5 manieren om uw risico te spreiden

U heeft uw eerste beleggingsorders gedaan. Als vervolgstap is het goed om ook uw eigen beleggingsstrategie te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is risicospreiding.

 

Waarom risicospreiding?

Spreiding zorgt voor minder pieken en dalen in de totale waardeontwikkeling van uw beleggingen. En de uitschieters zullen minder heftig zijn, zowel omlaag als omhoog. We laten u hier zien hoe u uw beleggingen kunt spreiden. 

1. Spreiden in beleggingscategorieën

U kunt in uw beleggingsportefeuille het risico spreiden door beleggingscategorieën op te nemen die tegengesteld of minder heftig reageren op een bepaalde gebeurtenis. U kunt daarbij gebruikmaken van ons hele assortiment: aandelen, ETF’s, aandelenfondsen, obligatiefondsen of mixfondsen. Op deze manier bent u minder kwetsbaar bij bijvoorbeeld een sterke daling van aandelenkoersen of rentewijzigingen op obligaties.

Om met Zelf Beleggen Basis goed te kunnen spreiden, zijn beleggingsfondsen en/of ETF’s nodig. Alleen hiermee kunt u beleggen in obligaties en regio’s wereldwijd. Deze beleggingsfondsen en ETF's beleggen altijd in bijvoorbeeld meerdere aandelen of obligaties, dus zo zorgt u ook voor meer spreiding. 

Hier geven we een voorbeeld van drie beleggingsportefeuilles en hun spreiding. Dit zijn strategische verdelingen die onze experts zelf ook gebruiken.

 
Defensief beleggen verdeling

Defensief beleggen

Matig offensief beleggen verdeling

Matig offensief beleggen

Zeer offensief beleggen verdeling

Zeer offensief beleggen

Defensief beleggen

Defensief beleggen verdeling

Matig offensief beleggen

Matig offensief beleggen verdeling

Zeer offensief beleggen

Zeer offensief beleggen verdeling
 

2. Spreiden in regio's

Koop beleggingen uit verschillende landen en werelddelen. Zo loopt u minder risico als het minder goed gaat met 1 land of in 1 werelddeel. Koopt u bijvoorbeeld alleen AEX-aandelen, dan zijn uw beleggingen kwetsbaar voor een mindere periode van de AEX. We laten u hier zien welke verdeling de experts van ABN AMRO zelf aanbevelen. 

De strategische verdeling van ABN AMRO:

Spreiden in de regio's

3. Spreiden in bedrijfssectoren

Koop beleggingen uit verschillende bedrijfssectoren. Want als u alleen investeert in bijvoorbeeld olie-gerelateerde bedrijven, dan bent u kwetsbaar voor verlies als er slechte tijden aanbreken voor de oliebranche. Er zijn Fondsen en ETF’s  die beleggen in een bepaalde sector. Met de Fondsselector kunt u deze beleggingsfondsen vinden en zien waarin het fonds belegt. 

4. Spreiden in koopmomenten

Koop beleggingen op verschillende momenten gedurende 1 of meerdere jaren. Zodat u meerdere aankoopprijzen heeft en deze leiden tot een gemiddelde koopprijs. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met Periodiek Beleggen.

5. Spreiden in tijd

Wees geduldig met beleggen en beleg uw geld langere tijd. Over een langere tijd gemeten, zullen pieken en dalen van de beurs afvlakken en is alleen de algemene beweging (trend) belangrijk voor het eindresultaat. Beleggen voor langere tijd geeft u een grotere kans op het verwachte rendement.