Veelgestelde vragen over het Financieel Jaaroverzicht

Algemene vragen

Dat ligt eraan. U ziet de Financieel Jaaroverzichten van de rekeningen waarvoor u bevoegd bent.

 • Bent u bevoegd voor rekeningen van anderen (bijvoorbeeld uw partner of uw ouders)? Dan kunt u ook hun Financieel Jaaroverzicht bekijken.
 • Staat uw ABN AMRO Hypotheek op naam van uw partner? Dan staan de hypotheekgegevens niet op uw Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren.
 • Download eerst uw Financieel Jaaroverzicht, en sla het op op uw computer. 
 • Open het bestand en druk het af.
 • Krijgt u een afdruk met zwarte vlekken? Open het bestand met het programma 'Adobe Acrobat Reader' en druk het dan af.
 • Download eerst uw Financieel Jaaroverzicht, en sla het op op uw computer. 
 • Is het probleem niet opgelost? Open het bestand dan met het programma 'Adobe Acrobat Reader'.
 • Zijn er verschillen in de naam of het adres van uw rekeningen? Dan is in onze systemen niet vastgelegd dat deze rekening bij u hoort. Ga langs bij een bankkantoor om uw persoonsgegevens te laten aanpassen.
 • Heeft u in 2019 een rekening opgezegd? Deze wordt niet meer getoond.

Dan heeft u hier in 2019 waarschijnlijk rente op ontvangen of betaald. Dit rentebedrag heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Vragen over aangifte doen

Tussen 1 maart en 1 mei 2020.

 • Vanaf 1 maart 2020 heeft de Belastingdienst het grootste deel van uw digitale aangifte ingevuld. U hoeft de gegevens alleen nog te controleren of aan te passen.
 • Uw belastingaangifte moet vóór 1 mei 2020 binnen zijn bij de Belastingdienst.

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Dat kan ABN AMRO helaas niet beoordelen. De Belastingdienst stelt uw belastingaangifte samen en is verantwoordelijk voor het tonen van de juiste gegevens.

Dat staat in de wet. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Uw kapitaal- of levensverzekeringen
 • Hoeveel er op uw rekeningen stond
 • Hoeveel effecten u had
 • Hoeveel u aan rente en dividend gekregen heeft
 • De inleg op uw ABN AMRO Pensioenaanvulling
 • Hypotheken, overige bankproducten en leningen

Vragen over hypotheken

Ziet u de gegevens van uw hypotheek niet op uw Financieel Jaaroverzicht? Dan staan deze waarschijnlijk op het Financieel Jaaroverzicht dat hoort bij één van uw andere rekeningen of uw gezamenlijke rekening. Volg de volgende stappen om deze te downloaden:

 • Log in op deze pagina
 • Kies bij 'Contracthouder selecteren' voor wie u het overzicht wilt downloaden.
 • Kies bij 'Afschriften en overzichten' voor 'Financieel jaaroverzicht'.
 • Kies het jaar.
 • Klik op OK.
 • Klik op het icoontje van de pdf en sla deze op op uw computer.
 • Open de pdf en druk deze eventueel af.

Als uw nieuwe hypotheek in december 2019 is ingegaan, betaalt u in januari 2020 het eerste rentebedrag. Voor uw belastingaangifte 2019 is de renteaftrek voor deze nieuwe hypotheek € 0,00. U vindt dit niet terug in uw Financieel Jaaroverzicht.

 • De rentetermijnen worden achteraf berekend. Voor de maanden januari t/m november is de verschuldigde hypotheekrente geïncasseerd op de eerste werkdag van de volgende maand.
 • De laatste rentetermijn (december) wordt op de laatste werkdag van het jaar geboekt. U vindt dus 12 maanden betaalde hypotheekrente terug in uw Financieel Jaaroverzicht. Dit is van belang voor uw hypotheekrenteaftrek in uw belastingaangifte.

Vragen over lenen

U ziet de beginwaarde, de resterende waarde en de betaalde rente over het afgelopen boekjaar.
Om veiligheidsredenen zijn alleen de laatste 4 cijfers van uw creditcardnummer op het Financieel Jaaroverzicht vermeld.

Vragen over betalen en sparen

Ziet u de gegevens van uw creditcard niet op uw Financieel Jaaroverzicht? Dan staan deze waarschijnlijk op het Financieel Jaaroverzicht dat hoort bij één van uw andere rekeningen of uw gezamenlijke rekening. Volg de volgende stappen om deze te downloaden:

 • Log in op deze pagina
 • Kies bij 'Contracthouder selecteren' voor wie u het overzicht wilt downloaden.
 • Kies bij 'Afschriften en overzichten' voor 'Financieel jaaroverzicht'.
 • Kies het jaar.
 • Klik op OK.
 • Klik op het icoontje van de pdf en sla deze op op uw computer.
 • Open de pdf en druk deze eventueel af.

Het getoonde (boek)saldo dat u ziet op het Financieel Jaaroverzicht bevat nog geen rentebedrag, omdat de rente op uw spaarrekeningen of betaalrekeningen een aantal werkdagen later wordt geboekt. 

