Naar de navigatie Naar de inhoud

Girale beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen via de beleggersgiro van ABN AMRO

De werkwijze voor de beleggingsfondsen via de beleggersgiro van ABN AMRO is: Dagelijks kunt u orders inleggen tot het door ons gehanteerde afslagmoment. De afslagmomenten die van toepassing zijn, zijn per fonds bepaald. U kunt ze vinden op onze website onder beleggingsfondsinformatie.

Alle fondsen zijn tegenwoordig forward pricing fondsen. Bij elk fonds is onder de rubriek "Aankoopinformatie" het voor dat beleggingsfonds van toepassing zijnde afslagmoment vermeld en tevens het aantal dagen forward pricing. Dit is van belang voor het bepalen van de koers waartegen een fonds wordt gekocht of verkocht.

Alle orders voor een fonds worden één keer per beursdag verwerkt.

Voor een uitgebreide uitleg over de werkwijze verwijzen we naar onze Voorwaarden Beleggersgiro en ons Beleid over uitvoering van orders.

Koersvorming
Orders die vóór het afslagmoment zijn opgegeven, worden over het algemeen één, maar soms meerdere beursdagen later uitgevoerd. Dit aantal dagen is afhankelijk van het aantal dagen forward pricing dat voor het betreffende fonds is gedefinieerd. Bijvoorbeeld: u plaatst een order op maandag om 10.00 uur. Het fonds heeft dan woensdag als uitvoeringsdatum (2 dagen na afslagmoment) en gebruikt de koers van 1 dag eerder (de NAV-koers) Het geld wordt 1 dag na de uitvoeringsdatum bijgeschreven op uw rekening.

Op basis van de slotstand van de dag wordt de Net Asset Value (NAV, de intrinsieke waarde) van het beleggingsfonds vastgesteld. Dit vormt de uitvoeringskoers van het fonds voor de volgende beursdag.

Aandachtspunt: Er zijn een aantal fondshuizen (o.a. Fidelity) die de NAV (de koers voor de volgende beursdag) publiceren op de dag van de NAV-bepaling. De dag van uitvoering tegen die NAV is echter een beursdag later. De dag van uitvoering wordt tevens als koersdatum voor een giraal beleggingsfonds gehanteerd en niet de dag van de NAV-bepaling. Dit betekent dat bij de uitvoering van orders in girale beleggingsfondsen de koers één beursdag later gedateerd is dan die deze fondshuizen op hun eigen website voor hun beleggingsfondsen presenteren. Dit is slechts een administratief datumverschil, omdat het over dezelfde koers gaat, en heeft dus geen enkele invloed op de koers die met u afgerekend wordt bij uw order.

Munteenheid Euro (EUR)
Beursnaam ABN AMRO Beleggingsrekening
Openingstijden U kunt de gehele dag orders opgeven tot het afslagmoment. Orders opgegeven na het afslagmoment worden de navolgende beursdag in behandeling genomen.
Uiterste tijdstip voor orderopgave dezelfde dag: Internet Bankieren: tot vijf minuten vóór het afslagmoment. Raadpleeg uw orderstatus zorgvuldig. Orders die u opgeeft ná het afslagmoment worden de eerstvolgende beursdag aangeboden.
U kunt uw order zowel in geld als in parten opdrachten opgeven.
Koersnotatie In decimalen tot twee cijfers achter de komma. De administratie vindt in participaties tot 4 cijfers achter de komma plaats.
Koersbepaling
De NAV (de koers) voor een beleggingsfonds wordt bepaald o.b.v. de slotkoers(en) van de onderliggende markten. Als de onderliggende markten, waar het beleggingsfonds hoofdzakelijk in belegd, gesloten zijn, wordt de uitvoeringsdatum verschoven naar de beursdag volgend op de eerstvolgende NAV-bepaling.
Beurs gesloten in 2017
  • 14 en 17 april
  • 1 mei
  • 25 en 26 december


Vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 21 uur, zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.

0900 - 9215  ( uitleg belkosten )