Naar de navigatie Naar de inhoud

Erfbelasting berekenen

Een berekening van de erfbelasting

Een berekening van de erfbelasting

Door Mr. Tjarko Denekamp, Specialist Schenken en erven

Er kunnen veel redenen zijn om globaal te willen weten hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen bij uw overlijden. Gaat het om een groot bedrag? Kunnen uw erfgenamen de erfbelasting betalen? Heeft u een technisch ingewikkeld testament nodig? Welk voordeel levert schenken op? Deze vragen kunnen wij concreet beantwoorden als de omvang van de erfbelasting is vastgesteld.

De tarieven en vrijstellingen van de erfbelasting vindt u hier. Maar soms is de berekening niet alleen 'bedrag verminderd met de vrijstelling, en vermenigvuldigd met het belastingtarief'. Bij een langstlevende testament is dat bijvoorbeeld het geval. Om u toch een idee te geven van de hoogte van de erfbelasting, laat ik tijdens presentaties altijd deze berekening zien:

Vermogen 1e overlijden Totaal Ge-middeld
€ 250.000,- € 290,- € 12.900,- 5%
€ 450.000,- € 3.750,- € 31.200,- 7%
€ 900.000,- € 11.550,- € 99.000,- 11%
€ 1.800.000,- € 29.900,- € 237.300,- 13%
€ 2.700.000,- € 97.600,- € 417.800,- 15%


In bovenstaande berekening ben ik uitgegaan van een echtpaar van 65 jaar met twee kinderen. Ik heb berekend wat de uitkomsten zijn als de man in 2017 overlijdt en de vrouw over tien jaar. Er is geen testament, waardoor de wettelijke verdeling geldt. De langstlevende wordt dus eigenaar van alle bezittingen en de kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering op hun moeder (langstlevende). In de kolom 'vermogen' ziet u vermogens van verschillende omvang. Onder '1e overlijden' ziet u wat de erfbelasting is bij het overlijden van vader. Bij 'totaal' is de erfbelasting weergegeven die betaald moet worden na het overlijden van vader én moeder. De laatste kolom, 'gemiddeld', toont hoeveel procent de erfbelasting bedraagt ten opzichte van het vermogen.

Dit is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan iemand dus afwijken van het wettelijk erfrecht. Een notaris stelt een testament op en meldt dit bij het Centraal Testamentenregister. Weet u niet of de overledene een testament had? U kunt dit navragen bij een notaris of bij het Centraal Testamentregister in Den Haag.

Een exacte berekening?

Bovenstaande berekening geeft een indruk. Maar de variabelen (leeftijden, aantal kinderen, testament) zijn van grote invloed op de uitkomst. En dan zijn er nog bijzondere aspecten om rekening mee te houden. Geldt er bijvoorbeeld een bijzondere vrijstelling voor u? Heeft u een levensverzekering en wordt de uitkering belast met erfbelasting? Wordt de vrijstelling van de langstlevende partner verlaagd in verband met nabestaandenpensioen? Een berekening maken die rekening houdt met al deze aspecten kan nog een hele klus zijn. 'Maar los daarvan, hoe komt u nu precies tot de hiervoor getoonde uitkomsten?' horen wij vaak. Ah, u wilt de techniek achter de berekening weten? Die had ik u willen besparen, maar omdat u erom vraagt, ziet u hiernaast de berekening bij een vermogen van € 900.000,-.

Berekening erfbelasting

Situatie bij 1e overlijden:
Het echtpaar is in gemeenschap van goederen getrouwd. Uitgangspunt is dan dat vader en moeder samen eigenaar zijn van het vermogen. Vader laat de helft na, ofwel € 450.000,-. Er zijn drie erfgenamen, moeder en de twee kinderen. Zij krijgen ieder een gelijk deel van € 150.000,-. Maar de kinderen worden voor een lager bedrag belast. Zij krijgen het geld pas in handen na het overlijden van moeder. Volgens de Successiewet zijn hun erfdelen 52%* waard, ofwel € 78.000,-. Het verschil van € 72.000,- wordt aan moeder toegerekend. De kinderen hebben ieder een vrijstelling van afgerond € 20.000,- waardoor zij erfbelasting moeten betalen over € 58.000,-. Het tarief bedraagt 10% zodat zij samen € 11.600,- moeten betalen. Deze 'rekening' mogen zij op het bordje leggen van moeder, omdat die alle bezittingen krijgt. Moeder zelf hoeft waarschijnlijk niets te betalen als haar erfdeel en de toerekening van de kinderen in haar vrijstelling past.

*Moeder wordt geacht het vruchtgebruik te hebben van de vordering van de kinderen. Het vruchtgebruik wordt geacht een rendement op te leveren van 6%. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met een leeftijdsafhankelijke factor van (in dit voorbeeld) 8. Dat levert een vruchtgebruikwaarde op van 48% ofwel € 72.000,-.

Situatie bij 2e overlijden:
Moeder gaat verder met een vermogen van € 888.400,- (totale vermogen minus erfbelasting). Tegenover dit vermogen heeft zij een schuld aan de kinderen van € 288.400,- (totale schuld minus erfbelasting). Per saldo heeft moeder dus een vermogen van € 600.000,-. Dit is afgezien van eventuele inkomsten, uitgaven en dergelijke. Bij het overlijden van moeder zijn er twee erfgenamen, de kinderen. Zij krijgen ieder € 300.000,-. Hun vrijstelling bedraagt wederom afgerond € 20.000,-. De eerste € 122.000,- (afgerond) die dit overtreft, wordt belast met 10%, ofwel € 12.000,-. Over het meerdere van € 158.000,- betalen ze 20%, ofwel € 31.600,-. Elk kind moet nu € 43.600,- betalen, opgeteld € 87.200,-. In totaliteit is de erfbelasting € 98.800,- (€ 11.600,- + € 87.200,-).

Verder praten over uw situatie

Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Weet u precies wat u besteedt?

Meer controle op uw geld met Grip

Met Grip weet je precies wat je per maand aan koffie uitgeeft

Een kop koffie to go, een lunch in de stad of een extra zak chips in uw boodschappenmand. Naast uw vaste lasten kunnen de kosten van kleine uitgaven snel oplopen. Met de Grip app weet u precies waar uw geld naartoe gaat en houdt u de controle.