Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Vrouw met pen in haar hand

Belegt u zonder plan?

De meeste mensen kopen hun eerste aandeel of fonds als een probeersel. Maar als u echt serieus wilt gaan beleggen is het belangrijk dat u een beleggingsplan heeft. Want hoe meer u belegt, hoe meer u kunt verliezen. Een goed beleggingsplan geeft u meer kans op succes voor de lange termijn.

 

Wees vooral eerlijk tegen uzelf

Een beleggingsplan hoeft u niet in detail uit te werken. Hoofdlijnen zijn al genoeg. Eerste en belangrijkste vraag aan uzelf: ”Kan ik het geld dat ik wil beleggen echt missen (nu en in de toekomst)?” U begrijpt vast dat een ‘nee’ als antwoord betekent dat u minder of niet moet gaan beleggen. Beleggen brengt immers risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Ook voor de verdere opzet van uw beleggingsplan is het belangrijk dat u eerlijk en realistisch bent.

Wat is uw beleggingsdoel en wanneer wilt u het bereiken?

Met een duidelijk doel zult u gemotiveerder zijn om een goed beleggingsplan te maken, en om het ook echt uit te voeren. Wilt u bijvoorbeeld vermogen opbouwen voor een wereldreis of heeft u het nodig voor de studie van uw kinderen of de aflossing van uw hypotheek? En wat betekent het voor u als u uw doel niet haalt?

Bij welk rendement bent u tevreden, maar ook: hoeveel wilt u maximaal verliezen?

Welk eindkapitaal denkt u nodig te hebben? Dan weet u ongeveer welk gemiddeld rendement u nodig heeft om dit te behalen en welk risico daarbij komt kijken. Kunt u dat risico lopen? Besef daarbij wel dat beleggen alleen geschikt is voor de lange termijn en dat u dus geduld zult moeten hebben.

Welke beleggingscategorieën gaat u gebruiken?

Gaat u voor individuele aandelen en obligaties? Kiest u voor beleggingsfondsen en ETF’s? Of heeft u interesse in complexe producten zoals opties? Het is belangrijk dat u de kenmerken van de beleggingscategorieën waarin u belegt goed kent. Voordat u in complexe producten gaat beleggen, is het belangrijk dat u al flink wat ervaring heeft met beleggen in niet-complexe producten (aandelen, obligaties, ETF’s en beleggingsfondsen).
 
Tip: Voor complexe producten zoals opties moet u eerst een examen doen in internet Bankieren. Hier vindt u meer informatie over complexe producten.

Hoe gaat u uw risico spreiden?

U heeft uw geld vast niet in een enkel aandeel zitten. Maar heeft u echt bewust nagedacht over risicospreiding over beleggingscategorieën, sectoren, regio’s? Neem die spreiding ook op in uw plan. Ter inspiratie: een voorbeeld van de spreiding die ABN AMRO experts aanhouden.

Hoeveel tijd wilt u aan beleggen besteden?

Zeker als u actief gaat beleggen in aandelen of bijvoorbeeld opties, bent u veel tijd kwijt met het volgen van uw beleggingen. Wilt u die tijd er echt in stoppen? Zo niet, dan is het wellicht beter om te kijken of beleggen in  ETF’s en beleggingsfondsen bij u past.

Bent u bereid van uw fouten te leren?

Elke belegger maakt fouten. Gaat u bij een tegenvallende koop of verkoop op zoek naar de oorzaak? Zeker bij complexe beleggingsproducten is het belangrijk dat u steeds analyseert wat er gebeurd is, omdat de verliezen groot kunnen zijn. Dus blijf kritisch op uzelf: Is het proces gelopen zoals u gedacht had? Had u de juiste verwachtingen? Heeft u op tijd actie ondernomen? Heeft u uw beleggingsplan gevolgd?

Welke informatie gebruikt u voor uw keuzes?

Haal zoveel mogelijk informatie uit de bronnen die u gebruikt, zoals onze beurstrends en beleggingsupdate, onze fundamentele (aandelen)opinies in Internet Bankieren of de technische analyse in Mijn Dealingroom. Zorg dat u steeds op dezelfde manier te werk gaat. Dan kunt u achteraf goed bekijken welke informatie nuttig was en welke niet.

Lees meer over technische analyses en fundamentele opinies

Lees onze maandelijkse beleggingsupdate

Bekijk onze Beurstrends

Hoe en wanneer bepaalt u of het goed gaat?

Bepaal vooraf wanneer u vaststelt of u de afspraken met uzelf goed uitvoert, bijvoorbeeld eens per maand. En bekijk bijvoorbeeld jaarlijks of uw beleggingsplan nog klopt. Neem bij uw jaarlijkse analyse ook altijd de gemaakte kosten mee.
 
Tip: Schrijf deze afspraken met uzelf op. Hang dit ergens op zodat u de afspraken regelmatig kunt zien.