Documenten na overlijden

Nadat u een overlijden bij ons heeft gemeld, laten we u weten welke documenten we nodig hebben om de nalatenschap te verwerken. Hieronder geven meer uitleg over de documenten waar we u als nabestaande(n) om kunnen vragen. 

Als u de documenten in één keer naar ons stuurt per  Vermeld uw referentienummer in het onderwerp van de e-mail. Daaronder in het tekstveld typt u eerst code 00868. Daarna kunt u uw tekst typen. Uw bericht komt dan rechtstreeks in het dossier van de nalatenschap terecht. Mailt u ons over een factuur van de overledene die moet worden betaald? Vul dan code 00870 in. ,  kunnen we de nalatenschap sneller afwikkelen.

Om welke documenten kunnen wij u vragen?

Op het antwoordformulier Bankzaken kunt u aangeven wat er met de bankrekeningen, leningen, verzekeringen, beleggingen of hypotheken van de overledene moet gebeuren. 

Als we dit formulier nodig hebben, ontvangt u dit nadat u een overlijden bij ons heeft gemeld.

We accepteren de volgende documenten als een geldig legitimatiebewijs:
  • Paspoort
  • Nederlands rijbewijs
  • Europees ID kaart
  • Nederlandse identiteitskaart
  • Nederlands vreemdelingendocument

In een Dit is een document waarin officieel wordt vastgesteld dat een persoon is overleden. Dit document wordt afgegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Normaal gesproken regelt de begrafenisondernemer deze akte voor u. Ook: akte van overlijden of verklaring van overlijden.  staat de datum van het overlijden en wordt vermeld of de overledene was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had. Meestal vraagt de uitvaartondernemer een akte van overlijden aan. Afhankelijk van uw relatie tot de overledene kunt u de aangifte ook zelf doen, of iemand anders toestemming geven hiervoor. Kijk voor meer informatie ook op de website van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Heeft u al een verklaring van erfrecht? Dan hebben we geen overlijdensakte nodig.

> Meer over een overlijdensakte

In een testament is vastgelegd wat er na iemands overlijden met de nalatenschap moet gebeuren. Hierin staat vermeld of een executeur, een van de erfgenamen of iemand anders de nalatenschap regelt. 

U kunt bij het  Centraal Testamenten Register (CTR) opvragen of de overledene een testament had, op welke datum de laatste versie van het testament is gemaakt en bij welke notaris. We hebben het uittreksel van het testament nodig om de nalatenschap af te kunnen handelen.

> Meer over een testament

In het Centraal Testamenten Register (CTR) staat geregistreerd of er een testament is opgemaakt op naam van de overledene, op welke datum en bij welke notaris. 

We kunnen bij het CTR voor u opvragen of de overledene een testament had. Hiervoor hebben wij de overlijdensakte nodig. Gemiddeld ontvangen we het uittreksel binnen 10 werkdagen. U kunt het uittreksel ook zelf opvragen en dit naar ons opsturen. Dit gaat soms sneller.

In een verklaring van erfrecht of in een verklaring van executele staat met wie wij de nalatenschap mogen afhandelen. Ook staat vermeld welke rechten die persoon of personen hebben. Deze informatie hebben we nodig om zeker te weten dat wij de nalatenschap met en voor de juiste persoon afhandelen. Niet alleen ABN AMRO maar ook andere instanties kunnen om deze verklaring vragen.

U kunt deze verklaring opvragen bij een notaris.

> Meer over een verklaring van erfrecht

In een verklaring van executele staat met wie wij de nalatenschap mogen afhandelen. Ook staat vermeld welke rechten die persoon of personen hebben. Deze informatie hebben we nodig om zeker te weten dat wij de nalatenschap met en voor de juiste persoon afhandelen. 

Niet alleen ABN AMRO maar ook andere instanties kunnen om deze verklaring vragen. U kunt deze verklaring opvragen bij een notaris. 

Anders dan in een verklaring van erfrecht staat in een executele wie tot  Persoon die is aangewezen in het testament om de erfenis te regelen. Dit is meestal iemand in wie de overledene vertrouwen had. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen.  is benoemd en wat zijn of haar bevoegdheden zijn.

> Meer over de verklaring van executele

In een Verklaring Partnerschap / Verwantschap verklaart u welke relatie u met de overledene had, bijvoorbeeld de partner, dochter of de zoon. 

Melden zich nog meer erfgenamen of belanghebbende bij de bank voor de nalatenschap? Dan vrijwaart u de bank van alle negatieve gevolgen. 

Als we deze verklaring nodig hebben, ontvangt u die nadat u een overlijden bij ons heeft gemeld.

 

Wie mag de bankzaken afhandelen?

In de verklaring van erfrecht, verklaring van executele of in het testament staat vermeld wie bevoegd is de nalatenschap af te handelen. Deze bevoegde of wettelijk vertegenwoordiger mag na een overlijden handelen uit naam van de overledene. 

Zijn er twee of meer personen bevoegd om de nalatenschap af te handelen? Dan zijn er meer mogelijke bevoegden.

  • Als zij  Een gezamenlijke bevoegdheid bij een nalatenschap betekent dat er meer dan één wettelijk vertegenwoordiger is aangewezen.  zijn, moeten alle wettelijke vertegenwoordigers opdrachten en formulieren voor de nalatenschap tekenen. 
  • Als zij zowel gezamenlijke als zelfstandig bevoegdheid zijn, kan iedere wettelijk vertegenwoordiger afzonderlijk van de ander handelen. Dit betekent dat de handtekening van één wettelijk vertegenwoordiger voldoende is.

Heeft u nog vragen?

Bel met de Nabestaandendesk via  020 - 343 45 45 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons ook Vermeld uw referentienummer in het onderwerp van de e-mail. Daaronder in het tekstveld typt u eerst code 00868. Daarna kunt u uw tekst typen. Uw bericht komt dan rechtstreeks in het dossier van de nalatenschap terecht. Mailt u ons over een factuur van de overledene die moet worden betaald? Vul dan code 00870 in.  via servicedesk.nabestaanden@nl.abnamro.com.

Op dit moment is het erg druk bij ons. Het kan daarom enige tijd duren voordat we het dossier of uw e-mails verder behandelen. Onze excuses hiervoor.