 24/7 orders opgeven om beleggingen te kopen of verkopen. U heeft keuze uit een ruim assortiment beleggingsproducten.

Voor de actieve belegger:

 • Makkelijk en betrouwbaar platform
 • Professionele analysetools
 • Toegang tot beurzen wereldwijd
 • Ook handelen in complexe producten

Begeleid Beleggen

Begeleid Beleggen maakt het u makkelijk met een Profielfonds, met online begeleiding bij uw keuzes. U kiest uw doel, hoe lang u wilt beleggen en hoeveel u inlegt. Dat kan een eenmalig bedrag zijn of een periodieke inleg.

Voor de beginnende belegger:

 • U belegt zelf met online begeleiding
 • Experts beheren het Profielfonds
 • Hulp bij uw keuze voor een Profielfonds
 • Keuze uit 6 ABN AMRO Profielfondsen

Zelf Beleggen Basis

U heeft toegang tot aandelen en ETF’s van een aantal Nederlandse en internationale beurzen. Keuze uit ruim 100 beleggingsfondsen, die u kunt kopen en verkopen zonder transactiekosten.

Voor de geïnteresseerde belegger:

Zelf Beleggen Plus

Met ons professionele en betrouwbare platform Mijn Dealingroom kunt u 24/7 orders opgeven om beleggingen te kopen of verkopen. U heeft keuze uit een ruim assortiment beleggingsproducten.

Voor de actieve belegger:

 • Makkelijk en betrouwbaar platform
 • Professionele analysetools
 • Toegang tot beurzen wereldwijd
 • Ook handelen in complexe producten