Belangrijk bericht van Kendu

Amsterdam, 19 mei 2020

 

Kendu gaat stoppen

Op 30 juni 2020 stopt Kendu. Er is helaas te weinig belangstelling voor de app. Op deze pagina leest u wat er gaat gebeuren met uw geld en uw account bij Kendu. Een geruststelling vooraf: Kendu gaat alles netjes afhandelen. Het is wel belangrijk dat u de onderstaande informatie helemaal leest. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken over uw beleggingen.

Wat verandert er voor u?

 • We stoppen onze dienstverlening op 30 juni 2020. Ook beëindigen we op deze dag de Overeenkomst Vermogensbeheer Kendu die we met u gesloten hebben. Daarnaast heffen we deze dag ook uw Kendu spaarrekening en Kendu beleggingsrekening op. Tot en met 30 juni houdt u toegang tot Kendu.
 • Download documenten uit de app. Documenten die u na 30 juni nog van ons moet krijgen, ontvangt u per post. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw jaaroverzicht 2020.
 • U kunt vanaf 19 mei 2020 geen nieuwe beleggingen meer aankopen. Als u vóór deze datum nog een opdracht hebt gegeven om geld in te leggen, worden uw beleggingen nog aangekocht.
 • Kendu blijft uw beleggingen tot 15 juni voor u beheren. Op 15 juni verkoopt Kendu al uw beleggingen. U komt dan automatisch in aanmerking voor volledige compensatie van een eventueel verlies op deze beleggingen. Het totale bedrag maakt Kendu uiterlijk op 30 juni over naar uw betaalrekening.
 • We hebben besloten dat u ook in 2020 geen servicekosten hoeft te betalen. Normaal gesproken betaalt u de servicekosten achteraf per kwartaal. De lopende kosten betaalt u niet apart. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden dus in rekening gebracht als u belegt.
 

Heeft u vragen?

Lees hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. Hier vindt u mogelijk meteen een antwoord.

Komt u er niet uit? Stuur dan gerust een e-mail naar kendu@nl.abnamro.com. Houd er wel rekening mee dat het nu iets drukker kan zijn bij onze klantenservice.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Het totale bedrag van uw Kendu beleggingen, dat uiterlijk op 30 juni 2020 is overgemaakt naar uw betaalrekening, herkent u aan de eerste letters 'AABN' van het IBAN-nummer.

Door de huidige marktomstandigheden heeft u nog niet kunnen profiteren van een mogelijk herstel van de beurs. Daarom heeft Kendu besloten om u volledig te compenseren voor een eventueel verlies op beleggingen die u op 15 juni door Kendu laat verkopen. Let op: u komt niet in aanmerking voor deze compensatie als u zelf uw beleggingen verkoopt.

Hoe berekent Kendu de compensatie?

De compensatie wordt berekend door de aankoopprijs van uw beleggingen te vergelijken met de verkoopprijs op 15 juni 2020.

 • Als de waarde van uw beleggingen in de loop van de tijd is gedaald, wordt het verschil volledig gecompenseerd.
 • Als de waarde van uw beleggingen gelijk is gebleven of gestegen, ontvangt u de waarde van uw beleggingen. Dit bedrag is dus inclusief rendement.

Twee voorbeelden:

 • U laat Kendu op 15 juni uw beleggingen verkopen. Stel: u heeft op dat moment € 2.000 ingelegd, maar de verkoop van uw beleggingen levert slechts € 1.800 op. Kendu compenseert dit verschil en maakt in totaal € 2.000 over naar uw betaalrekening.
 • U laat Kendu op 15 juni uw beleggingen verkopen. Stel: u heeft € 2.000 ingelegd, en de verkoop van uw beleggingen levert € 2.222 op. Kendu maakt € 2.222 over naar uw betaalrekening.

Laat u uw beleggingen op 15 juni door Kendu verkopen én heeft u nog niet eerder startgeld ontvangen én bent u tijdens de actieperiode gestart met beleggen? Dan ontvangt u automatisch € 50 startgeld bovenop de waarde van uw beleggingen. Ook als u niet (helemaal) voldoet aan de voorwaarden. Het totale bedrag wordt in één keer overgemaakt naar uw betaalrekening.

