Opstalverzekering
Opstalverzekering

Opstalverzekering

Uw woonhuis goed verzekerd

Opstalverzekering

 • Onmisbaar bij uw eigen huis
 • Direct hulp bij schade
 • Garantie tegen onderverzekering

Opstalverzekering

Valt er tijdens een storm een boom tegen uw huis, of heeft u schade door brand of inbraak? Geen zorgen, met een opstalverzekering bent u goed verzekerd.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is de opstalverzekering?

De opstalverzekering is de woonhuisverzekering van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Met de Extra Uitgebreide dekking is schade aan uw woonhuis door onder andere brand, storm, bliksem, vandalisme, aanrijding door een motorrijtuig en een vallende boom gedekt. Bekijk de voorwaarden.

Heeft u uw opstalverzekering afgesloten voor 29 april 2012? Lees dan meer over uw opstalverzekering en de voorwaarden die voor u gelden.

Voor wie?

De ABN AMRO Opstalverzekering is er voor particuliere klanten van ABN AMRO met een eigen woning in Nederland. 

Koopt u een flat of appartement? Dan is de opstalverzekering vaak al geregeld via de Vereniging van Eigenaren (VVE). En hoeft u niet zelf een opstalverzekering voor uw huis af te sluiten. 

Wilt u deze verzekering afsluiten? Dan heeft u een ABN AMRO Betaalrekening nodig. Van deze rekening wordt de premie van uw opstalverzekering automatisch afgeschreven.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade die ontstaat door:

 • Brand, bliksem of ontploffing
 • Storm
 • Vliegtuigen
 • Diefstal of poging tot diefstal (van bijvoorbeeld zonnepanelen, airco, CV ketel of een boiler)
 • Vandalisme of terrorisme
 • Relletjes
 • Neerslag of uitstromend water
 • Aanrijdingen
 • Een vallende boom, kraan of antenne
 • Glasscherven van een raam of spiegel 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Wat is nooit verzekerd?

U bent nooit verzekerd voor schade die ontstaat:

 • door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit van u
 • door achterstallig onderhoud
 • door normaal gebruik, ook als dat leidt tot ontsiering
 • door een aardbeving, overstroming of terrorisme
 • doordat uw woning uit zichzelf stuk gaat. Let op: dit geldt niet voor schade door brand, bliksem, ontploffing of uitstromend water

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Eigen risico

Verplicht eigen risico

De ABN AMRO Inboedelverzekering heeft verplichte eigen risico's:

 • voor waterschade geldt een eigen risico van € 225
 • voor stormschade geldt een eigen risico van € 350 

Kiest u voor een allriskverzekering? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per gebeurtenis. 

Bij 1 schadegebeurtenis wordt nooit meer dan 1 verplicht eigen risico berekend. De oorzaak van de gebeurtenis bepaalt welk verplicht eigen risico geldt. 

Vrijwillig eigen risico

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dan krijgt u korting op de premie. U kunt kiezen uit de volgende eigen risico's:

 • € 100
 • € 250
 • € 500 

Het vrijwillig eigen risico tellen wij op bij een eventueel verplicht eigen risico.

Kosten

Premie

De premie hangt af van wat u wilt verzekeren. Bereken eenvoudig uw premie.

Provisie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen we een vergoeding van 22,5% van de premie. Lees meer over onze dienstverlening: Informatieblad Schadeverzekeringen.

Poliskosten

U krijgt 1 polis per verzekering. De poliskosten zijn € 4,39 (inclusief assurantiebelasting). Heeft u al een ABN AMRO schadeverzekering? Dan betaalt u geen extra poliskosten als u een opstalverzekering afsluit in dit pakket.

Administratiekosten

Is dit de eerste ABN AMRO schadeverzekering die u afsluit? Dan betaalt u € 0,69 (incl. 21% assurantiebelasting) voor het afschrijven van de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Heeft u al andere ABN AMRO schadeverzekeringen? Dan betaalt u niet opnieuw administratiekosten. 

