Woonhuisverzekering: uit de verkoop

Woonhuisverzekering afgesloten voor 15 oktober 2018

Met de ABN AMRO Woonhuisverzekering (opstalverzekering) is schade aan uw woonhuis door onder andere brand, storm, bliksem, vandalisme, aanrijding door een motorrijtuig en een vallende boom gedekt.
 

Zo werkt de woonhuisverzekering

De Extra Uitgebreide dekking dekt een groot aantal schadeoorzaken, zoals bijvoorbeeld brand en storm.

Met een allriskdekking is uw huis ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw woning veroorzaakt door vallen of stoten. Er zijn ook schades die nooit zijn gedekt. 

U heeft standaard een garantie tegen onderverzekering als u schade aan uw huis heeft door een gebeurtenis die verzekerd is. Als uw huis (of een deel daarvan) verloren gaat, krijgt u de totale schade vergoed. Bijvoorbeeld als uw huis geheel is afgebrand. 

Let op: voor bepaalde type woningen (bijvoorbeeld een woonboerderij) heeft u een taxatierapport nodig. De garantie tegen onderverzekering geldt dan alleen tot het verzekerd bedrag dat op het taxatierapport staat. Heeft u een verzekerd bedrag op uw polis? Controleer dan of dit bedrag voldoende is.

Heeft u een gedekte schade? Kijk in  de voorwaarden  welke dat zijn. Daarnaast kunt u kiezen voor twee aanvullende dekkingen:

 • De glasdekking
 • Extra uitkering van 10% bij schade.

Uw woonhuisverzekering aanpassen

Wilt u uw huidige woonhuisverzekering wijzigen en bijvoorbeeld een glasdekking? Dat is mogelijk. 

U kunt uw woonhuisverzekering ook omzetten naar een nieuwe vorm. U heeft dan altijd garantie tegen onderverzekering. En er zijn betere voorwaarden voor onder andere glasdekking en dekking tijdens aanbouw en verbouw van uw woning.

Lees meer over de nieuwe woonhuisverzekering (opstalverzekering). En maak vrijblijvend een premieberekening

We hebben de verschillen tussen uw woonhuisverzekering en de nieuwe woonhuisverzekering voor u op een rijtje gezet.  Bekijk het verschillenoverzicht

Heeft u vragen over uw lopende polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact met ons op via: 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . We helpen u graag.

Een nieuwe woning verzekeren

Gaat u verhuizen? Dan kunt u deze woonhuisverzekering niet omzetten. Kies dan voor onze nieuwe woonhuisverzekering (opstalverzekering).

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat zij doet met uw gegevens.

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die ontstaat door:

 • brand, bliksem of ontploffing
 • storm
 • vliegtuigen
 • diefstal of poging tot diefstal
 • vandalisme of terrorisme
 • relletjes
 • neerslag of uitstromend water
 • aanrijdingen
 • een vallende boom, kraan of antenne
 • glasscherven van een raam of spiegel 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden .

Allriskdekking

Met een allriskdekking is uw huis ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw woning veroorzaakt door vallen of stoten. Er zijn ook schades die nooit zijn gedekt. 

Waar bent u dan extra voor verzekerd? Een paar voorbeelden:

 • schade aan uw houten vloer als u een schilderij wilt ophangen en dit per ongeluk valt
 • een pan die u per ongeluk laat vallen op uw inductieplaat
 • maar ook glasschade: als u per ongeluk met een ladder door uw ruit gaat 

Let op: ook met een allrisk dekking zijn niet alle schades verzekerd. Bijvoorbeeld:

 • schade als gevolg van het schoonmaken van uw aanrechtblad
 • een beschadiging van uw parketvloer als u een zware kast verplaatst 

Kijk voor een volledig overzicht in  de voorwaarden

Let op: bij een allriskverzekering heeft u een verplicht eigen risico van € 100 bij een allriskschade. 

10% meer terug dan schadebedrag 

Als u zich extra verzekert, krijgt u 10% bovenop het schadebedrag uitgekeerd. U mag deze 10% vrij besteden. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een luxere keuken terug te plaatsen. 

Glasdekking 

U kunt ook kiezen voor een uitbreiding met glasdekking. Deze dekking is een allriskdekking. U krijgt de vervangingskosten van glas als bij normaal gebruik het glas plotseling en onvoorzien breekt. Ook bijzonder glas zoals het glas in 'glas in loodramen' vergoeden wij tot maximaal € 1.000. 

Let op dat u zich niet dubbel verzekert. Bijvoorbeeld als u een inboedelverzekering heeft met een glasdekking. Of als uw verhuurder al een allrisk glasdekking heeft afgesloten voor uw woning. 

Heeft u glasschade? Met het unieke Direct Schadeherstel regelt ABN AMRO binnen 2 uur vakkundig herstel van uw glasschade. Na uw schademelding nemen  we binnen 2 uur contact met u op.

U bent nooit verzekerd voor schade die ontstaat:

 • door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit van u
 • door achterstallig onderhoud
 • door normaal gebruik, ook als dat leidt tot ontsiering
 • door een aardbeving, overstroming of terrorisme
 • doordat uw woning uit zichzelf stuk gaat

Let op: dit geldt niet voor schade door brand, bliksem, ontploffing of uitstromend water 

Kijk voor een volledig overzicht in  de voorwaarden .

Verplicht eigen risico

De ABN AMRO Woonhuisverzekering heeft verplichte eigen risico's:

 • voor waterschade geldt een eigen risico van € 225
 • voor stormschade geldt een eigen risico van € 350 

Kiest u voor een allriskverzekering? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per gebeurtenis. 

Bij 1 schadegebeurtenis wordt nooit meer dan 1 verplicht eigen risico berekend. De oorzaak van de gebeurtenis bepaalt welk verplicht eigen risico geldt. 

Vrijwillig eigen risico 

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dan krijgt u korting op de premie. U kunt kiezen uit de volgende eigen risico's:

 • € 100
 • € 250
 • € 500 

Het vrijwillig eigen risico tellen we op bij een eventueel verplicht eigen risico.

Premie

De premie hangt af van wat u wilt verzekeren. Met of zonder glasdekking en/of 10% aanvullende uitkering bij schade. In de woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen.

Provisie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen we een vergoeding van 22,5% van de premie. Lees meer over onze dienstverlening: Informatieblad Schadeverzekeringen .

Administratiekosten

U betaalt € 0,69 administratiekosten (inclusief assurantiebelasting) tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven.

Assurantiebelasting 

Over de premie van de woonhuisverzekering en de kosten betaalt u 21% assurantiebelasting.

Hypotheekkorting

Heeft u een hypotheek bij ABN AMRO? Dan kunt u 10% korting krijgen op de premie. Heeft u deze woonhuisverzekering al zonder hypotheekkorting en sluit u later een hypotheek bij ABN AMRO af? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . Dan zorgen we ervoor dat de hypotheekkorting vanaf de volgende premievervaldatum ingaat. U betaalt dan een lagere premie.

Korting vrijwillig eigen risico 

Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico krijgt u korting op de premie voor:

 • de extra uitgebreide of allrisk dekking
 • de uitbreiding met 10% extra uitkering 

Deze korting geldt niet voor uitbreiding met glasdekking.

Pakketkorting

U krijgt tot 5% pakketkorting als u meer 3 of meer verzekeringen bij ABN AMRO heeft