Naar de navigatie Naar de inhoud

Tarieven en vrijstellingen schenkbelasting 2018

vrouw zit met mobiele telefoon in de hand en kijkt naar haar computerscherm met informatie over tarieven en vrijstellingen van de schenkbelasting in 2017

Als u slim schenkt, betalen de ontvangers minder of zelfs helemaal geen schenkbelasting. En als u nu geld schenkt aan eventuele erfgenamen, betalen zij na uw overlijden minder erfbelasting. We zetten de tarieven en vrijstellingen op een rij.   

 

Vrijstellingen schenkbelasting 2018

Iedereen die een schenking ontvangt heeft tot een bepaald bedrag een vrijstelling. Dit betekent dat tot dat bedrag geen schenkbelasting hoeft te worden betaald.

 

Vrijstellingen schenken aan kinderen

1. Jaarlijkse vrijstelling 2. Eenmalig verhoogde jaarlijkse vrijstelling 3. Eenmalig verhoogde vrijstelling studie 4. Verhoogde vrijstelling eigen woning 5. Verhoogde vrijstelling eigen woning, als 2. alleen gebruikt vóór 2010 6. Verhoogde vrijstelling eigen woning, als 4. gebruikt in 2015 of 2016
Kinderen tot 18 of 40 jaar en ouder € 5.363
Kinderen vanaf 18 tot en met 39 jaar € 5.363 € 25.731 € 53.602 € 100.800 € 33.234* € 52.561*

*Deze bedragen zijn de optelsom van twee vrijstellingen: een vrijstelling voor de eigen woning en de jaarlijkse vrijstelling. Wilt u weten hoe deze bedragen zijn opgebouwd? Bekijk de uitleg op de website van de Belastingdienst.

 

Kinderen vanaf 18 tot en met 39 jaar

  • Voor de jaarlijkse vrijstelling en de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.731 geldt geen bestedingseis. Uw kinderen mogen de schenking dus vrij besteden, tenzij uzelf anders bepaalt. 
  • Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de studie geldt dat het meerdere boven € 25.731 moet worden besteed aan de studie. Bekijk de informatie over de vrijstelling dure studie van de Belastingdienst.
  • Voor de verhoogde vrijstelling voor het schenken aan eigen woning van € 100.800 geldt dat het meerdere boven € 25.731 moet worden besteed aan de eigen woning. 
  • Voor de verhoogde vrijstellingen voor de eigen woning genoemd onder 5 en 6 geldt dat zij volledig aan de eigen woning moeten worden besteed. 

 

Kinderen vanaf 40 en ouder

Zijn uw kinderen 40 jaar of ouder? Dan geldt alleen de jaarlijkse vrijstelling van € 5.363. Maar is de partner jonger dan 40? Dan geldt er mogelijk toch een verhoogde vrijstelling. Partners worden voor de schenkbelasting namelijk gezien als 1 persoon en mogen daardoor de leeftijd aanhouden van de jongste partner. Kijk voor meer informatie naar partners voor de schenkbelasting bij de Belastingdienst.

 

Kinderen van uw partner

Voor de schenkbelasting zijn kinderen van uw partner hetzelfde als uw eigen kinderen. De Belastingdienst vertelt u meer over kinderen en schenkbelasting

 

Vrijstellingen schenken aan andere ontvangers

1. Jaarlijkse vrijstelling 2. Eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning vanaf 18 tot en met 39 jaar
Kleinkinderen, partners en andere ontvangers € 2.147 € 100.800
Voor vermogen uit een onderneming en landgoederen kunnen bijzondere vrijstellingen gelden.

Meer weten over de verschillende vrijstellingen in 2018, bijvoorbeeld over de voorwaarden? Kijk dan bij belastingvrij schenken: vrijstellingen 2018 van de Belastingdienst.

