Samen uw bankzaken regelen

U kunt op verschillende manieren samen met iemand uw beheren. Handig als u, een familielid of iemand anders het zelf even niet goed kan of hulp nodig heeft. Kijk hieronder wat de mogelijkheden zijn.

Ik wil...

Mederekeninghouder toevoegen

Heeft u zelf al een bankrekening bij ons? Of allebei een aparte rekening? Dan opent u makkelijk online een gezamenlijke rekening. U bent dan allebei eigenaar van de rekening en samen verantwoordelijk. Handig als u gaat samenwonen of trouwen.

Iemand machtigen op mijn rekening

U geeft iemand anders toestemming uw bankzaken te regelen, een gemachtigde. Deze mag wel namens u betalingen doen maar niet iets aanpassen. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor uw rekening. Fijn, als u hulp wilt bij het regelen van uw bankzaken.

Toegang tot de rekening van mijn kind

U kunt als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind toegang krijgen tot de rekening van uw kind. Zo kunt u precies zien wat uw kind op de rekening doet. En bepaalt u samen met  uw kind wat er gebeurt op zijn of haar rekening.

Samen bankzaken regelen

Onder curatele

Als een rekeninghouder zijn financiële en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen, wordt hij onder curatele gesteld.  De rekeninghouder verliest dan zijn handelingsbevoegdheid en de curator wordt de wettelijke vertegenwoordiger

Samen bankzaken regelen

Bewindvoering

Soms kan iemand zijn financiën niet zelf regelen. Dan kan een bewindvoerder hierbij helpen. De bewindvoerder beheert dan de betaalrekening en mag ook producten aanvragen en wijzigen.