Assurantiebelasting

Over de premie van de opstalverzekering en de kosten betaalt u 21% assurantiebelasting.

Uitbreidingen

Allrisk

Met een allriskdekking is uw huis ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw woning veroorzaakt door vallen of stoten. Er zijn ook schades die nooit zijn gedekt. 

Waar bent u dan extra voor verzekerd? Een paar voorbeelden:

 • schade aan uw houten vloer als u een schilderij wilt ophangen en dit per ongeluk valt
 • een pan die u per ongeluk laat vallen op uw inductieplaat
 • maar ook glasschade: als u per ongeluk met een ladder door uw ruit gaat 

Let op: ook met een allrisk dekking zijn niet alle schades verzekerd. Bijvoorbeeld:

 • schade als gevolg van het schoonmaken van uw aanrechtblad
 • een beschadiging van uw parketvloer als u een zware kast verplaatst

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden

Let op: bij een allriskverzekering heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per gebeurtenis. 

10% meer terug dan schadebedrag 

Als u zich extra verzekert, krijgt u 10% bovenop het schadebedrag uitgekeerd. U mag deze 10% vrij besteden. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een luxere keuken terug te plaatsen. 

Glasdekking

U kunt ook kiezen voor een uitbreiding met glasdekking. Deze dekking is een allriskdekking. U krijgt de vervangingskosten van glas door plotselinge en onvoorziene breuk bij normaal gebruik. Ook bijzonder glas zoals het glas in 'glas in loodramen' vergoeden wij tot maximaal € 1.000. 

Let op: dat u zich niet dubbel verzekert. Bijvoorbeeld als u een inboedelverzekering heeft met een glasdekking. Of als uw verhuurder al een allrisk glasdekking heeft afgesloten voor uw woning. 

Heeft u glasschade? Met het unieke Direct Schadeherstel regelt ABN AMRO binnen 2 uur vakkundig herstel van uw glasschade. Na uw schademelding wordt binnen 2 uur contact met u opgenomen.

Garantie tegen onderverzekering

U heeft standaard een garantie tegen onderverzekering als u schade aan uw huis heeft door een gebeurtenis die verzekerd is. Als uw huis (of een deel daarvan) verloren gaat, krijgt u de totale schade vergoed. Bijvoorbeeld als uw huis geheel is afgebrand. 

Let op: voor bepaalde type woningen (bijvoorbeeld een woonboerderij) heeft u een taxatierapport nodig. De garantie tegen onderverzekering geldt dan alleen tot het verzekerd bedrag dat op het taxatierapport staat. 

Let op: bovenop een gedekte schade krijgt u ook andere kosten vergoed. Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Vergoeding bijkomende kosten

Vergoeding bijkomende kosten – zonder overleg

Deze kosten krijgt u vergoed bij een gedekte schade, zonder dat u met ABN AMRO Schadeverzekering N.V. hoeft te overleggen:

 • kosten van Stichting Salvage (eerste hulp na brand)
 • redelijke kosten van deskundigen
 • kosten die u maakt om een acute of acuut dreigende schade te verminderen of te voorkomen 

Vergoeding bijkomende kosten – met overleg 

Deze kosten krijgt u vergoed bij een gedekte schade als u met ABN AMRO Schadeverzekering N.V. overlegt en zij het hiermee eens zijn. Kosten voor:

 • vervangende woonruimte
 • herstel van uw tuin (uitgesloten is schade door storm, neerslag, diefstal of vandalisme)
 • het afbreken van uw woning en verwijderen van puin als dat nodig is
 • het schoon laten maken of verwijderen van vervuilde grond of vervuild water 
 • het maken van noodvoorzieningen die verplicht zijn vanuit de overheid 
 •  

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Kortingen

Hypotheekkorting

Heeft u een hypotheek bij ABN AMRO? Dan kunt u 10% korting krijgen op de premie. Geef bij de aanvraag van de opstalverzekering aan dat u een hypotheek bij ABN AMRO heeft. U ziet dan direct de premie met de hypotheekkorting.