Het saldo van uw Vreemde Valuta Rekening(en) staat in de oorspronkelijke valuta. U moet het bedrag zelf omzetten in euro's. Gebruik bij uw aangifte  de wisselkoers van de Belastingdienst .

Vragen over beleggen en fiscaal vermogen

Omdat ABN AMRO deze gegevens moet doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. In 2016 is de wetgeving aangepast:

Bent u belastingplichtig in het buitenland én heeft u verkoopopbrengsten uit beleggingen? Dan worden de verkoopopbrengsten getoond. De Nederlandse Belastingdienst geeft de gegevens uiteindelijk door aan de Belastingdienst van het land waar u belastingplichtig bent. ABN AMRO toont op het Financieel Jaaroverzicht alleen de gegevens die fiscaal relevant zijn.

 • Een Hypotheekaflossing uit Vermogen (HUV) vindt u onder 'Betalen en Sparen' 
 • Een Uitgestelde Hypotheekaflossing (UHA) vindt u onder 'Fiscale Vermogensoplossingen'

Vragen over coupon en dividend (CDO)

Een overzicht waarop u alle coupons (uitkering van obligaties) en dividenden (uitkeringen van aandelen) ziet die u het afgelopen jaar heeft gehad. Dit overzicht wordt per kalenderjaar opgemaakt.

U ontvangt het CDO bij uw Financieel Jaaroverzicht als u het afgelopen jaar inkomsten uit beleggingen heeft ontvangen. U kunt dit gebruiken bij het invullen van de belastinggegevens. De Belastingdienst kan specifiek naar de dividenden vragen waarover belasting is ingehouden. Ook vraagt de Belastingdienst uit welk land de inkomsten uit beleggingen komen. 

Op het CDO zijn de coupons en dividenden apart weergegeven. Daarbij is er nog een splitsing gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse ontvangen coupons en dividenden. 

 • De volgorde is dan: eerst de binnenlandse coupons en dividenden, daarna de buitenlandse coupons en dividenden op volgorde van landnaam volgens de landcode.
 • Zijn er meer coupons of dividenden per land? Dan staan ze op volgorde van de datum van uitkering. 
 • Uiteindelijk worden alle coupons per land opgeteld en worden alleen de belaste dividenden per land opgeteld.

Ja, alle bedragen staan in euro's. In de kolom 'Valuta beleggingen' ziet u in welke valuta de obligatie of het aandeel daadwerkelijk is genoteerd.

Dan heeft u over het gerapporteerde jaar obligaties gekocht en/of verkocht. Daarin zit dan rente die u koopt en/of verkoopt. Maar tegelijk heeft u over het gerapporteerde jaar geen inkomsten uit aandelen of obligaties ontvangen.

Het CDO wordt per beleggingsrekening waarop inkomsten uit aandelen of obligaties zijn ontvangen, gemaakt en opgeteld. Van de beleggingsrekening zonder inkomsten wordt geen CDO gemaakt.

Nee, alleen uitkeringen in geld worden in het CDO opgenomen. Bij een conversie zijn er geen inkomsten.

Dat is voor bepaalde landen mogelijk. ABN AMRO kan u deze dienstverlening aanbieden voor de landen België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Zwitserland, Zweden, Spanje, Noorwegen en Oostenrijk. Neem hiervoor contact op met uw adviseur of bel met de Beleggingslijn via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten).

Een coupon is de rentevergoeding die u ontvangt over het nominale bedrag van de obligatie. Dividend is een uitbetaling van een deel van de winst aan de aandeelhouders.

De Belastingdienst kan vragen naar de inkomsten en ingehouden belasting per land. Dit overzicht kan u helpen in uw belastingaangifte.

De Belastingdienst vraagt alleen naar de belaste dividenden per land. Daarom zijn deze apart voor u opgeteld.

Nee, alleen uitkeringen in geld worden in het CDO opgenomen. Er wordt geen stockdividend op het CDO getoond. Het stockdividend is al verwerkt in uw aandelenbezit. De waarde ervan staat op uw Financieel Jaaroverzicht onder Beleggingen gerapporteerd.

Dat kan door de structuur van het Fonds komen en de lokale belastingwetgeving.

Sommige bedrijven keren dividend in geld uit en hebben een regeling waarbij hun aandeelhouders direct opnieuw kunnen beleggen in het bedrijf. Dit noemen we een Dividend Reinvestment Plan (DRIP). De klant krijgt eerst het dividend in geld uitgekeerd. Daarna worden hiervoor nieuwe aandelen gekocht. Uitkeringen in cash worden als inkomsten beschouwd en staan op het CDO, uitkeringen in aandelen staan niet op het CDO. Uitkeringen in aandelen zijn uiteraard wel verwerkt in de positie (waarde van het depot).

Onder de kop 'kosten' staan de kosten die de bank u in rekening heeft gebracht bij de ontvangst van de coupons of dividenden.

Dit komt omdat er correcties hebben plaatsgevonden. Een dividend is bijvoorbeeld dubbel aan u uitgekeerd, of het uitgekeerde bedrag klopte oorspronkelijk niet. We hebben dit dan voor u gecorrigeerd. Ook deze correcties zijn zichtbaar in het CDO.