Onze duurzaamheidsrichtlijnen

Duurzaam beleggen met ABN AMRO

Wilt u met uw beleggingen meer bereiken dan alleen rendement? Samen met ABN AMRO, een van de drie grootste Nederlandse banken, heeft u de mogelijkheid om impact te maken voor mens, milieu en maatschappij.

 

Daarom duurzaam beleggen bij ABN AMRO

 • Juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij
 • Rendement vergelijkbaar met traditionele beleggingen
 • Specialisten selecteren uw fondsen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Ik beleg duurzaam. Ik zie dat als beleggen met extra rendement. Zelf haal ik gemiddeld een redelijk tot goed rendement. De bijdrage via mijn beleggingen aan een iets betere wereld zie ik als extra rendement.
Groen vinkje
 

Onze strategie

Kiest u voor duurzaam beleggen bij ABN AMRO, dan investeert u in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’. Daarbij kijken we naar ‘duurzame realisten met een langetermijnvisie’, anders gezegd: ondernemingen die aan innovatieve duurzaamheidsuitdagingen werken, zuinig omgaan met grondstoffen, minder vervuilen, beter contact hebben met mensen en hun kansen en risico’s erkennen.

Duurzaamheidsrichtlijnen

Om te bepalen of een belegging voor ons duurzaam is, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Deze duurzaamheidsrichtlijnen vormen de basis voor ons duurzaam beleggingsbeleid.

Wanneer is een belegging duurzaam?

De aandelen in uw portefeuille selecteren we zorgvuldig. Pas als we een onderneming op basis van de volgende punten positief beoordelen, maakt deze kans op een plek in uw duurzame beleggingsportefeuille.
 1. Beste ESG-score

  De ESG-score (Environment, Social and Governance) is een beoordeling van de duurzaamheidsrisico’s van een bedrijf. Deze score is gebaseerd op gegevens over milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur. Eerst wordt gekeken wat de materiële duurzaamheidsrisico’s van een bedrijf zijn. Deze zijn onder andere afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. Zo zal een oliemaatschappij andere materiële duurzaamheidsrisico's hebben dan een kledingfabrikant. Vervolgens wordt gekeken hoe het bedrijf deze risico's beheert. Een beter management kan het risico verlagen. Deze gegevens zijn afkomstig van duurzaamheidsonderzoeksbureau Sustainalytics. De best-scorende bedrijven komen in aanmerking als duurzame belegging. Denk hierbij aan:

  • Milieu (environmental) 
  • Hoe zet een bedrijf zich in om bijvoorbeeld CO2-uitstoot, watergebruik en afval te verminderen? Of doet het bedrijf veel aan recyclen? En rapporteert het bedrijf over de eigen impact op het milieu? 
  • Maatschappij (social) 
  • Zorgt een bedrijf voor veilige werkomstandigheden en een goede beloning voor de werknemers? Heeft het bedrijf beleid tegen bijvoorbeeld discriminatie? En geldt hetzelfde voor de toeleveranciers?
  • Bestuur (governance)
  • Is het bedrijf bijvoorbeeld gevoelig voor corruptie? Hoe is de raad van commissarissen samengesteld? Doet het bedrijf aan lobbying bij de overheid? En hoe transparant is het bedrijf over het beleid en de activiteiten?
 2. Productuitsluitingen

  Bedrijven die bepaalde producten, bijvoorbeeld wapens, produceren sluiten we ook standaard uit. Voor een aantal andere producten, zoals bont, tabak en producten die met gokken te maken hebben, sluiten wij bedrijven uit die meer dan 5% van de bedrijfsomzet uit deze producten halen.
 3. Procesuitsluitingen

  Ten slotte sluiten we bedrijven uit die betrokken zijn bij controversiële processen en geen beleid voeren voor deze processen. Denk aan controversiële energiewinning zoals de winning van schaliegas. Ook hier sluiten wij bedrijven uit die meer dan 5% van de bedrijfsomzet uit deze processen halen.
 

Obligaties en beleggingsfondsen

Obligaties krijgen op dezelfde manier een score of we selecteren 'green bonds' (groene obligaties). Voor beleggingsfondsen geldt dat de bedrijven waarin die beleggingsfondsen beleggen een score krijgen. De uiteindelijke score van het beleggingsfonds is het gemiddelde van de bedrijfsscores.
 

Kleine duurzame ondernemingen

Duurzaam beleggenBinnen alternatieve beleggingen zoeken we naar de grootst mogelijke duurzame ‘impact’ via onder anderen microfinanciering, fair trade financiering en projecten in hernieuwbare energie. We zoeken daarnaast actief naar bedrijven die met hun product bijdragen aan verduurzaming van de portefeuille.

