Schenking ontvangen en belasting

Een huis kopen, zonder financiële zorgen aan een studie beginnen, misschien zelfs een verre reis maken, reserveren voor de toekomst… Met de schenking van uw (groot-)ouders ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Wij zetten een aantal zaken voor u op een rij.

 

Let op de schenkbelasting

Ontvangt u een schenking die niet groter is dan het vrijgestelde bedrag? Dan hoeft u geen schenkbelasting te betalen. Bij een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling moet u wel aangifte doen. Ontvangt u méér, dan moet u schenkbelasting betalen. In principe ligt de verplichting tot het betalen van de schenkbelasting bij u, de ontvanger. 

Ontvangt u in 2021 een schenking boven het jaarlijks vrijgestelde bedrag? Dan geeft u dat op vóór 1 maart 2022. Hier vindt u een overzicht van de vrijstellingen voor de schenkbelasting. Houd er rekening mee dat het hebben van vermogen invloed kan hebben op de inkomstenbelasting die u moet betalen en eventuele toeslagen .

Een bijdrage aan de studiekosten

  • Krijgt u van uw ouder(s) een bijdrage in de studiekosten? Dat is dan niet direct een schenking. Ouders zijn wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studiekosten van kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. In dit geval is de bijdrage geen schenking. 
  • Voor kinderen ouder dan 21 jaar geldt dat ouders niet verplicht zijn bij te dragen in deze kosten. Maar ouders voelen vaak wel een verplichting om studerende kinderen te ondersteunen. Bij reguliere studies zal de bijdrage in de regel dan ook geen schenking zijn. 
  • Bij heel dure studies kan gedacht worden aan een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling voor een studie. Maar let op: die is onderdeel van de eenmalig verhoogde vrijstelling, zodat de nog hogere vrijstelling voor de eigen woning verloren gaat.

Een schenking voor de eigen woning

Bij een schenking voor de eigen woning kan een extra verhoogde vrijstelling gelden. Let goed op de vele voorwaarden die voor deze vrijstelling gelden. We noemen hier nog twee extra aandachtspunten: 

  1. Krijgt u een schenking voor de aflossing van uw hypotheek? Neem dan contact op met uw hypotheekverstrekker. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de vergoedingsrente, de hoogte van de rente, een spaarverzekering of banksparen. Verder is de hoogte van de vrijstelling afhankelijk van het hypotheekbedrag.

  2. Gebruikt u de schenking voor de eigen woning of aflossing op de hypotheek van u en uw partner samen? Dan kan dat gevolgen hebben voor de omvang van de vrijstelling en voor de vraag of de schenking van u privé is. Dit leggen we uitgebreid uit op Vrijstelling eigenwoningschuld.

Is de schenking van u privé?

  • Vaak wordt er een uitsluitingsclausule aan een schenking verbonden. Die is bedoeld om de ontvanger van de schenker te beschermen tegen het echtscheidingsrisico. Dit speelt met name als de ontvanger is getrouwd in de (oude) algehele gemeenschap van goederen. Een schenking valt dan in de huwelijksgemeenschap en wordt zo van beide echtgenoten. Een uitsluitingsclausule voorkomt dat. 
  • Eerste aandachtspunt bij een uitsluitingsclausule is dat u de schenkingsovereenkomst goed bewaart. Dan kunt u in de toekomst aantonen dat de schenking uw privébezit is. Ook is het verstandig om de schenking op een privérekening te ontvangen, en deze op die rekening te laten staan. Dan blijft duidelijk welk vermogen van de gemeenschap is uitgesloten. 
  • Stel dat u de schenking vervolgens gaat besteden aan een gezinsauto of gezinsvakantie, dan is het goed om hierover afspraken te maken met uw partner. Moet uw partner de helft van de besteding terugbetalen aan u of niet? Leg dit goed vast.