Uitsluitingsclausule

Is uw kind getrouwd in gemeenschap van goederen en gaat hij of zij scheiden? Dan wordt uw schenking verdeeld tussen uw kind en uw schoondochter of -zoon. Wilt u dat niet? Maak dan gebruik van een uitsluitingsclausule. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Maak een afspraak.

 

Wat is een uitsluitingsclausule?

Als u schenkt met een uitsluitingsclausule, bepaalt u dat het geld niet in de gemeenschap van goederen valt van uw kind. Gaat hij of zij scheiden? Dan hoeft uw kind het geschonken bedrag niet te delen met uw schoondochter of -zoon. Het is niet verplicht, maar wel verstandig om deze uitsluitingsclausule vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Dat kan problemen achteraf voorkomen.

Uitsluitingsclausule vastleggen in schenkingsovereenkomst

Wilt u een uitsluitingsclausule aan de schenking verbinden? U kunt ervoor kiezen om dat te vermelden in de omschrijving als u het geld overboekt naar uw kind. Het nadeel daarvan is dat u moet bewijzen dat u de clausule heeft gemaakt. Dat kan lastig zijn. U ondervangt dit door zelf een akte op te stellen. We helpen u graag op weg met een paar voorbeelden van een onderhandse schenkingsakte met uitsluitingsclausule.

Uitzonderingen op de uitsluitingsclausule

Bij het opstellen van de schenkingsovereenkomst kunt u twee uitzonderingen maken op de uitsluitingsclausule:

  1. U kunt bepalen dat de clausule niet geldt als het huwelijk van uw kind eindigt door het overlijden van een van beiden. Daardoor valt de schenking alsnog onder de eventuele gemeenschap van goederen. Zeker bij een grote schenking kan dat erfbelasting schelen.
  2. Als de schenking consumptief wordt besteed aan bijvoorbeeld een gezinsvakantie, kan de situatie ontstaan dat de partner van uw kind na een echtscheiding de helft moet terugbetalen. Dit kan onredelijk zijn omdat dit meestal niet de oorspronkelijke bedoeling was van de uitsluitingsclausule.
In het voorbeeld van de onderhandse schenkingsakte met uitsluitingsclausule zijn deze twee uitzonderingen verwerkt.

Huwelijken gesloten na 1 januari 2018

Is uw kind getrouwd na 1 januari 2018? Dan vallen schenkingen en erfenissen niet meer onder de wettelijke huwelijksgemeenschap. In de huwelijkse voorwaarden kan zijn bepaald dat schenkingen en erfenissen wel in de huwelijksgemeenschap vallen. De uitsluitingsclausule kan dat voor uw schenking voorkomen. De uitsluitingsclausule blijft dus ook relevant voor huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018.

Aandachtspunten voor uw kind

Uw kind ontvangt geld met het ‘onzichtbare label’ dat het zijn of haar privévermogen is. Het is verstandig dat uw kind dat vermogen goed administreert. Zo blijft duidelijk welk vermogen onder de clausule valt. Ook bij de besteding van het geld kan het verstandig zijn dat uw kind en zijn of haar partner afspraken maken. Hier leest u (of uw kind) meer over.

Schenking doen

Afspraak maken over schenken

Denkt u erover te schenken? Dan kunt voor veel vragen komen te staan. Zoals: is het slim voor u om te schenken en zo ja, hoeveel? En wat is voor u het beste moment? Stel uw vragen aan onze adviseur. In een adviesgesprek krijgt u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie.