Common Reporting Standard (CRS)

CRS: internationale uitwisseling van belastinggegevens

Per 1 januari 2016 is de wet Common Reporting Standard (CRS) ingegaan. Hierin is vastgelegd dat landen onderling belastinggegevens uitwisselen van rekeninghouders die tegoeden hebben bij financiële instellingen in het buitenland. Het doel van deze wet is om internationale belastingontduiking tegen te gaan.

 

Zo werkt CRS

Sinds 2017 kunnen belastingdiensten van landen die meedoen aan CRS, bepaalde fiscale gegevens van rekeninghouders over 2016 onderling delen. Zij krijgen deze gegevens van hun financiële instellingen, net zoals de Belastingdienst in Nederland die krijgt van uw bank. Een lijst met CRS-landen kunt u vinden op de website van de OESO. De overheden van de CRS-landen krijgen zo in beeld welke tegoeden uitstaan op buitenlandse rekeningen.

Wat merkt u van CRS?

Als u te maken krijgt met CRS is ABN AMRO verplicht u te vragen in welk land u 'fiscaal inwoner' bent. Dit is het land waar u belasting betaalt en dus 'fiscaal woonachtig' bent. Over het algemeen bent u fiscaal woonachtig in één land. Dat is het land waar u woont, werkt, of het meest verblijft. 

U krijgt te maken met CRS als u: 

  • bij ABN AMRO een betaalrekening opent 
  • een creditcard aanvraagt bij ABN AMRO. U ontvangt dan van ons een brief waarin wij u vragen in welk land u fiscaal inwoner bent. 
  • een adreswijziging doorgeeft omdat u verhuist naar het buitenland. U moet dan het belastingnummer van dit land doorgeven. U kunt dit navragen bij de Belastingdienst van dat land.

Wat vult u in?

Vraagt uw bank u om uw CRS-gegevens op te sturen? U kunt het CRS-formulier invullen via Internet Bankieren of via het (papieren) formulier dat uw bank u heeft toegestuurd. Bent u fiscaal inwoner in meer landen? Dan moet u dat ook opgeven in het formulier.

Wat is een 'fiscaal inwoner'?

Of u fiscaal inwoner bent van een land hangt onder meer af van onderstaande factoren. 

  • U heeft er een woonadres of u brengt er de meeste tijd door. 
  • U heeft een fiscaal nummer ontvangen van de Belastingdienst van dat land. 
  • Uw partner en kinderen wonen ook in dat land. 
  • Uw kinderen gaan in dat land naar school. 
  • U bent er verzekerd. 
  • U heeft er een huisarts. 
  • U bent er lid van een of meer verenigingen.

Fiscaal inwoner van meer landen

De regels waarin is vastgelegd of iemand fiscaal inwoner is, kunnen per land verschillen. Zo hebben bijvoorbeeld de Verenigde Staten bepaald dat iemand met de Amerikaanse nationaliteit belastingverplichtingen heeft in de Verenigde Staten. De meeste landen in Europa geven hun belastingplichtigen een fiscaal nummer. Ga voor uzelf na in welk land u de meeste fiscale verplichtingen heeft en zorg ervoor dat u beschikt over het belastingnummer dat daar wordt gebruikt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Belastingdienst van dat land of met een belastingadviseur.