Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Woonhuisverzekering uit de verkoop

Afgesloten tussen 2012 en 15 oktober 2018? Aanpassingen niet meer mogelijk

Met de ABN AMRO Woonhuisverzekering (opstalverzekering) is schade aan uw woonhuis door onder andere brand, storm, bliksem, vandalisme, aanrijding door een motorrijtuig en een vallende boom gedekt.
 

Niet meer aangeboden, aanpassingen niet meer mogelijk

U kunt uw huidige woonhuisverzekering niet meer aanpassen bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Bij het afsluiten van uw ABN AMRO woonhuisverzekering had u deze voorwaarden ontvangen.

In internet bankieren vindt u de voorwaarden van de nieuwste ABN AMRO Opstalverzekering. Deze zijn ook al voor uw woonhuisverzekering van toepassing. Geven uw oudere voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u voorlopig bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit alle voorwaarden. Bij de eerstkomende herzieningsdatum van uw verzekeringspakket wordt u hierover nader geïnformeerd.

Kijk voor wat verzekerd is ook naar de informatie op uw polis.

Zo werkt de woonhuisverzekering

De Extra Uitgebreide dekking dekt een groot aantal schadeoorzaken, zoals bijvoorbeeld brand en storm.

Met een allriskdekking is uw huis ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw woning veroorzaakt door vallen of stoten. Er zijn ook schades die nooit zijn gedekt. 

U heeft standaard een garantie tegen onderverzekering als u schade aan uw huis heeft door een gebeurtenis die verzekerd is. Als uw huis (of een deel daarvan) verloren gaat, krijgt u de totale schade vergoed. Bijvoorbeeld als uw huis geheel is afgebrand. 

Let op: voor bepaalde type woningen (bijvoorbeeld een woonboerderij) heeft u een taxatierapport nodig. De garantie tegen onderverzekering geldt dan alleen tot het verzekerd bedrag dat op het taxatierapport staat. Heeft u een verzekerd bedrag op uw polis? Controleer dan of dit bedrag voldoende is.

Heeft u een gedekte schade? Kijk in  de voorwaarden  welke dat zijn.

U kunt uw woonhuisverzekering niet meer aanpassen

Wilt u uw huidige woonhuisverzekering wijzigen of bijvoorbeeld een glasdekking bijsluiten? 

U moet uw woonhuisverzekering dan omzetten naar een nieuwste opstalverzekering. U heeft dan altijd garantie tegen onderverzekering. En er zijn betere voorwaarden voor schade aan glas en schade opgelopen tijdens aanbouw en verbouw van uw woning.

We hebben de verschillen tussen de oude en de nieuwe verzekering voor u op een rijtje gezet. Bekijk het verschillenoverzicht .

Heeft u vragen over uw huidige polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met een adviseur. We helpen u graag verder.

Extra zekerheid na de omzetting naar de nieuwste opstalverzekering

Heeft u de nieuwste opstalverzekering gekregen en heeft u schade? En is de dekking die u had vóór de overgang naar het nieuwe product beter? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de schade tot 1 jaar na het ingaan van uw nieuwste opstalverzekering volgens uw oude dekking.

Een nieuwe woning verzekeren

Gaat u verhuizen? Kies dan voor onze nieuwe woonhuisverzekering (opstalverzekering).

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat ze doen met uw gegevens.
 

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die ontstaat door:

 • Brand, rook, roet, bliksem of ontploffing
 • Storm
 • Een vallend lucht- of ruimtevaartuig of een ruimteobject
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Vandalisme. Bekladding aan de buitenkant van de woning is niet gedekt
 • Terrorisme
 • Relletjes of opstootjes
 • Aanrijding door een motorrijtuig, aanvaring door een vaartuig of vallende lading
 • Een vallende boom, antenne, kraan of delen hiervan. Let op: Ontstaat dit door storm? Dan valt deze schade onder storm
 • Glasscherven van een raam, spiegel, aquarium of glasplaat
 • Neerslag of uitstromend water. Schade door neerslag via openstaande deuren of ramen is niet gedekt

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden .

Glasdekking

Het was mogelijk om uw opstalverzekering uit te breiden met een glasdekking. In dat geval was u ook goed verzekerd als uw ruiten braken.

10% meer terug dan schadebedrag

Daarmee kreeg u 10% bovenop het schadebedrag uitgekeerd. U mocht deze 10% vrij besteden. Zo kon u bijvoorbeeld bij schade aan uw keuken ervoor kiezen om een luxere keuken terug te plaatsen.Op uw huidige verzekering kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Ze helpen u graag verder.

Uw verzekering denkt nooit schade die onder andere ontstaat door:

 • Door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit van u
 • Door normaal gebruik, ook als dat leidt tot ontsiering
 • Door slecht of achterstallig onderhoud, slijtage, verrotting of roest
 • Door het bewerken, repareren en schoonmaken van uw woning
 • Doordat uw woning uit zichzelf stuk gaat. Let op: dit geldt niet voor de gevolgschade
 • Door een aardbeving, bepaalde vormen van overstroming, molest of atoomkernreactie;
 • Door grondwater, water uit uw vul- en tuinslagen of vochtdoorslag
 • Door grondbeweging zoals verschuiving of verzakking

Let op: dit geldt niet voor schade door brand, bliksem, ontploffing of uitstromend water 

Kijk voor een volledig overzicht in  de voorwaarden .

Verplicht eigen risico

De ABN AMRO Woonhuisverzekering heeft verplichte eigen risico's:

 • Voor waterschade geldt een eigen risico van € 225
 • Voor stormschade geldt een eigen risico van € 350 

Kiest u voor een allriskverzekering? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per gebeurtenis. 

Bij 1 schadegebeurtenis wordt nooit meer dan 1 verplicht eigen risico berekend. De oorzaak van de gebeurtenis bepaalt welk verplicht eigen risico geldt. 

Vrijwillig eigen risico 

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dan krijgt u korting op de premie. U kunt kiezen uit de volgende eigen risico's:

 • € 100
 • € 250
 • € 500 

Het vrijwillig eigen risico tellen we op bij een eventueel verplicht eigen risico.

Premie 

De premie hangt ook af van wat u verzekerd heeft. In de woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen. 

Pakketkorting 

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De ABN AMRO Woonhuisverzekering is een pakketverzekering. 

De korting bedraagt: 

3% bij 3 verzekeringen
4% bij 4 verzekeringen
5% bij 5 of meer verzekeringen 

Assurantiebelasting 

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.