Verdeling schenking aan kinderen

Wilt u uw kinderen niet allemaal hetzelfde bedrag schenken? Maar heeft u er moeite mee om het ene kind meer te geven dan het andere? We geven u graag een paar tips.

 

U bent niet verplicht de schenking eerlijk te verdelen

Misschien is het leeftijdsverschil tussen uw kinderen voor u een reden om de een meer te schenken dan de ander. Of heeft u een kind met hoge zorgkosten dat u meer geld wilt geven. U bent niet verplicht om al uw kinderen hetzelfde bedrag te geven. U bepaalt dat uiteindelijk zelf. 

Tip: Als u verschillende bedragen gaat schenken kan het verstandig zijn de schenkingen vast te leggen in een notariële akte. De afspraken staan dan zwart op wit en zijn helder voor de gever en ontvanger.

Geld lenen

Wilt u het ene kind meer geld schenken dan het andere, zonder dat het andere kind dat als een nadeel ziet? Dan kunt u het bedrag aan het ene kind lenen in plaats van schenken. Dan is de kans kleiner dat er een vervelende situatie ontstaat. En specifiek geld lenen aan een kind voor een woning? Kijk dan eens naar eigen geld en uw hypotheek.

Voorschot op erfenis

Zoekt u een alternatief voor een lening aan uw kind(eren)? U kunt bij een schenking vastleggen dat het een voorschot is op de erfenis. Dit noemen we ‘de verplichting om in te brengen in uw nalatenschap’. Bij het verdelen van de erfenis wordt er dan rekening mee gehouden dat u het ene kind meer heeft geschonken dan het andere. 

We helpen u graag verder

Bent u er nog niet helemaal uit hoe u uw schenking het beste verdeelt tussen uw kinderen? Of wilt u meer tips? Onze adviseurs staan voor u klaar. 

ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Wilt u specifiek advies over schenken en/of erven en belasting? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.