Onze keuzes en standpunten

Wat is het dilemma bij kinderarbeid?
In de praktijk blijkt het onmogelijk om kinderarbeid uit te sluiten. Veel kinderarbeid vindt plaats in de keten van toeleveranciers die moeilijk inzichtelijk is. Een goed voorbeeld is de textielketen. In de keten van toeleveranciers zijn bedrijven bijna nooit direct betrokken bij kinderarbeid, terwijl zij wel indirect betrokken zijn. Zinvoller is om te beoordelen hoe bedrijven ermee omgaan als blijkt dat er kinderarbeid in hun keten plaatsvindt. Gaan zij in gesprek met de toeleverancier? Zijn zij open over waar ze hun producten laten maken? Voeren ze controles uit? En levert dat ook wat op? Dat nemen we allemaal mee bij de beoordeling van de duurzaamheid van een bedrijf.
Wat is het dilemma bij opkomende landen?

Om bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelen van de VN willen wij graag beleggen in opkomende landen. Deze landen hebben vaak behoefte aan financiering voor economische vooruitgang, armoedebestrijding en investeringen in basisbehoeften. Tegelijk denken mensen vaak bij bedrijven in deze landen aan bijvoorbeeld corruptie, vervuiling en slechte arbeidsomstandigheden. 

Ook voor beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen geldt dat wij kijken naar de ESG-score en controverses en alleen de beste bedrijven selecteren. Daarnaast hebben we een aantal fondsen geselecteerd die in niet-beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen beleggen en dus geen ESG-score hebben. De fondsbeheerders van deze fondsen zorgen er echter voor dat dit bedrijven zijn die goed ESG-beleid hebben.

Wat is het dilemma bij kernwapens?
Alle producenten van wapens vinden wij niet duurzaam en sluiten wij uit van duurzaam beleggen. Hieronder vallen natuurlijk ook de controversiële wapens, zoals kernwapens. Maar moeten wij dan ook de staatsobligaties uitsluiten van landen die zelf kernwapens hebben, zoals Frankrijk? Frankrijk heeft het non-proliferatieverdrag ondertekend en is lid van de NAVO. Frankrijk zal dus kernwapens alleen in het uiterste geval en alleen reactief gebruiken. Tegelijkertijd zet Frankrijk zich aanzienlijk in om de klimaatdoelen te bereiken, waarmee het een positieve bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarom sluiten wij de staatobligaties van Frankrijk en andere landen die het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend niet uit.
Wat is het dilemma bij genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s)?
Er zijn nationale en internationale regels afgesproken over het gebruik van GMO's. Niet alle voedingsproducenten zijn transparant over het vermengen van GMO's in producten. Ook is het nog relatief nieuw waardoor mensen vragen hebben over de effecten op lange termijn. Veel mensen zijn daarom tegen het aanpassen van voedingsmiddelen. Tegelijk is er groeiende vraag naar voedingsmiddelen door een snel stijgende wereldbevolking en zijn GMO's misschien nodig om aan de voedselvraag te voldoen.
Wat is het dilemma bij dierproeven?
Voor de veiligheid en kwaliteit van vooral medicijnen en voedingsmiddelen is het belangrijk dat er dierproeven worden gedaan en soms is het zelfs wettelijk verplicht. Hoewel deze proeven op een grote weerstand stuiten in de maatschappij, blijven ze voorlopig noodzakelijk. Het spreekt voor zich dat dit om een zorgvuldige afweging vraagt in onze beleggingskeuzes.
Wat is het dilemma bij nucleaire energie?

Moderne kernenergie is een relatief 'schone' manier om energie te winnen. De CO2-uitstoot is minimaal en moderne generaties kerncentrales zijn veel veiliger dan oudere generaties. Bovendien produceren ze minder kernafval. Om de doelen van het Parijs-akkoord te halen zal ook kernenergie een belangrijk onderdeel zijn van de energiemix. Echter blijft dit een probleem in de publieke opinie, ondanks de minimale hoeveelheid kernafval bij moderne centrales. Wij zullen in het algemeen niet beleggen in bedrijven die zich alleen bezighouden met de winning van kernenergie. Wel kan het zijn dat wij beleggen in een energiebedrijf dat naast andere vormen van energie ook kernenergie heeft. Of liever nog investeren we in een 'green bond' van deze bedrijven. Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst specifiek wordt gebruikt voor duurzame energieprojecten, zoals windmolens en zonnepanelen. Ook bedrijven die zich bezighouden met kernenergie overwegen in hernieuwbare energie te investeren en dat willen wij graag stimuleren door in deze obligaties te kunnen beleggen.