Heeft u deze opstalverzekering al zonder hypotheekkorting en sluit u later een hypotheek bij ABN AMRO af? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). Dan zorgen we ervoor dat de hypotheekkorting vanaf de volgende premievervaldatum ingaat. U betaalt dan een lagere premie. 

Korting vrijwillig eigen risico

Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico ontvangt u korting op de premie voor:

 • de extra uitgebreide of allrisk dekking
 • de uitbreiding met 10% extra uitkering 

Deze korting geldt niet voor uitbreiding met glasdekking.

Pakketkorting

U krijgt tot 5% pakketkorting als u meer 3 of meer verzekeringen bij ABN AMRO heeft.

Wanneer gaat de verzekering in?

U kiest zelf wanneer de verzekering ingaat. Dit kan direct zijn of later. 

Binnen 14 dagen nadat u de verzekering heeft afgesloten kunt u deze kosteloos annuleren. Stuur de polis (zonder postzegel) terug naar: 

ABN AMRO Verzekeringen

Antwoordnummer 9000

8000 VB Zwolle

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat zij doet met uw gegevens.

Voorwaarden

Voorwaarden opstalverzekering

Heeft u uw ABN AMRO Opstalverzekering afgesloten voor 29 april 2012? Lees dan de voorwaarden die voor u gelden.

Verzekeringskaart

Wilt u de meest relevante dekkingsinformatie zien? Bekijk dan de verzekeringskaart. Deze is opgesteld volgens de Europese richtlijnen. Zo heeft u een handig overzicht dat u helpt om verzekeringen te vergelijken. 

Bekijk de verzekeringskaart

Meer informatie en voorwaarden

De opstalverzekering is de woonhuisverzekering van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Met de Extra Uitgebreide dekking is schade aan uw woonhuis door onder andere brand, storm, bliksem, vandalisme, aanrijding door een motorrijtuig en een vallende boom gedekt. Bekijk de voorwaarden.

Heeft u uw opstalverzekering afgesloten voor 29 april 2012? Lees dan meer over uw opstalverzekering en de voorwaarden die voor u gelden.

De ABN AMRO Opstalverzekering is er voor particuliere klanten van ABN AMRO met een eigen woning in Nederland. 

Koopt u een flat of appartement? Dan is de opstalverzekering vaak al geregeld via de Vereniging van Eigenaren (VVE). En hoeft u niet zelf een opstalverzekering voor uw huis af te sluiten. 

Wilt u deze verzekering afsluiten? Dan heeft u een ABN AMRO Betaalrekening nodig. Van deze rekening wordt de premie van uw opstalverzekering automatisch afgeschreven.

U bent verzekerd voor schade die ontstaat door:

 • Brand, bliksem of ontploffing
 • Storm
 • Vliegtuigen
 • Diefstal of poging tot diefstal (van bijvoorbeeld zonnepanelen, airco, CV ketel of een boiler)
 • Vandalisme of terrorisme
 • Relletjes
 • Neerslag of uitstromend water
 • Aanrijdingen
 • Een vallende boom, kraan of antenne
 • Glasscherven van een raam of spiegel 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

U bent nooit verzekerd voor schade die ontstaat:

 • door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit van u
 • door achterstallig onderhoud
 • door normaal gebruik, ook als dat leidt tot ontsiering
 • door een aardbeving, overstroming of terrorisme
 • doordat uw woning uit zichzelf stuk gaat. Let op: dit geldt niet voor schade door brand, bliksem, ontploffing of uitstromend water

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Verplicht eigen risico

De ABN AMRO Inboedelverzekering heeft verplichte eigen risico's:

 • voor waterschade geldt een eigen risico van € 225
 • voor stormschade geldt een eigen risico van € 350 

Kiest u voor een allriskverzekering? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per gebeurtenis. 

