Woonhuisverzekering voor 2012

Uit de verkoop

De Woonhuisverzekering verzekert schade aan uw huis en spullen die in en aan uw huis vastzitten. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw dak na een storm. En vorstschade aan waterleidingen. U bent verzekerd tegen de financiële gevolgen van inbraak, brand, storm en blikseminslag.
 

De voorwaarden van uw woonhuisverzekering zijn aangepast. U bent of wordt hierover per brief geïnformeerd. Met de nieuwe voorwaarden krijgt u een betere dekking. Geven uw oude voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit beide voorwaarden. Lees wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de oude en nieuwe voorwaarden. 

Had u geen garantie tegen onderverzekering? Met de nieuwe voorwaarden krijgt u een standaard garantie tegen onderverzekering tot maximaal het verzekerd bedrag.

Had u al een garantie tegen onderverzekering? Dan blijft u deze uiteraard behouden. Lees meer over de garantie tegen onderverzekering .

Niet meer aangeboden

U kunt uw versie van de Woonhuisverzekering niet meer afsluiten bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . 

Hier vindt u de laatste versie van de oude voorwaarden:

Zo werkt de woonhuisverzekering

U bent verzekerd op basis van een Extra Uitgebreide dekking. De verzekering dekt een groot aantal schadeoorzaken. Kijk in de voorwaarden en op uw polis of de verzekerde bedragen voor u voldoende zijn. Heeft u een gedekte schade? Dan worden ook bijkomende kosten vergoed. Daarnaast kunt u kiezen voor twee aanvullende dekkingen. De glasdekking en de extra uitkering van 10% bij schade.

Uw woonhuisverzekering aanpassen

Wilt u een wijziging doorvoeren op uw huidige woonhuisverzekering en bijvoorbeeld een glasdekking bijsluiten? Dat is mogelijk.

U kunt uw woonhuisverzekering ook omzetten naar een nieuwe vorm. U heeft dan altijd garantie tegen onderverzekering. En er zijn betere voorwaarden voor onder andere glas en tijdens aanbouw en verbouw van uw woning. Lees hier meer over de nieuwe ABN AMRO Woonhuisverzekering. En maak vrijblijvend een premieberekening . We hebben de verschillen tussen de oude en de nieuwe woonhuisverzekering voor u op een rijtje gezet. Bekijk het  verschillenoverzicht .

Heeft u vragen over uw lopende polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via:  0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . Zij helpen u graag verder. 

Een nieuwe woning verzekeren

Wilt u een andere woning verzekeren? Dan kunt u deze versie van de woonhuisverzekering niet meer afsluiten bij ABN AMRO. Kies dan voor onze nieuwe ABN AMRO Woonhuisverzekering.

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de  privacyverklaring  van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat zij doet met uw gegevens.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die ontstaat door: 

 • Brand, bliksem of ontploffing
 • Storm
 • Vliegtuigen
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Vandalisme of terrorisme
 • Relletjes
 • Neerslag
 • Aanrijdingen
 • Een vallende boom, kraan of antenne
 • Glasscherven van een raam of spiegel 

De volgende kosten krijgt u o.a. vergoed bovenop een uitkering die u bij een gedekte schade ontvangt: 

 • Expertisekosten en maatregelen ter voorkoming en vermindering van schade 
 • Herstelkosten van de tuin
 • Opruimingskosten
 • Saneringskosten
 • Extra kosten voor noodzakelijke verbeteringen en noodvoorzieningen aan het woonhuis op last van de overheid
 • Huurderving

Kijk voor een volledig overzicht van wat verzekerd is in de voorwaarden

Is uw verzekerde bedrag nog voldoende?

In de woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van het verzekerde bedrag vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het prijsindexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen. 

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw woonhuis verzekerd': 

 • Uw woonhuis is voor het verzekerd bedrag (EUR) verzekerd met garantie tegen onderverzekering of 
 • Uw woonhuis is verzekerd met garantie tegen onderverzekering. 

Dan hoeft u niets te doen. U bent goed verzekerd. Als u schade heeft die gedekt is, wordt de schade volledig vergoed. Ook als het verzekerde bedrag lager blijkt te zijn dan de werkelijke waarde van uw woonhuis. 

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw woonhuis verzekerd' niets vermeld over garantie tegen onderverzekering of staat er dat u garantie tegen onderverzekering heeft tot het verzekerd bedrag? Controleer dan of het bedrag voldoende is. Bel naar 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . Daarmee voorkomt u dat u bij een schade niet het volledige bedrag vergoed krijgt.

Glasdekking 

U kunt uw opstalverzekering uitbreiden met een glasdekking. Dan bent u ook goed verzekerd als uw ruiten breken. 

10% meer terug dan schadebedrag 

Als u zich extra verzekert, krijgt u 10% bovenop het schadebedrag uitgekeerd. U mag deze 10% vrij besteden. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een luxere keuken terug te plaatsen.

Schade aan uw woonhuis die onder meer is ontstaan door:

 • molest
 • aardbeving
 • opzet
 • achterstallig onderhoud
 • overstroming 

Kijk voor een volledig overzicht van wat niet verzekerd is in de voorwaarden .

Bij stormschade geldt een eigen risico van twee promille van het verzekerde bedrag. Met een minimum van € 226 en een maximum van € 350. Dit eigen risico geldt niet voor stormschade aan zonweringen en voor de glasdekking. 

Bij waterschade geldt een eigen risico van € 225.

Premie 

De premie hangt ook af van wat u wilt verzekeren. Met of zonder glasdekking en/of 10% aanvullende uitkering bij schade. In de Woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen. 

Kortingen

Hypotheekkorting Klanten met een ABN AMRO hypotheek en een Woonhuisverzekering ontvangen 10% korting. Heeft u deze woonhuisverzekering al zonder hypotheekkorting en sluit u later een hypotheek bij ABN AMRO af? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). Wij zorgen ervoor dat de hypotheekkorting vanaf de volgende premievervaldatum ingaat. U betaalt dan een lagere premie.  

Pakketkorting 

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De ABN AMRO Woonhuisverzekering is een pakketverzekering. 

De korting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen

ABN AMRO Schadeverzekering N.V. boekt de korting op uw rekening rondom de herzieningsdatum van uw polis. 

Administratiekosten 

U betaalt € 0,69 administratiekosten (inclusief assurantiebelasting) tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven. 

Assurantiebelasting

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.