Wonen met zorg: denkt u een stap vooruit?

18-08-2020

Iedereen wil graag gezond oud worden en vitaal blijven. En als het even kan, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als u op latere leeftijd toch een vorm van zorg nodig heeft, waar moet u dan aan denken?

 

Nadenken over de toekomst

De meeste mensen denken niet graag na over deze onderwerpen, terwijl het toch belangrijke vragen zijn. In de praktijk schuiven mensen deze vragen dan ook vaak voor zich uit. Door op tijd vooruit te denken, houdt u de regie in eigen hand en kunt u ongewenste situaties voorkomen. Maar wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de kosten?

Wel of niet verhuizen?

Prettig wonen is heel belangrijk voor ons welzijn. Naarmate u ouder wordt, kunnen de eisen die u aan uw woning stelt veranderen. Is uw huidige woning nog steeds de beste plaats om te wonen de komende tijd? Misschien zijn er aanpassingen nodig of is het handiger om in de buurt van winkels of zorg te gaan wonen.

Als zelfstandig wonen echt niet meer mogelijk is, kan een verzorgingshuis in beeld komen. Een plaats in een zorginstelling is alleen nog beschikbaar voor mensen met een blijvende beperking, die 24 uur zorg of toezicht nodig hebben. Het verblijf in een verzorgingshuis wordt betaald vanuit de volksverzekering Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een financiële bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Deze bijdrage kan oplopen tot maximaal € 29.000 per jaar.

Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig?

Als u thuis verpleging of verzorging nodig heeft, kunt u een beroep doen op een wijkverpleegkundige. De kosten hiervoor worden betaald door uw zorgverzekering. De vergoeding komt uit het basispakket. U hoeft voor verpleegkundige hulp geen eigen bijdrage te betalen en de kosten verminderen niet uw eigen risico.

Welke hulp kan de gemeente geven?

Als u hulp nodig heeft bij het zelfstandig wonen, kunt u een beroep doen op de gemeente. Het gaat dan onder meer om begeleiding, dagbesteding, (taxi)vervoer en huishoudelijke hulp. Er geldt een eigen bijdrage voor deze hulp. De hoogte hiervan is niet meer afhankelijk van uw inkomen en vermogen. In 2021 is de eigen bijdrage maximaal € 19 per maand.

Zelf hulp inschakelen?

U kunt zelf ook veel regelen. Er komen steeds meer dienstverleners die zich richten op ouderen die hulp nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om gespecialiseerde verhuizers, maaltijddiensten van lokale restaurants, begeleiding bij doktersbezoek of het doen van boodschappen. Dit kost natuurlijk geld. Een inschatting maken van de mogelijkheden en kosten is lastig. Of u hulp moet inschakelen, hoeveel hulp en welke hulp dat dan is, zal afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie. Vaak zal er ook een combinatie van hulp met mantelzorgers ontstaan.

Bijeenkomsten over wonen en zorg

Wilt u meer informatie over wonen en zorg? Meld u dan nu aan voor een van onze digitale bijeenkomsten.

Andere suggesties voor u

Verhuizing naar verzorgingshuis: gevolgen Wlz

Verhuist u naar een verzorgingshuis en bestaat uw vermogen uit een huis, vrij van hypotheek? Dan vraagt u zich misschien af hoe dit uitpakt voor de Wlz. Moet u dan uw eigen huis opeten? Lees het blog van onze expert.

5 manieren om uw hypotheeklasten te verlagen

De maandelijkse hypotheeklasten lijken vaak een vaststaand gegeven. Maar er zijn wel degelijk interessante besparingen mogelijk. Bekijk 5 mogelijkheden om de maandlasten van uw hypotheek te verlagen.

3 manieren om uw overwaarde te benutten

De laatste jaren zijn de huizenprijzen flink gestegen. Voor veel huiseigenaren is daarmee de overwaarde van hun huis flink toegenomen. Hoe kunt u deze overwaarde benutten? Wij zetten 3 mogelijkheden voor u op een rij.