Gewijzigde betaal- en spaarvoorwaarden
per 1 april 2020

 

Negatieve rente

Onze betaal- en spaarvoorwaarden zijn per 1 april 2020 gewijzigd. Eén van deze wijzigingen maakt het voor ABN AMRO mogelijk om negatieve rente in rekening te brengen. Negatieve rente is rente die de klant betaalt over een positief saldo. Er zijn veel zorgen in de samenleving over de lage, en in sommige gevallen negatieve rente. Daarom hebben we besloten om geen negatieve rente in rekening te brengen over uw totaalsaldo van betaal- en spaarrekeningen tot en met € 100.000. 

Heeft u een totaalsaldo boven € 100.000 maar lager dan € 2.500.000, dan betaalt u nog geen negatieve rente. Per 1 april 2020 betaalt u wel negatieve rente boven een totaalsaldo van € 2.500.000.

 

Waarom daalt de spaarrente?

Een van de redenen waarom de spaarrente al jaren daalt, is het feit dat banken overtollig spaargeld stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB) en de ECB een negatieve rente over dit geld berekent. Daarnaast staan de spaarrentes in Nederland nog verder onder druk, omdat mensen in Nederland de laatste jaren steeds meer zijn gaan sparen.
 

Rente op betaal- en spaarrekeningen

De nieuwe voorwaarden maken naast negatieve rente ook een rentepercentage van 0% mogelijk.

Saldoklassen en bijbehorende rente

De nieuwe voorwaarden maken saldoklassen mogelijk. Hierdoor kunnen we per saldoklasse een rentepercentage toepassen. We bepalen in welke saldoklasse(n) u valt, door de saldo’s van uw betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op te tellen. Hierbij tellen gezamenlijke rekeningen voor een gelijk deel mee. Per 1 april 2020 zijn de saldoklassen als volgt:

Saldoklasse (totaalsaldo betaal‑ en spaarrekeningen)* Rente*
€ 0 t/m € 100.000 0%
€ 100.000 t/m € 2.500.000 0%
Vanaf € 2.500.000 -0,50%

*Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen.

Hoe bereken ik mijn totaalsaldo en de rente?

Stel u heeft € 250.000 op een betaalrekening op uw eigen naam en € 100.000 op uw gezamenlijke spaarrekening met uw partner. Van de gezamenlijke spaarrekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 300.000,- (€ 250.000 + € 50.000). U valt dan in de eerste twee saldoklassen* en u betaalt geen negatieve rente.

*Saldoklasse van €0 tot en met €100.000 en saldoklasse van € 100.000 tot en met € 2.500.000.

Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 100.000 0% € 0,-
€ 100.000 t/m € 2.500.000 € 200.000 0% € 0,-
Vanaf € 2.500.000 € 0,- -0,50% € 0,-

Stel u heeft twee spaarrekeningen op uw eigen naam met op ieder € 1.250.000. Ook heeft u een gezamenlijke spaarrekening met uw partner met daarop € 1.000.000. Van de gezamenlijke rekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 3.000.000 (€ 1.250.000 + € 1.250.000 + € 500.000). Uw totaalsaldo valt in alle drie de saldoklassen.

Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 100.000 0% € 0,-
€ 100.000 t/m € 2.500.000 € 2.400.000 0% € 0,-
Vanaf € 2.500.000 € 500.000 -0,50% € -6,85*

*-0,50% van €500.000 is € -2.500 op jaarbasis. € -2.500/ 365** dagen is € -6,85 rente op dagbasis. 

**Bij een schrikkeljaar hanteren we 366 dagen. 

 

Wijzigingen in de betaalvoorwaarden

Per 1 april 2020 zijn onder andere de volgende onderdelen gewijzigd aan de betaalvoorwaarden. 

  • Looptijd Studentenpakket: als u het Studentenpakket 7 jaar heeft of als u 30 wordt, dan zetten we het pakket om naar een BetaalGemak Standaard.
  • Via Internet Bankieren overboeken met uw e-dentifier tot € 1.000.000 voor klanten van ABN AMRO MeesPierson. 
  • Apple Pay: betaal simpel, snel en veilig met uw iPhone of Apple Watch. 
  • Wearable: geen maandelijkse kosten voor betalen met een wearable. 
  • Geld opnemen en storten bij alle Geldmaat-automaten: Geldmaat vervangt de geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank.
  • Voor klanten geboren voor 1 januari 1945 wordt het mogelijk om kosteloos gebruik te maken van papieren producten zoals afschriften en acceptgiro's.
    Wilt u liever hulp bij wegwijs worden in online bankieren? We geven regelmatig cursussen in het hele land

Veelgestelde vragen

Dat heeft veel te maken met het beleid van de ECB. Die hanteert een negatieve depositorente van momenteel (sinds september 2019) -0,5% procent. Dit wordt gerekend over het bedrag waartegen banken hun overtollig geld bij de ECB stallen. Ook kunnen banken – onder bepaalde voorwaarden – geld lenen bij de ECB tegen een negatieve rente. Hierdoor is het aantrekken van spaargeld kostbaarder voor banken.

Het ECB-beleid speelt zonder meer een (belangrijke) rol. Maar er speelt meer. Mensen sparen meer als de welvaart stijgt, omdat hun vermogen dan vaak meer toeneemt dan hun consumptie. Een andere belangrijke verklaring is de vergrijzing. Wanneer mensen ouder worden, beginnen ze aan hun oude dag te denken en willen liever niet te veel risico’s nemen met hun opgebouwde vermogen. 

Ook de huidige geopolitieke onzekerheid en onrust speelt een rol. In tijden van onrust gaan mensen vaak nog meer sparen, en minder investeren, waardoor de rente verder daalt. De onrust rond de pensioenfondsen vergroot in Nederland ook de spaarzin (en dus verdere daling van de rente).

 

Heeft u verder nog vragen?

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.