Kiest u ervoor om zelf uw beleggingen te verkopen, dan blijven de oorspronkelijke voorwaarden van toepassing. Uw inleg moet minimaal 3 maanden belegd zijn. Als dit niet het geval is, ontvangt u geen € 50 startgeld cadeau.

Wanneer wordt het bonusbedrag overgemaakt?

Heeft u uw eerste inleg voor de actie in januari gedaan? Dan wordt het bonusbedrag nog in mei naar uw betaalrekening overgemaakt. Heeft u uw eerste inleg na januari gedaan, dan ontvangt u de bonus in juni op uw betaalrekening.

Als u uw beleggingen op 15 juni door Kendu laat verkopen, ontvangt u de Vriendenbonus(sen). Ook als er niet volledig aan de oorspronkelijke voorwaarden wordt voldaan. Het maakt niet uit als uw vriend(en) beleggingen eerder verkopen. Dat heeft geen gevolgen voor uw uitkering van uw persoonlijke Vriendenbonus(sen). De bonus(sen) en de waarde van uw beleggingen worden in één keer overgemaakt naar uw betaalrekening.

Kiest u ervoor zelf de beleggingen te verkopen, dan blijven de oorspronkelijke voorwaarden van toepassing. Dit betekent dat de inleg van de nieuwe klant minimaal 3 maanden belegd moet zijn. Als dit niet het geval is, ontvangt u de Vriendenbonus niet.

Wanneer wordt het bonusbedrag overgemaakt? 

Is de eerste inleg voor de actie in januari gedaan? Dan wordt het bonusbedrag in mei overgemaakt naar uw betaalrekening. Is de eerste inleg voor de actie na januari gedaan? Dan wordt het bonusbedrag in juni overgemaakt naar uw betaalrekening.

U kunt nog steeds beleggingen verkopen via de Kendu app. Maar let op: als u zelf uw beleggingsportefeuille geheel of gedeeltelijk verkoopt op of na 19 mei 2020, ontvangt u over het verkochte deel geen compensatie. Ook blijven de oorspronkelijke actievoorwaarden van de acties ‘Vriendenbonus’ en ‘€ 50 startgeld cadeau’ van kracht. Actiegelden worden alleen uitbetaald, als uw inleg minimaal 3 maanden aaneen belegd is.

Kendu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk mag. Bent u klant bij Kendu? Dan archiveren wij uw gegevens na de stop van Kendu op 30 juni 2020. Heeft u uw Kendu account nooit afgemaakt? Dan zullen wij uw gegevens op 30 juni 2020 verwijderen.

Zie voor een overzicht van uw privacyrechten, wat deze inhouden en hoe u deze kunt uitoefenen, de algemene privacyverklaring van ABN AMRO.

Dit kunnen wij helaas niet automatisch voor u regelen. Wanneer u al klant bent bij ABN AMRO kunt u wel binnen 5 minuten zelf een ABN AMRO beleggingsrekening openen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor Begeleid Beleggen, dan beleggen experts voor u in een door u gekozen ABN AMRO Profielfonds. Bent u nog geen klant bij ABN AMRO? Dan kunt u met uw smartphone binnen 10 minuten zelf een bankrekening openen die u nodig heeft om vervolgens een beleggingsrekening te openen.

Meer informatie en voorwaarden

Over Kendu

Kendu is een handelsnaam en merk van ABN AMRO Bank N.V. Sluit u een overeenkomst met Kendu? Dan sluit u dus een overeenkomst met ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO).

Wilt u meer weten over Kendu? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden.

Beleggingsfondsen

Kendu belegt voor u in 3 beleggingsfondsen: 

Kendu bepaalt op basis van uw risicoscore welke combinatie van beleggingsfondsen het best bij u past. Deze beleggingsfondsen kunnen beleggen in verschillende andere beleggingsfondsen. Die andere beleggingsfondsen op hun beurt kunnen beleggen in verschillende beleggingsproducten, zoals aandelen en obligaties. Een fondsbeheerder beheert het beleggingsfonds en bepaalt de strategie van zijn fonds. In de Informatiebrochure Kendu leest u hier meer over. 

Hoe verdeelt Kendu uw inleg over deze fondsen?