Bij 1 schadegebeurtenis wordt nooit meer dan 1 verplicht eigen risico berekend. De oorzaak van de gebeurtenis bepaalt welk verplicht eigen risico geldt. 

Vrijwillig eigen risico

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dan krijgt u korting op de premie. U kunt kiezen uit de volgende eigen risico's:

 • € 100
 • € 250
 • € 500 

Het vrijwillig eigen risico tellen wij op bij een eventueel verplicht eigen risico.

Premie

De premie hangt af van wat u wilt verzekeren. Bereken eenvoudig uw premie.

Provisie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen we een vergoeding van 22,5% van de premie. Lees meer over onze dienstverlening: Informatieblad Schadeverzekeringen.

Poliskosten

U krijgt 1 polis per verzekering. De poliskosten zijn € 4,39 (inclusief assurantiebelasting). Heeft u al een ABN AMRO schadeverzekering? Dan betaalt u geen extra poliskosten als u een opstalverzekering afsluit in dit pakket.

Administratiekosten

Is dit de eerste ABN AMRO schadeverzekering die u afsluit? Dan betaalt u € 0,69 (incl. 21% assurantiebelasting) voor het afschrijven van de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Heeft u al andere ABN AMRO schadeverzekeringen? Dan betaalt u niet opnieuw administratiekosten. 

Assurantiebelasting

Over de premie van de opstalverzekering en de kosten betaalt u 21% assurantiebelasting.

Allrisk

Met een allriskdekking is uw huis ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw woning veroorzaakt door vallen of stoten. Er zijn ook schades die nooit zijn gedekt. 

Waar bent u dan extra voor verzekerd? Een paar voorbeelden:

 • schade aan uw houten vloer als u een schilderij wilt ophangen en dit per ongeluk valt
 • een pan die u per ongeluk laat vallen op uw inductieplaat
 • maar ook glasschade: als u per ongeluk met een ladder door uw ruit gaat 

Let op: ook met een allrisk dekking zijn niet alle schades verzekerd. Bijvoorbeeld:

 • schade als gevolg van het schoonmaken van uw aanrechtblad
 • een beschadiging van uw parketvloer als u een zware kast verplaatst

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden

Let op: bij een allriskverzekering heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per gebeurtenis. 

10% meer terug dan schadebedrag 

Als u zich extra verzekert, krijgt u 10% bovenop het schadebedrag uitgekeerd. U mag deze 10% vrij besteden. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een luxere keuken terug te plaatsen. 

Glasdekking

U kunt ook kiezen voor een uitbreiding met glasdekking. Deze dekking is een allriskdekking. U krijgt de vervangingskosten van glas door plotselinge en onvoorziene breuk bij normaal gebruik. Ook bijzonder glas zoals het glas in 'glas in loodramen' vergoeden wij tot maximaal € 1.000. 

Let op: dat u zich niet dubbel verzekert. Bijvoorbeeld als u een inboedelverzekering heeft met een glasdekking. Of als uw verhuurder al een allrisk glasdekking heeft afgesloten voor uw woning. 

Heeft u glasschade? Met het unieke Direct Schadeherstel regelt ABN AMRO binnen 2 uur vakkundig herstel van uw glasschade. Na uw schademelding wordt binnen 2 uur contact met u opgenomen.

U heeft standaard een garantie tegen onderverzekering als u schade aan uw huis heeft door een gebeurtenis die verzekerd is. Als uw huis (of een deel daarvan) verloren gaat, krijgt u de totale schade vergoed. Bijvoorbeeld als uw huis geheel is afgebrand. 

Let op: voor bepaalde type woningen (bijvoorbeeld een woonboerderij) heeft u een taxatierapport nodig. De garantie tegen onderverzekering geldt dan alleen tot het verzekerd bedrag dat op het taxatierapport staat. 