Onze keuzes en standpunten

In de praktijk blijkt het onmogelijk om kinderarbeid uit te sluiten. Veel kinderarbeid vindt plaats in de keten van toeleveranciers die moeilijk inzichtelijk is. Een goed voorbeeld is de textielketen. In de keten van toeleveranciers zijn bedrijven bijna nooit direct betrokken bij kinderarbeid, terwijl zij wel indirect betrokken zijn. Zinvoller is om te beoordelen hoe bedrijven ermee omgaan als blijkt dat er kinderarbeid in hun keten plaatsvindt. Gaan zij in gesprek met de toeleverancier? Zijn zij open over waar ze hun producten laten maken? Voeren ze controles uit? En levert dat ook wat op? Dat nemen we allemaal mee bij de beoordeling van de duurzaamheid van een bedrijf.

Om bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelen van de VN willen wij graag beleggen in opkomende landen. Deze landen hebben vaak behoefte aan financiering voor economische vooruitgang, armoedebestrijding en investeringen in basisbehoeften. Tegelijk denken mensen vaak bij bedrijven in deze landen aan bijvoorbeeld corruptie, vervuiling en slechte arbeidsomstandigheden. 

Ook voor beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen geldt dat wij kijken naar de ESG-score en controverses en alleen de beste bedrijven selecteren. Daarnaast hebben we een aantal fondsen geselecteerd die in niet-beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen beleggen en dus geen ESG-score hebben. De fondsbeheerders van deze fondsen zorgen er echter voor dat dit bedrijven zijn die goed ESG-beleid hebben.

Alle producenten van wapens vinden wij niet duurzaam en sluiten wij uit van duurzaam beleggen. Hieronder vallen natuurlijk ook de controversiële wapens, zoals kernwapens. Maar moeten wij dan ook de staatsobligaties uitsluiten van landen die zelf kernwapens hebben, zoals Frankrijk? Frankrijk heeft het non-proliferatieverdrag ondertekend en is lid van de NAVO. Frankrijk zal dus kernwapens alleen in het uiterste geval en alleen reactief gebruiken. Tegelijkertijd zet Frankrijk zich aanzienlijk in om de klimaatdoelen te bereiken, waarmee het een positieve bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarom sluiten wij de staatobligaties van Frankrijk en andere landen die het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend niet uit.
Er zijn nationale en internationale regels afgesproken over het gebruik van GMO's. Niet alle voedingsproducenten zijn transparant over het vermengen van GMO's in producten. Ook is het nog relatief nieuw waardoor mensen vragen hebben over de effecten op lange termijn. Veel mensen zijn daarom tegen het aanpassen van voedingsmiddelen. Tegelijk is er groeiende vraag naar voedingsmiddelen door een snel stijgende wereldbevolking en zijn GMO's misschien nodig om aan de voedselvraag te voldoen.
Voor de veiligheid en kwaliteit van vooral medicijnen en voedingsmiddelen is het belangrijk dat er dierproeven worden gedaan en soms is het zelfs wettelijk verplicht. Hoewel deze proeven op een grote weerstand stuiten in de maatschappij, blijven ze voorlopig noodzakelijk. Het spreekt voor zich dat dit om een zorgvuldige afweging vraagt in onze beleggingskeuzes.

Moderne kernenergie is een relatief 'schone' manier om energie te winnen. De CO2-uitstoot is minimaal en moderne generaties kerncentrales zijn veel veiliger dan oudere generaties. Bovendien produceren ze minder kernafval. Om de doelen van het Parijs-akkoord te halen zal ook kernenergie een belangrijk onderdeel zijn van de energiemix. Echter blijft dit een probleem in de publieke opinie, ondanks de minimale hoeveelheid kernafval bij moderne centrales. Wij zullen in het algemeen niet beleggen in bedrijven die zich alleen bezighouden met de winning van kernenergie. Wel kan het zijn dat wij beleggen in een energiebedrijf dat naast andere vormen van energie ook kernenergie heeft. Of liever nog investeren we in een 'green bond' van deze bedrijven. Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst specifiek wordt gebruikt voor duurzame energieprojecten, zoals windmolens en zonnepanelen. Ook bedrijven die zich bezighouden met kernenergie overwegen in hernieuwbare energie te investeren en dat willen wij graag stimuleren door in deze obligaties te kunnen beleggen.

Duurzaam Fondsen Mandaat

 • Investeren in de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij
 • U belegt in bedrijven die vooroplopen in hun sector
 • Rendementen nagenoeg vergelijkbaar met traditionele beleggingen.

Uw adviseur is er voor u

Heeft u een vraag of wilt u gewoon even weten hoe het ervoor staat? Uw Specialist Vermogensadvies neemt graag de tijd voor u. Zo heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, maar wel altijd inzicht en controle.

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 088 388 9779
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Laat uw nummer achter
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde vragen over Vermogensbeheer.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Bel 088 388 9779

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.