Dat doen wij op basis van uw persoonlijke risicoscore. In de app stellen we verschillende vragen over uw vermogen en inkomen, uw kennis van en ervaring met beleggen, en over het risico dat u wilt en kunt nemen. Daaruit volgt een persoonlijke risicoscore. 

Hoe Kendu uw inleg verdeelt over de drie genoemde fondsen, hangt af van uw risicoscore. Ieder fonds brengt namelijk een bepaald risico met zich mee: van nauwelijks risico tot zeer veel risico. Wij verdelen uw inleg zo, dat u altijd belegt met het risico dat bij u past. 

Hoe stuurt Kendu uw beleggingen bij? 

Het kan zijn dat de koersen van de beleggingsfondsen in uw beleggingsportefeuille sterk stijgen of dalen. Daardoor is het mogelijk dat u meer of juist minder risico loopt, dan de bedoeling is. In dat geval past Kendu uw beleggingsportefeuille aan. 

Wat te veel of te weinig risico is? Dat noemen we de bandbreedte van uw risicoscore. Heeft uw beleggingsportefeuille iets meer of iets minder risico dan uw Kendu risicoscore, dan onderneemt Kendu (nog) geen actie. Maar wordt het verschil groter en komt het risico van uw beleggingen daardoor buiten de bandbreedte? Dan past Kendu uw beleggingsportefeuille aan. In dat geval verkoopt Kendu een deel van uw beleggingsfondsen, om daarvoor andere beleggingsfondsen te kopen. Zo zorgt Kendu ervoor dat uw beleggingsportefeuille weer binnen de bandbreedte valt en weer past bij het risico dat u kan en wilt lopen. 

Overzicht van de bandbreedtes

De risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. 

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Uw persoonlijke risicoscore

Voordat u kunt beleggen met Kendu, moet u het online intakeproces doorlopen. Hierbij beantwoordt u onder andere vragen over uw financiële situatie, risicobereidheid en financiële ambitie. Dat kost even wat tijd en we stellen meerdere vragen, maar die informatie is nodig om een persoonlijke risicoscore voor u te maken. Op basis van uw risicoscore belegt Kendu altijd met een risico dat u wilt en kunt nemen passend bij uw financiële situatie en ambities. 

Op basis van deze score belegt Kendu voor u in een aantal beleggingsfondsen. De risicoscores vallen binnen 6 risicogroepen. Hoe hoger uw risicoscore, hoe meer risico u loopt bij uw beleggingen. Neemt u liever minder risico dan uw risicoscore aangeeft? Geen probleem. U kunt echter niet meer risico nemen dan uw risicoscore.

Vertaling Kendu risicogroepen naar Risicometers

 • Risicogroep 1: Risicoscore 1 - 18 (zeer defensief) 
  Risicometer Beleggen

Binnen risicogroep 1 kunt u niet bij Kendu beleggen, dan is sparen een beter idee.

 • Risicogroep 2: Risicoscore 19 - 31 (defensief)
  Risicometer
 • Risicogroep 3: Risicoscore 32 - 49 (matig defensief)
  Risicometer Beleggen
 • Risicogroep 4: Risicoscore 50 - 71 (matig offensief)
  Risicometer Beleggen
 • Risicogroep 5: Risicoscore 72 - 91 (offensief)
  Risicometer Beleggen
 • Risicogroep 6: Risicoscore 92 - 100 (zeer offensief)
  Risicometer Beleggen  

Met de risicometers kunt u het risico van de verschillende risicogroepen van Kendu vergelijken met risicoprofielen van andere beleggingsdiensten. Dit geldt ook voor beleggingsdiensten van andere aanbieders. Lees hier meer over de Risicometer Beleggen.

Risicospreiding

Aan de hand van uw risicoscore belegt Kendu voor u in een combinatie van de drie beleggingsfondsen. Het is onmogelijk om precies te voorspellen hoe de beurs zich de komende jaren ontwikkelt en welke bedrijven de grote winnaars en verliezers worden. Daarom selecteren de fondsbeheerders verschillende aanbieders, regio’s, sectoren en beleggingsproducten om hun beleggingsfondsen mee samen te stellen. Daardoor worden de risico’s verder gespreid.