Let op: bovenop een gedekte schade krijgt u ook andere kosten vergoed. Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Vergoeding bijkomende kosten – zonder overleg

Deze kosten krijgt u vergoed bij een gedekte schade, zonder dat u met ABN AMRO Schadeverzekering N.V. hoeft te overleggen:

 • kosten van Stichting Salvage (eerste hulp na brand)
 • redelijke kosten van deskundigen
 • kosten die u maakt om een acute of acuut dreigende schade te verminderen of te voorkomen 

Vergoeding bijkomende kosten – met overleg 

Deze kosten krijgt u vergoed bij een gedekte schade als u met ABN AMRO Schadeverzekering N.V. overlegt en zij het hiermee eens zijn. Kosten voor:

 • vervangende woonruimte
 • herstel van uw tuin (uitgesloten is schade door storm, neerslag, diefstal of vandalisme)
 • het afbreken van uw woning en verwijderen van puin als dat nodig is
 • het schoon laten maken of verwijderen van vervuilde grond of vervuild water 
 • het maken van noodvoorzieningen die verplicht zijn vanuit de overheid 
 •  

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden.

Hypotheekkorting

Heeft u een hypotheek bij ABN AMRO? Dan kunt u 10% korting krijgen op de premie. Geef bij de aanvraag van de opstalverzekering aan dat u een hypotheek bij ABN AMRO heeft. U ziet dan direct de premie met de hypotheekkorting.

Heeft u deze opstalverzekering al zonder hypotheekkorting en sluit u later een hypotheek bij ABN AMRO af? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). Dan zorgen we ervoor dat de hypotheekkorting vanaf de volgende premievervaldatum ingaat. U betaalt dan een lagere premie. 

Korting vrijwillig eigen risico

Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico ontvangt u korting op de premie voor:

 • de extra uitgebreide of allrisk dekking
 • de uitbreiding met 10% extra uitkering 

Deze korting geldt niet voor uitbreiding met glasdekking.

Pakketkorting

U krijgt tot 5% pakketkorting als u meer 3 of meer verzekeringen bij ABN AMRO heeft.

U kiest zelf wanneer de verzekering ingaat. Dit kan direct zijn of later. 

Binnen 14 dagen nadat u de verzekering heeft afgesloten kunt u deze kosteloos annuleren. Stuur de polis (zonder postzegel) terug naar: 

ABN AMRO Verzekeringen

Antwoordnummer 9000

8000 VB Zwolle

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat zij doet met uw gegevens.

Voorwaarden opstalverzekering

Heeft u uw ABN AMRO Opstalverzekering afgesloten voor 29 april 2012? Lees dan de voorwaarden die voor u gelden.

Wilt u de meest relevante dekkingsinformatie zien? Bekijk dan de verzekeringskaart. Deze is opgesteld volgens de Europese richtlijnen. Zo heeft u een handig overzicht dat u helpt om verzekeringen te vergelijken. 

Bekijk de verzekeringskaart

Daarom een opstalverzekering van ABN AMRO

Schade melden 24/7

Schade? Geen nood, wij helpen u! Als klant van ABN AMRO kunt u bij schade 24/7 op onze hulp rekenen. Meld eenvoudig uw schade.

Duurzaam verzekerd

Goed om te weten: zonnepanelen en laadpalen die vast zitten aan het huis zijn standaard meeverzekerd.

Korting op uw premie

Heeft u een ABN AMRO Hypotheek? Dan krijgt u 10% korting op de premie van de opstalverzekering.

Ook interessant

Inboedelverzekering

 • Verzekerd tegen schade door brand, inbraak en storm
 • Nooit onderverzekerd
 • 20% korting bij inbraakbeveiliging

Rechtsbijstandverzekering

 • Kies zelf uw dekkingen
 • Lage kosten, geen eigen risico
 • 24/7 advies van ARAG juristen

Aansprakelijkheidsverzekering

 • Uzelf en uw gezin verzekerd
 • Standaard geen eigen risico
 • Vanaf € 3,51 per maand