Onderzoek: ABN AMRO behaalt gemiddeld hoogste rendement

finner.nl en iex.nl deden onderzoek

Vergelijkingssite finner.nl heeft in samenwerking met beleggersplatform iex.nl onderzoek gedaan naar ‘Beleggen met vakantiegeld’. Daarbij werden producten van 15 vermogensbeheerders in Nederland vergeleken. De focus lag hierbij op beleggers die beginnen met een bedrag van € 1.000, € 5.000 of € 10.000 en die weinig omkijken willen hebben naar hun beleggingen. Resultaten werden gemeten over een periode van 10 jaar en finner ging uit van startsituaties met een eenmalige inleg.

 

Belangrijkste conclusies

  • Rendement:
    ABN AMRO heeft met de Profielfondsen van Begeleid Beleggen in zowel de afgelopen 3, 5 als 7 jaar gemiddeld het hoogste rendement behaald.
  • Vaste kosten:
    ABN AMRO is met lage vaste kosten op de 4e plaats beland. Hoe lager de kosten, hoe hoger het netto rendement.
  • Algemeen:
    over de afgelopen 10 jaar leverde beleggen gemiddeld 3,5 keer meer op dan sparen.

Met Begeleid Beleggen het hoogste rendement

Begeleid Beleggen van ABN AMRO scoorde heel goed bij de rendementsanalyse. Gemeten over een periode van 3, 5 en 7 jaar kwamen we als beste uit de bus. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee.

Gemiddeld rendement

* Het onderzochte profiel van ABN AMRO Begeleid Beleggen is wat offensiever dan die van de naaste concurrenten. Dit betekent dat er meer risico wordt genomen om rendement te behalen. Bron: Finner, ‘Onderzoek beleggen met vakantiegeld’

Lage vaste kosten voor de kleine belegger

In het onderzoek van finner.nl en iex.nl worden de vaste kosten van beleggen per aanbieder onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat het verschil groot is. Behaalt u een mooi bruto rendement maar zijn de kosten hoog, dan houdt u minder over. Het netto rendement van ABN AMRO komt er goed uit dankzij de lage vaste kosten, ook voor een kleine belegger die € 1.000 inlegt. Bent u benieuwd wat de huidige kosten zijn van beleggen?

Interessante periode om te beleggen

Tussen 2008 en 2017 was de landelijke spaarrente gemiddeld 1,3% en inmiddels zijn ze bij de meeste spaarrekeningen nog lager. Volgens finner.nl maakt dat beleggen een interessant alternatief, mits u het geld voor langere tijd kunt missen. De onderzoekers analyseerden verschillende beleggingsperiodes. Over 3, 5, 7 en 10 jaar werd gemiddeld een positief resultaat behaald. Zelfs als u voor de kredietcrisis (in 2008) was begonnen met beleggen, had u nu op een positief resultaat gestaan.

Cumulatief rendement

Voor dit onderzoek zijn de gemiddelde nettorendementen over een periode van 3, 5, 7 en 10 jaar berekend. Daarbij zijn de kosten bij een inlegbedrag van € 5.000 in mindering gebracht op de bruto rendementen. Deze berekening is gehanteerd voor alle rendementstabellen. Bron: Finner, ‘Onderzoek beleggen met vakantiegeld’