Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Woonhuisverzekering voor 2012

Uit de verkoop, aanpassingen niet meer mogelijk

De Woonhuisverzekering (opstalverzekering) verzekert schade aan uw huis en spullen die in en aan uw huis vastzitten. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw dak na een storm. En vorstschade aan waterleidingen. U bent verzekerd tegen de financiële gevolgen van inbraak, brand, storm en blikseminslag.
 

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

1. Bij het afsluiten van uw ABN AMRO woonhuisverzekering had u deze voorwaarden ontvangen, tezamen met de Gemeenschappelijke voorwaarden pakketverzekering .

2. In de periode februari 2017 t/m februari 2018 zijn de voorwaarden van uw oorspronkelijke woonhuisverzekering aangepast. U bent hierover per brief door ABN AMRO Verzekeringen geïnformeerd. Met die aangepast voorwaarden kreeg u meestal een betere dekking.

Had u geen garantie tegen onderverzekering? Met de nieuwe voorwaarden kreeg u een standaard garantie tegen onderverzekering tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag.

Had u al een garantie tegen onderverzekering? Dan blijft u deze uiteraard behouden. Lees meer over de garantie tegen onderverzekering .

3. In internet bankieren vindt u sinds juni 2021 de voorwaarden van de nieuwste ABN AMRO Opstalverzekering. Deze zijn ook al voor uw woonhuisverzekering van toepassing. Geven uw oudere voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u voorlopig bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit alle voorwaarden. Bij de eerstkomende herzieningsdatum van uw verzekeringspakket wordt u hierover nader geïnformeerd.

Kijk voor wat verzekerd is ook naar de informatie op uw polis.

Had u sinds 2017/2018 garantie tegen onderverzekering tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag? Dan heeft u het voordeel dat sinds 1 juni 2022 dit maximaal verzekerd bedrag is komen te vervallen. U heeft nu onbeperkte garantie tegen onderverzekering.

Niet meer aangeboden, aanpassingen niet meer mogelijk

U kunt uw huidige woonhuisverzekering niet meer aanpassen bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Zo werkt uw woonhuisverzekering

U bent verzekerd op basis van een Extra Uitgebreide dekking. De verzekering dekt een groot aantal schadeoorzaken. Kijk in de voorwaarden en op uw polis of de verzekerde bedragen voor u voldoende zijn. Heeft u een gedekte schade? Dan worden ook bijkomende kosten vergoed.

Uw woonhuisverzekering kunt u niet meer aanpassen

Wilt u een wijziging doorvoeren op uw woonhuisverzekering of bijvoorbeeld een glasdekking bijsluiten?

U moet uw woonhuisverzekering dan omzetten naar de nieuwste opstalverzekering. Er zijn betere voorwaarden voor onder andere glas en tijdens aanbouw en verbouw van uw woning. We hebben de verschillen tussen de oude en de nieuwe woonhuisverzekering voor u op een rijtje gezet. Bekijk het  verschillenoverzicht .

Heeft u vragen over uw lopende polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Ze helpen u graag verder. 

Extra zekerheid na de omzetting naar de nieuwste opstalverzekering

Heeft u de nieuwste opstalverzekering gekregen en heeft u schade? En is de dekking die u had vóór de overgang naar het nieuwe product beter? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de schade tot 1 jaar na het ingaan van uw nieuwste opstalverzekering volgens uw oude dekking.

Een nieuwe woning verzekeren

Wilt u een andere woning verzekeren? Kies dan voor onze nieuwe ABN AMRO Opstalverzekering.

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de  privacyverklaring  van ABN AMRO Verzekering N.V. Hierin leest u wat ze doen met uw gegevens.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen ze een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie we zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

Deze verzekering dekt schade aan uw woning die ontstaat door:

 • Brand, rook, roet, bliksem of ontploffing
 • Storm
 • Een vallend lucht- of ruimtevaartuig of ruimteobject
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Vandalisme. Let op: Bekladding aan de buitenkant van de woning is niet gedekt
 • Terrorisme
 • Relletjes of opstootjes
 • Aanrijding door een motorrijtuig, aanvaring door een vaartuig of vallende lading
 • Een vallende boom, kraan of antenne of delen hiervan. Let op: ontstaat dit door storm? Dan valt deze schade onder storm
 • Glasscherven van een raam, spiegel, aquarium of glasplaat
 • Neerslag of uitstromend water. Let op: schade door neerslag via openstaande deuren of ramen is niet gedekt

Er zijn ook andere kosten die u vergoed krijgt als uw schade is gedekt. Dat zijn o.a. kosten voor vervangende woonruimte, tuinherstel, opruimingskosten en noodvoorzieningen.

Kijk voor een volledig overzicht van wat verzekerd is in de voorwaarden .

De polis en de polisclausules vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Is uw verzekerde bedrag nog voldoende?

In de woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van het verzekerde bedrag vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het prijsindexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen. 

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw woonhuis verzekerd': 

 • Uw woonhuis is voor het verzekerd bedrag (EUR) verzekerd met garantie tegen onderverzekering of 
 • Uw woonhuis is verzekerd met garantie tegen onderverzekering. 

Dan hoeft u niets te doen. U bent goed verzekerd. Als u schade heeft die gedekt is, wordt de schade volledig vergoed. Ook als het verzekerde bedrag lager blijkt te zijn dan de werkelijke waarde van uw woonhuis. 

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw woonhuis verzekerd' niets vermeld over garantie tegen onderverzekering of staat er dat u garantie tegen onderverzekering heeft tot het verzekerd bedrag? Controleer dan of het bedrag voldoende is. Neem contact op met één van onze adviseurs. Daarmee voorkomt u dat u bij een schade niet het volledige bedrag vergoed krijgt.

Glasdekking 

Het was mogelijk om uw opstalverzekering uit te breiden met een glasdekking. In dat geval was u ook goed verzekerd als uw ruiten braken.

10% meer terug dan schadebedrag 

Daarmee kreeg u 10% bovenop het schadebedrag uitgekeerd. U mocht deze 10% vrij besteden. Zo kon u bijvoorbeeld bij schade aan uw keuken ervoor kiezen om een luxere keuken terug te plaatsen.

Op uw huidige woonhuisverzekering kunt u nu geen wijzigingen meer aanbrengen. Wilt u uw polis toch aanpassen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Ze helpen u graag verder.

Schade aan uw woonhuis die onder meer is ontstaan door:

 • Molest
 • Aardbeving
 • Opzet
 • Achterstallig onderhoud
 • Overstroming. Let op: in sommige gevallen is schade door overstroming wel gedekt.

Kijk voor een volledig overzicht van wat niet verzekerd is in de voorwaarden .

Bij stormschade geldt een eigen risico van twee promille van het verzekerde bedrag. Met een minimum van € 226 en een maximum van € 350. Dit eigen risico geldt niet voor stormschade aan zonweringen en voor de glasdekking. 

Bij waterschade geldt een eigen risico van € 225.

Premie 

De premie hangt ook af van wat u wilt verzekeren. Met of zonder glasdekking en/of 10% aanvullende uitkering bij schade. In de Woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag van uw verzekeringspakket en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen.

Kortingen

Hypotheekkorting 

Klanten met een ABN AMRO hypotheek en een woonhuisverzekering ontvangen 10% korting op de premie. 

Pakketkorting 

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De ABN AMRO Woonhuisverzekering is een pakketverzekering. 

De korting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen

Assurantiebelasting

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.