Rente
 • U ontvangt mogelijk rente op uw spaarrekening. 
 • De rentepercentages op de Kendu spaarrekening staan niet vast. Kendu kan deze altijd wijzigen. Het actuele rentepercentage is  0,0% .
 • Kendu berekent uw rente over de dagen dat uw spaargeld op de Kendu spaarrekening heeft gestaan. 
 • Het maximale saldo waarover u rente ontvangt, is € 1.000.000.
 • Kendu schrijft dan uw rente met datum 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september bij op uw Kendu spaarrekening. Voor u is de rente een werkdag na deze data zichtbaar en beschikbaar.
Belangrijke documenten

Bekijk en lees alle Kendu voorwaarden en informatie in de onderstaande documenten:

Algemene Voorwaarden Kendu

Informatiebrochure Kendu


Kendu is een product van ABN AMRO. Sluit u een overeenkomst met Kendu? Dan sluit u dus een overeenkomst met ABN AMRO. De onderstaande ABN AMRO documenten gelden daarom ook voor u:

Algemene Voorwaarden ABN AMRO

Samenvatting beleid over belangenconflicten

Informatieblad depositogarantiestelsel


Hieronder vindt u een lijst met beurzen. Deze lijst is vastgesteld volgens het   ‘Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders’ . Per soort beleggingsproduct ziet u wat de belangrijkste beurzen zijn en welke brokers de bank bij de uitvoering van orders gebruikt.

Lijst met beurzen

Kosten

Kosten Kendu 

Voor Kendu betaalt u per jaar een vast percentage aan servicekosten. Hierin zitten de aankoop- en verkoopkosten, de kosten van het vermogensbeheer, de kosten van de administratie van uw beleggingsportefeuille en de kosten van onze informatievoorziening aan u. De servicekosten zijn 0,42% inclusief btw over het geld dat u belegt bij Kendu. Aan het einde van ieder kwartaal bepaalt Kendu de waarde van de beleggingen. Op basis daarvan betaalt u achteraf per kwartaal 25% van het berekende jaarpercentage aan servicekosten.

Lopende kosten

U betaalt kosten aan de fondsbeheerders van de beleggingsfondsen waarin Kendu voor u belegt. Zoals beheerkosten, administratiekosten, marketingkosten en distributiekosten. Dit noemen wij de lopende kosten. Dit is een vast percentage dat bij elk beleggingsfonds verschilt. De fondsbeheerder bepaalt elk jaar deze kosten. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van ieder beleggingsfonds. De beleggingsfondsen waarin Kendu voor u belegt, rekenen voor Kendu geen in- en uitstapkosten. Daarnaast maakt een beleggingsfonds kosten voor de aan- en verkoop van beleggingen binnen het fonds. Dit zijn transactiekosten. Deze kosten verschillen per beleggingsfonds. 

De lopende kosten en transactiekosten betaalt u niet apart. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds.

Duurzaamheid

Bij duurzaam beleggen spelen de gevolgen van de belegging een belangrijke rol. Het wordt daarom ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd. De duurzame belegger wil bijdragen aan een betere wereld. Behalve het milieu, stimuleert de duurzame belegger bijvoorbeeld ook mensenrechten en onderwijs.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk principe van ABN AMRO. Bepaalde beleggingen zijn volledig uitgesloten voor alle beleggingsvormen. Bijvoorbeeld beleggingen in producenten van bijvoorbeeld tabak, clusterbommen en landmijnen.

Bij 'tabak' is er een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Het is bij ABN AMRO niet mogelijk te beleggen in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we niet uit.

Depositogarantiestelsel

De Kendu spaarrekening valt onder de werking van het depositogarantiestelsel. Dat beschermt uw geld als wij niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/garantiestelsel.

Privacy en cookies

Lees hier over privacy en cookies van Kendu.

Meer informatie en voorwaarden

Kendu is een handelsnaam en merk van ABN AMRO Bank N.V. Sluit u een overeenkomst met Kendu? Dan sluit u dus een overeenkomst met ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO).

Wilt u meer weten over Kendu? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden.

