Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO Begeleid Beleggen krijgt 4 sterren

Van Finner.nl

Finner.nl waardeert ABN AMRO Begeleid Beleggen met een zeer hoog aantal sterren: 4! En daar kunnen we trots op zijn, want Finner.nl is het grootste vergelijkings- en adviesplatform voor beleggers in Nederland.

Beleggen kent risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

 

Beoordelingsrapport

Organisatie 19 / 20 5 sterren finner
Kostenbeleid 16 / 20 4 sterren finner
Beleggingsbeleid 16 / 20 4 sterren finner
Risicobeleid 16 / 20 4 sterren finner
 

Organisatie

AFM vergunning   1 / 1 De vermogensbeheerder beschikt over de juiste vergunning voor uitoefening van haar diensten op grond van artikel 2:96 van de Wet op financieel toezicht (Wft). De beheerder staat onder toezicht van de AFM en staat vermeld in de daartoe bestemde registers.
KIFID registratie   2 / 2 De vermogensbeheerder is aangesloten bij het klachteninstituut KIFID. De beheerder heeft verklaard de uitspraken van de geschillencommissie als bindend te aanvaarden.
Compliance Officer   1 / 1 Er is intern of extern een Compliance Officer aangesteld die periodiek (minimaal op kwartaalbasis) toeziet op naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie.
DSI registratie   2 / 2 De vermogensbeheerder is geregistreerd bij het DSI en is opgenomen in de daartoe bestemde registers. DSI is gericht op het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening. Alle kennistoetsen zijn behaald.
Opleidingsniveau/certificeringen   2 / 2 De medewerkers verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid hebben een afgeronde universitaire economische studie en een CFA-certificering of equivalent.
Geschillen   3 / 3 Bij Finner.nl of KIFID zijn geen (juridische) geschillen of klachten bekend tussen deze partij en (voormalige) cliënten.
Communicatie   3 / 3 Op basis van onze contacten en ervaringen met de vermogensbeheerder beoordelen wij de communicatie als goed. De beheerder is transparant en reageert tijdig op informatieverzoeken.
Track record   2 / 3 De onderneming heeft een beleggingsbeleid met een trackrecord van minimaal 5 jaar maar korter dan 10 jaar.
Vermogen onder beheer (AUM)   3 / 3 De partij heeft meer dan 500 miljoen euro onder beheer. Hiermee behoren ze tot de grote vermogensbeheerders in Nederland.
Totaalscore   19 / 20 Organisatie  5 sterren finner
 

Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid   5 / 5 Er is volledige inzage in de principes die het beleggingsbeleid vormen, het beleggingsproces van de organisatie en in de verschillen ten aanzien van peers. De aanbieder biedt inzicht in de type(n) beleggingsmodellen en software die wordt gebruikt, welke (actieve) beleggingskeuzes worden gemaakt en in welke specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten juist wel of niet wordt belegd. De partij biedt voldoende inzicht in de wijze van borging van het beleggingsbeleid in de organisatie en hoe het beleid consistent wordt toegepast.
Portefeuille   2 / 2 De beheerder is volledig transparant in het tonen van de beleggingsportefeuilles van alle risicoprofielen. Er wordt inzicht geboden in de gerealiseerde transacties. Elk kwartaal wordt de portefeuille geüpdatet.
Rapportage   2 / 2 De partij stelt elk kwartaal een complete rapportage beschikbaar met volledig inzicht in het gevoerde beleggingsbeleid, een overzicht van de transacties en de behaalde rendementen (inclusief een benchmark).
Rendement en validatie   5 / 7 De behaalde (maand)rendementen van de vermogensbeheerder zijn volledig beschikbaar voor de complete historie voor alle profielen. Ter validatie van de rendementscijfers is de berekeningsmethode en dataselectie voor de rendementen toegelicht en inzichtelijk. De gehanteerde methodologie tot bepaling van de rendementen is representatief. Elk kwartaal worden de cijfers bijgewerkt. De portefeuille en rendementen van de vermogensbeheerder kunnen slechts ten dele gevalideerd worden. Bepaalde parameters ontbreken of de validatie is niet op dagbasis.
Onafhankelijkheid   2 / 4 De vermogensbeheerder belegt in eigen beleggingsproducten. Er wordt voor meer dan 30% in eigen producten belegd. In het selectiebeleid is de onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd, maar partners beleggen wel in de klantportefeuilles.
Totaalscore   16 / 20 Beleggingsbeleid  4 sterren finner
 

Risicobeleid

Risicoprofiel   4 / 4 Alle risicoprofielen met strategische en tactische asset-allocatie zijn inzichtelijk. Daarnaast zijn per profiel alle kenmerken gespecificeerd, zoals een indicatie van de beleggingshorizon, type producten en de standaarddeviatie (risicomaatstaf).
Risicobeleid   7 / 10 Er is voldoende inzicht in de principes die de basis vormen van het risicobeleid en op welke wijze het risico wordt beperkt. De partij biedt beperkt inzicht in de methoden die zij succesvol acht om het risico te beperken. Met welke risicomaatstaven dit wordt gemeten en hoe het risico wordt gemonitord (middels welke software) is wel inzichtelijk. Er is inzicht hoe de partij tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie) komt. Maar ook welke vrijheid de partij heeft voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie), maar toont niet hoe deze gedurende het jaar is gewijzigd. De partij biedt beperkt inzicht hoe het risicobeleid de verwachtingen in de beleggingsbeslissingen beïnvloeden. Er is beperkt inzicht in hoe de partij de kapitaalrisico's conform artikel 28 CRR beperkt.
Rapportage   2 / 3 De partij geeft in de kwartaalrapportage geen toelichting over het tactische beleid. Een overzicht met risicoparameters is aanwezig. Er is overzicht van de gerealiseerde volatiliteit.
Risicoprofiel klant   3 / 3 Het proces ten aanzien van de risico-inventarisatie is inzichtelijk. Een klant ontvangt bij aanvang van de dienstverlening een scenarioanalyse om inzicht te bieden in de haalbaarheid van de doelstellingen. De volatiliteit over de gehele rendementshistorie is inzichtelijk.
Totaalscore   16 / 20 Risicobeleid  4 sterren finner
 

Zo werkt Finner.nl

Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert Finner.nl bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen ze de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren ze de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder. Finner.nl beloont partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid. Zo kunt u een beslissing nemen op basis van volledige en correcte informatie.

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde vragen over Beleggen.

Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de Veelgestelde vragen over beleggen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.