Naar de navigatie Naar de inhoud

Woonhuisverzekering voor 2012: Uit de verkoop

Woonhuisverzekering afgesloten voor 29 april 2012

De Woonhuisverzekering verzekert schade aan uw huis en spullen die in en aan uw huis vastzitten. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw dak na een storm. En vorstschade aan waterleidingen. U bent verzekerd tegen de financiële gevolgen van inbraak, brand, storm en blikseminslag. 

De voorwaarden (pdf, 352kB) van uw woonhuisverzekering zijn vernieuwd. U bent of wordt hierover per brief geïnformeerd. Met de nieuwe voorwaarden krijgt u een betere dekking. Geven uw oude voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit beide voorwaarden. Lees wat de belangrijkste verschillen (pdf, 60kB) zijn tussen de oude en nieuwe voorwaarden.

Had u geen garantie tegen onderverzekering? Met de nieuwe voorwaarden krijgt u een standaard  garantie tegen onderverzekering tot maximaal het verzekerd bedrag. Wilt u dat de garantie tegen onderverzekering niet beperkt wordt tot het verzekerd bedrag? En wilt u het verzekerde bedrag opnieuw berekenen? Vul dan de herbouwwaarde meter in.

Had u al een garantie tegen onderverzekering? Dan blijft u deze uiteraard behouden. Lees meer over de garantie tegen onderverzekering en de herbouwwaardemeter (pdf, 72kB).

 

Niet meer aangeboden

U kunt uw versie van de Woonhuisverzekering niet meer afsluiten bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, via 0900-9215 (gebruikelijke belkosten). 

Hier vindt u de laatste versie van de oude voorwaarden:


Zo werkt de woonhuisverzekering

U bent verzekerd op basis van een Extra Uitgebreide dekking. De verzekering dekt een groot aantal schadeoorzaken. Kijk in de voorwaarden en op uw polis of de verzekerde bedragen voor u voldoende zijn. Heeft u een gedekte schade? Dan worden ook bijkomende kosten vergoed. Daarnaast kunt u kiezen voor twee aanvullende dekkingen. De glasdekking en de extra uitkering van 10% bij schade.


 

Uw woonhuisverzekering aanpassen

U kunt uw woonhuisverzekering omzetten naar een nieuwe vorm. Dan kunt u een allriskdekking afsluiten. Dan is uw woning ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw woonhuis veroorzaakt. Kijk in de voorwaarden wat nooit gedekt is. Lees hier meer over de nieuwe ABN AMRO Woonhuisverzekering.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen (pdf, 90kB).

Veelgestelde vragen

 • Wat is verzekerd?

  U bent verzekerd voor schade die ontstaat door:
  • Brand, bliksem of ontploffing
  • Storm
  • Vliegtuigen
  • Diefstal of poging tot diefstal
  • Vandalisme of terrorisme
  • Relletjes
  • Neerslag
  • Aanrijdingen
  • Een vallende boom, kraan of antenne
  • Glasscherven van een raam of spiegel
  De volgende  kosten krijgt u o.a. vergoed bovenop een uitkering die u bij een gedekte schade     
  ontvangt:
  • Expertisekosten en maatregelen ter voorkoming en vermindering van schade
  • Herstelkosten van de tuin. 
  • Opruimingskosten
  • Saneringskosten
  • Extra kosten voor noodzakelijke verbeteringen en noodvoorzieningen aan het woonhuis op last van de overheid.
  • Huurderving
  Kijk voor een volledig overzicht van wat verzekerd is in de voorwaarden (pdf, 354kB).

  Is uw verzekerde bedrag nog voldoende?

  In de woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van het verzekerde bedrag vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het prijsindexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen.

  Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw woonhuis verzekerd': 
  • Uw woonhuis is voor het verzekerd bedrag (EUR) verzekerd met garantie tegen onderverzekering of
  • Uw woonhuis is verzekerd met garantie tegen onderverzekering.                        
  Dan hoeft u niets te doen. U bent goed verzekerd. Als u schade heeft die gedekt is, wordt de schade volledig vergoed. Ook als het verzekerde bedrag lager blijkt te zijn dan de werkelijke waarde van uw woonhuis.

  Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw woonhuis verzekerd' niets vermeld over garantie tegen onderverzekering of staat er dat u garantie tegen onderverzekering heeft tot het verzekerd bedrag?
  Controleer dan of het bedrag voldoende is.
  Bel naar 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). Daarmee voorkomt u dat u bij een schade niet het volledige bedrag vergoed krijgt.

  • Welke uitbreidingen zijn mogelijk?

   Glasdekking
   U kunt uw opstalverzekering uitbreiden met een glasdekking. Dan bent u ook goed verzekerd als uw ruiten breken.

   10% meer terug dan schadebedrag
   Als u zich extra verzekert, krijgt u 10% bovenop het schadebedrag uitgekeerd. U mag deze 10% vrij besteden. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een luxere keuken terug te plaatsen.


  • Wat is niet verzekerd?

   Schade aan uw woonhuis die onder meer is ontstaan door:
   • molest
   • aardbeving
   • opzet
   • achterstallig onderhoud 
   • overstroming 
   Kijk voor een volledig overzicht van wat niet verzekerd is in de voorwaarden (pdf, 354kB)

  • Wat is het eigen risico?

   Bij stormschade geldt een eigen risico van twee promille van het verzekerde bedrag. Met een minimum van € 226,- en een maximum van € 350,-. Dit eigen risico geldt niet voor stormschade aan zonweringen en voor de glasdekking.

   Bij waterschade geldt een eigen risico van € 225,-.

  • Wat zijn de kosten?

   Premie
   De premie hangt ook af van wat u wilt verzekeren.  Met of zonder glasdekking en/of 10% aanvullende uitkering bij schade.
   In de Woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen.

   Kortingen
   Hypotheekkorting
   Klanten met een ABN AMRO hypotheek en een Woonhuisverzekering ontvangen 10% korting.

   Heeft u deze woonhuisverzekering al zonder hypotheekkorting en sluit u later een hypotheek bij ABN AMRO af? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). Wij zorgen ervoor dat de hypotheekkorting vanaf de volgende premievervaldatum ingaat. U betaalt dan een lagere premie. 

   Pakketkorting
   Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De ABN AMRO Woonhuisverzekering is een pakketverzekering.   
     
   De korting bedraagt:
   • 3% bij 3 verzekeringen.
   • 4% bij 4 verzekeringen.
   • 5% bij 5 of meer verzekeringen.
   ABN AMRO Schadeverzekering N.V. boekt de korting op uw rekening rondom de herzieningsdatum van uw polis.

   Administratiekosten
   U betaalt  € 0,69 administratiekosten (inclusief assurantiebelasting) tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven.

   Assurantiebelasting
   U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.  Heeft u een vraag of wilt u advies? Onze adviseurs helpen u graag verder.

  0900-0024 (gebruikelijke belkosten)

  Inboedelverzekering

  Nooit te laag verzekerd

  Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

  • Bij schade door brand, diefstal en storm
  • 24/7 schadehulp
  • Eerste jaar 20% hypotheekkorting