Kendu belegt voor u in 3 beleggingsfondsen: 

Kendu bepaalt op basis van uw risicoscore welke combinatie van beleggingsfondsen het best bij u past. Deze beleggingsfondsen kunnen beleggen in verschillende andere beleggingsfondsen. Die andere beleggingsfondsen op hun beurt kunnen beleggen in verschillende beleggingsproducten, zoals aandelen en obligaties. Een fondsbeheerder beheert het beleggingsfonds en bepaalt de strategie van zijn fonds. In de Informatiebrochure Kendu leest u hier meer over. 

Hoe verdeelt Kendu uw inleg over deze fondsen?

Dat doen wij op basis van uw persoonlijke risicoscore. In de app stellen we verschillende vragen over uw vermogen en inkomen, uw kennis van en ervaring met beleggen, en over het risico dat u wilt en kunt nemen. Daaruit volgt een persoonlijke risicoscore. 

Hoe Kendu uw inleg verdeelt over de drie genoemde fondsen, hangt af van uw risicoscore. Ieder fonds brengt namelijk een bepaald risico met zich mee: van nauwelijks risico tot zeer veel risico. Wij verdelen uw inleg zo, dat u altijd belegt met het risico dat bij u past. 

Hoe stuurt Kendu uw beleggingen bij? 

Het kan zijn dat de koersen van de beleggingsfondsen in uw beleggingsportefeuille sterk stijgen of dalen. Daardoor is het mogelijk dat u meer of juist minder risico loopt, dan de bedoeling is. In dat geval past Kendu uw beleggingsportefeuille aan. 

Wat te veel of te weinig risico is? Dat noemen we de bandbreedte van uw risicoscore. Heeft uw beleggingsportefeuille iets meer of iets minder risico dan uw Kendu risicoscore, dan onderneemt Kendu (nog) geen actie. Maar wordt het verschil groter en komt het risico van uw beleggingen daardoor buiten de bandbreedte? Dan past Kendu uw beleggingsportefeuille aan. In dat geval verkoopt Kendu een deel van uw beleggingsfondsen, om daarvoor andere beleggingsfondsen te kopen. Zo zorgt Kendu ervoor dat uw beleggingsportefeuille weer binnen de bandbreedte valt en weer past bij het risico dat u kan en wilt lopen. 

Overzicht van de bandbreedtes

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. 

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Uw persoonlijke risicoscore

Voordat u kunt beleggen met Kendu, moet u het online intakeproces doorlopen. Hierbij beantwoordt u onder andere vragen over uw financiële situatie, risicobereidheid en financiële ambitie. Dat kost even wat tijd en we stellen meerdere vragen, maar die informatie is nodig om een persoonlijke risicoscore voor u te maken. Op basis van uw risicoscore belegt Kendu altijd met een risico dat u wilt en kunt nemen passend bij uw financiële situatie en ambities. 

Op basis van deze score belegt Kendu voor u in een aantal beleggingsfondsen. De risicoscores vallen binnen 6 risicogroepen. Hoe hoger uw risicoscore, hoe meer risico u loopt bij uw beleggingen. Neemt u liever minder risico dan uw risicoscore aangeeft? Geen probleem. U kunt echter niet meer risico nemen dan uw risicoscore.

Vertaling Kendu risicogroepen naar Risicometers

 • Risicogroep 1: Risicoscore 1 - 18 (zeer defensief) 
  Risicometer Beleggen

Binnen risicogroep 1 kunt u niet bij Kendu beleggen, dan is sparen een beter idee.

 • Risicogroep 2: Risicoscore 19 - 31 (defensief)
  Risicometer
 • Risicogroep 3: Risicoscore 32 - 49 (matig defensief)
  Risicometer Beleggen
 • Risicogroep 4: Risicoscore 50 - 71 (matig offensief)
  Risicometer Beleggen
 • Risicogroep 5: Risicoscore 72 - 91 (offensief)
  Risicometer Beleggen
 • Risicogroep 6: Risicoscore 92 - 100 (zeer offensief)
  Risicometer Beleggen  

Met de risicometers kunt u het risico van de verschillende risicogroepen van Kendu vergelijken met risicoprofielen van andere beleggingsdiensten. Dit geldt ook voor beleggingsdiensten van andere aanbieders. Lees hier meer over de Risicometer Beleggen.