 

Tarieven schenkbelasting 2018

Is het bedrag van de schenking hoger dan de vrijstelling? Bekijk dan in onderstaande tabel wat de ontvanger betaalt.

Ontvanger(s) Percentage
Partner of kinderen 10% over de eerste € 123.248 boven de vrijstelling
20% over alle bedragen daarboven
Kleinkinderen of achterkleinkinderen 18% over de eerste € 123.248 boven de vrijstelling
36% over alle bedragen daarboven
Andere ontvangers 30% over de eerste € 123.248 boven de vrijstelling
40% over alle bedragen daarboven

 

Rekenhulp schenkbelasting berekenen

Bereken de schenkbelasting via de rekenhulp van de Belastingdienst.

 

Wanneer moet u aangifte schenkbelasting doen?

De ontvanger moet aangifte doen voor de schenkbelasting als hij of zij meer krijgt dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag. Wil de ontvanger gebruikmaken van een verhoogde schenkingsvrijstelling? Dan moet de ontvanger dat aangeven bij de aangifte. Schenker en ontvanger kunnen ook samen aangifte doen.  

Doet u een schenking in 2018? Dan moet de aangifte vóór 1 maart 2019 worden ingediend. Het is verplicht om hiervoor het formulier aangifte schenkbelasting 2018 te gebruiken van de Belastingdienst. 

 

Vergelijking schenkbelasting en erfbelasting

Als u schenkbelasting en erfbelasting met elkaar vergelijkt, ziet u dat de ontvanger of uw erfgenaam mogelijk minder erfbelasting betaalt wanneer u tijdens uw leven al schenkt. 

Goed om te weten: overlijdt u binnen 180 dagen nadat de ontvanger de schenking heeft gekregen? Dan wordt de schenking gezien als onderdeel van de erfenis. Op deze pagina van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de 180-dagenregeling.      

Voorbeeld 1: schenken met vrijstelling aan kinderen in 2018

  • De jaarlijkse vrijstelling voor schenkbelasting is € 5.363
  • Het maximale tarief voor de erfbelasting is 20%
  • U bespaart maximaal € 1.072 (20% van € 5.363) aan erfbelasting

Wilt u schenken aan uw kleinkinderen, partner of anderen? Dan is de vrijstelling € 2.147 in 2018. Weten wat de ontvanger dan maximaal bespaart aan erfbelasting? Lees meer over erfbelasting berekenen.

Ook als u meer wilt schenken dan het bedrag van de vrijstelling kan het interessant zijn schenkbelasting en erfbelasting te vergelijken. 

Voorbeeld 2: meer schenken dan de vrijstelling aan kinderen in 2018

  • U wilt meer schenken dan de jaarlijkse vrijstelling van € 5.363. Uw kinderen betalen 10% schenkbelasting over de eerste € 123.248.
  • Het maximale tarief dat uw kinderen na uw overlijden aan erfbelasting betalen is 20%
  • U bespaart maximaal € 12.324 (10% van € 123.248)
 

Schenken en buitenland

Woont u als schenker in Nederland maar de ontvanger in het buitenland? Dan is hij verplicht in Nederland schenkbelasting te betalen. De ontvanger moet dan misschien ook schenkbelasting betalen in het buitenland. Dat hangt af van het land waar de ontvanger woont. Zit u in deze situatie? Ga dan na welke regels voor u gelden in het betreffende land.

Bent u als schenker geëmigreerd uit Nederland? Dan gelden aparte regels. 

We helpen u graag verder

ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Wilt u specifiek advies over schenken en/of erven en belasting? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. 

Liever 4G dan openbare wifi

Bedenk welk netwerk u gebruikt

10 tips voor Veilig Mobiel Bankieren

Wist u dat slimme criminelen makkelijk kunnen 'meekijken' op openbare wifi, en wifi waarvan iedereen het wachtwoord kan krijgen? Gebruik liever uw eigen 4G netwerk. Dat is vaak nog sneller ook.