Spaarrente

Spaarrente vergelijken

Bent u benieuwd naar de huidige spaarrente van uw spaarrekening? Of wilt u graag een spaarrekening met de hoogste rente openen? Bekijk hier de rente per spaarrekening.

Sparen met variabele rente

Spaarrekening Maximale rente Basisrente Bonusrente
Direct Sparen 0,01% 0,01% n.v.t.
Vermogens Spaarrekening 0,01% 0,01% 0,00%
Direct Kwartaal Sparen 0,01% 0,01% 0,00%
Beleggers Spaarrekening 0,01% 0,01% n.v.t.

De rentes gelden vanaf 1 november 2019. Boven € 1.000.000 wordt geen rente vergoed. Op de Beleggers Spaarrekening wordt boven € 1.200.000 geen rente vergoed. Alle getoonde rentes zijn gebaseerd op rente op jaarbasis.

Sparen voor uw (klein)kind met variabele rente

Spaarrekening Maximale rente Basisrente Bonusrente
KinderToekomst Spaarrekening 0,20% 0,20% 0,00%
Jongerengroeirekening 0,02% 0,02% n.v.t.

De rentes voor KinderToekomst Spaarrekening gelden vanaf 1 november 2019. De rentes voor Jongerengroeirekening gelden vanaf 17 september 2019. Boven € 1.000.000 wordt geen rente vergoed. Alle getoonde rentes zijn gebaseerd op rente op jaarbasis.

*Per 1 januari 2020 wijzigt de rente naar 0,01%

Sparen met vaste rente

Spaarrekening Rente Looptijd
Spaar Deposito 0,00% 5 jaar vast
Spaar Deposito 0,15% 10 jaar vast

De rentes gelden vanaf 14 augustus 2019 en zijn gebaseerd op rente op jaarbasis. Boven € 10.000.000 wordt geen rente vergoed. Kiest u voor uitbetaling van de rente per maand? Dan krijgt u 0,25% minder rente. De rente gaat echter niet lager dan 0%.