Risicospreiding

Aan de hand van uw risicoscore belegt Kendu voor u in een combinatie van de drie beleggingsfondsen. Het is onmogelijk om precies te voorspellen hoe de beurs zich de komende jaren ontwikkelt en welke bedrijven de grote winnaars en verliezers worden. Daarom selecteren de fondsbeheerders verschillende aanbieders, regio’s, sectoren en beleggingsproducten om hun beleggingsfondsen mee samen te stellen. Daardoor worden de risico’s verder gespreid.

 • U ontvangt mogelijk rente op uw spaarrekening. 
 • De rentepercentages op de Kendu spaarrekening staan niet vast. Kendu kan deze altijd wijzigen. Het actuele rentepercentage is  0,0% .
 • Kendu berekent uw rente over de dagen dat uw spaargeld op de Kendu spaarrekening heeft gestaan. 
 • Het maximale saldo waarover u rente ontvangt, is € 1.000.000.
 • Kendu schrijft dan uw rente met datum 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september bij op uw Kendu spaarrekening. Voor u is de rente een werkdag na deze data zichtbaar en beschikbaar.

Bekijk en lees alle Kendu voorwaarden en informatie in de onderstaande documenten:

Algemene Voorwaarden Kendu

Informatiebrochure Kendu


Kendu is een product van ABN AMRO. Sluit u een overeenkomst met Kendu? Dan sluit u dus een overeenkomst met ABN AMRO. De onderstaande ABN AMRO documenten gelden daarom ook voor u:

Algemene Voorwaarden ABN AMRO

Samenvatting beleid over belangenconflicten

Informatieblad depositogarantiestelsel


Hieronder vindt u een lijst met beurzen. Deze lijst is vastgesteld volgens het   ‘Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders’ . Per soort beleggingsproduct ziet u wat de belangrijkste beurzen zijn en welke brokers de bank bij de uitvoering van orders gebruikt.

Lijst met beurzen

Kosten Kendu 

Voor Kendu betaalt u per jaar een vast percentage aan servicekosten. Hierin zitten de aankoop- en verkoopkosten, de kosten van het vermogensbeheer, de kosten van de administratie van uw beleggingsportefeuille en de kosten van onze informatievoorziening aan u. De servicekosten zijn 0,42% inclusief btw over het geld dat u belegt bij Kendu. Aan het einde van ieder kwartaal bepaalt Kendu de waarde van de beleggingen. Op basis daarvan betaalt u achteraf per kwartaal 25% van het berekende jaarpercentage aan servicekosten.

Lopende kosten

U betaalt kosten aan de fondsbeheerders van de beleggingsfondsen waarin Kendu voor u belegt. Zoals beheerkosten, administratiekosten, marketingkosten en distributiekosten. Dit noemen wij de lopende kosten. Dit is een vast percentage dat bij elk beleggingsfonds verschilt. De fondsbeheerder bepaalt elk jaar deze kosten. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van ieder beleggingsfonds. De beleggingsfondsen waarin Kendu voor u belegt, rekenen voor Kendu geen in- en uitstapkosten. Daarnaast maakt een beleggingsfonds kosten voor de aan- en verkoop van beleggingen binnen het fonds. Dit zijn transactiekosten. Deze kosten verschillen per beleggingsfonds. 

De lopende kosten en transactiekosten betaalt u niet apart. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds.

Bij duurzaam beleggen spelen de gevolgen van de belegging een belangrijke rol. Het wordt daarom ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd. De duurzame belegger wil bijdragen aan een betere wereld. Behalve het milieu, stimuleert de duurzame belegger bijvoorbeeld ook mensenrechten en onderwijs.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk principe van ABN AMRO. Bepaalde beleggingen zijn volledig uitgesloten voor alle beleggingsvormen. Bijvoorbeeld beleggingen in producenten van bijvoorbeeld tabak, clusterbommen en landmijnen.

Bij 'tabak' is er een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Het is bij ABN AMRO niet mogelijk te beleggen in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we niet uit.

De Kendu spaarrekening valt onder de werking van het depositogarantiestelsel. Dat beschermt uw geld als wij niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/garantiestelsel.

Lees hier over privacy en cookies van Kendu.