Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Impactbeleggen versus ESG-beleggen

Als klant van Vermogensbeheer bij ABN AMRO kunt u nu kiezen voor het nieuwe Impact Fondsen Mandaat. Dit is mogelijk met een inleg vanaf € 50.000, nadat er eerder al een Impactmandaat beschikbaar was voor klanten met een vermogen vanaf € 2,5 miljoen. Maar wat is impactbeleggen eigenlijk, en wat is het verschil met ESG-beleggen?

 

Duurzaam beleggen

Veel van onze klanten willen graag duurzaam beleggen. Maar wat houdt dat precies in? Het antwoord op die vraag is de afgelopen jaren flink veranderd. Voorheen mocht iedereen zelf bepalen wat zij verstonden onder duurzaam beleggen, maar door Europese regelgeving kan dat niet meer. De criteria zijn nu dat een belegging alleen duurzaam mag worden genoemd als deze bijdraagt aan een milieu- of sociale doelstelling én geen negatieve gevolgen heeft voor andere milieu- of sociale doelstellingen. Bovendien moet het bedrijf dat de investering heeft uitgegeven op verantwoorde wijze worden bestuurd.

Als duurzame belegger krijgt u te maken met begrippen als ESG-beleggen en impactbeleggen. Wat houden deze begrippen in en wat zijn de verschillen tussen de twee?

ESG

De afkorting ESG staat voor environmental, social en governance. Bij het beoordelen van de ESG-prestaties van een bedrijf kijken we dus hoe ze het doen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur.

Een bedrijf wordt opgenomen als ESG-belegging wanneer het voldoet aan een aantal duurzaamheidscriteria maar (nog) niet álle criteria waaraan een als duurzaam gekwalificeerde belegging moet voldoen. Daarnaast zijn bepaalde activiteiten en ondernemingen uitgesloten, bijvoorbeeld bedrijven die controversiële wapens maken of tabak produceren.

ESG-beleggen is voor klanten van Vermogensbeheer bij ABN AMRO mogelijk met het ESG Fondsen Mandaat.

Impactbeleggen

Impactbeleggen gaat nog een stapje verder. Daarvoor gelden dezelfde uitsluitingscriteria en beoordelen we bedrijven ook op duurzaamheidscriteria. Maar daar komt bij dat ze een positieve bijdrage leveren aan het milieu en/of de maatschappij. Deze impact is meetbaar.

Op basis van zoveel mogelijk gegevens maakt ABN AMRO een analyse en beoordeelt zo of een bepaald bedrijf wel of niet onder impactbeleggen valt. Daarbij kijken we welk deel van de omzet wordt behaald uit activiteiten die een positieve bijdrage leveren. Daarnaast wordt gekeken naar welk deel een negatieve impact heeft. De uitkomst van de som moet positief zijn op het vlak van impact. Pas dan spreken we van impactbeleggen.

Een voorbeeld: als een zorgverzekeraar voldoet aan veel duurzaamheidscriteria, valt deze niet meteen onder impactbeleggen. Maar dit kan wel het geval zijn als deze zorgverzekeraar een positieve impact maakt. Denk bijvoorbeeld aan een Amerikaanse zorgverzekeraar die meewerkt aan speciale programma’s als Medicare of Medicaid, die de toegang tot gezondheidszorg voor bepaalde bevolkingsgroepen verbeteren.

Impactbeleggen is voor klanten van Vermogensbeheer bij ABN AMRO mogelijk met het Impact Fondsen Mandaat.

Engagement

ABN AMRO richt zich zeker niet alleen op bedrijven die zo’n positieve impact maken. We gaan ook in gesprek met bedrijven die de duurzaamheidscriteria serieus nemen en zich willen verbeteren. Dat noemen we engagement.

Een voorbeeld zou een supermarktbedrijf kunnen zijn dat aan veel ESG-criteria voldoet. Maar naast gezonde producten verkoopt het ook nog tabak en alcohol. Dan is de som niet positief en valt het bedrijf niet onder impactbeleggen. Maar het is bereid om in gesprek te gaan over hoe het zich kan verbeteren. Ook dat is waardevol, omdat bedrijven die op de goede weg zijn een belangrijke rol spelen in de overgang naar een duurzamere samenleving.

Rendement

Uiteraard staat bij impactbeleggen de positieve impact voorop. Daarnaast mikken we op een marktconform rendement. Maar het is wel goed om te beseffen dat een impact-portefeuille niet naast de algemene marktontwikkeling gelegd kan worden en deze ook niet één op één volgt. Er zitten verschillen in. Die kunnen in het ene jaar positief uitpakken, in een ander jaar minder positief. Maar gemiddeld gezien, over de langere termijn, ontloopt het elkaar niet veel.

Duurzaamheidsvoorkeuren

Als u klant bij ons wordt, vragen wij u onder meer naar uw duurzaamheidsvoorkeuren. Zo kunnen we een profiel voor u opstellen dat past bij uw voorkeuren.

Volgens Judith Sanders, duurzaam beleggingsstrateeg bij ABN AMRO, geven meer en meer klanten aan duurzaam te willen beleggen. Ook is er meer vraag naar impactbeleggen. ‘Die stijgende vraag is vooral gedreven door de wens om inzicht te krijgen in wat je als belegger bijdraagt’, aldus Sanders. ‘Vroeger was het duidelijk dat je duurzaam belegde als je investeerde in een windmolenproducent bijvoorbeeld. Maar hoe beoordeel je bedrijven waar dit niet in één oogopslag is te zien? De behoefte aan bewijsvoering is duidelijk gegroeid. Beleggers willen niet alleen weten wat ze bijdragen, maar willen ook partijen met elkaar kunnen vergelijken. Daarnaast is er een andere reden voor de stijgende vraag naar impactbeleggen: het goede gevoel dat het beleggers geeft die hier bewust voor kiezen. Ze zien welke positieve bijdrage ze leveren.’

Lees het artikel van Judith Sanders over impactbeleggen

Aan beleggen zijn risico’s verbonden

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. 

Komt u er niet uit?

Mobiele telefoon bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 088 388 9779
Callcenter vrouw

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Laat uw nummer achter
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Tekstballonnen

Chatbot Anna

Chat met chatbot Anna. Zo werkt het.

  • Direct antwoord
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Bel 088 388 9779

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.