Uw vermogen en het depositogarantiestelsel

27-08-2019
U wilt uiteraard dat uw vermogen zo veilig mogelijk is. Bij ABN AMRO valt het geld op uw rekening onder het depositogarantiestelsel. Maar tot welk bedrag is uw geld maximaal beschermd?
 
ABN AMRO N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u daarom aanspraak maken op het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel. Op onze pagina over het depositogarantiestelsel wordt het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel uitgelegd. In dit artikel behandelen wij alleen in het kort de maximale bescherming van een paar gevallen, die relevant kunnen zijn voor vermogenden.

Maximale vergoeding per persoon

Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Dit is ongeacht het aantal rekeningen dat u bij ABN AMRO N.V. heeft. Onder de bankvergunning van ABN AMRO Bank N.V. vallen ABN AMRO, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou. Al uw betaal- en spaarrekeningen van deze onderdelen en eventuele termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Kijk voor meer informatie op onze pagina over het depositogarantiestelsel.

Maximale vergoeding en/of rekening

De maximale vergoeding van een en/of rekening kan € 200.000,- zijn voor de rekeninghouders gezamenlijk. U kunt immers per persoon maximaal een bedrag € 100.000,- vergoed krijgen. Let er wel op dat deze maximale vergoeding per persoon is, voor al uw rekeningen die u heeft bij ABN AMRO N.V. Dus als u bijvoorbeeld naast uw gezamenlijke rekening nog een persoonlijke betaal- of spaarrekening heeft, geldt het maximum voor alle tegoeden op die rekeningen gezamenlijk. Kijk voor enkele voorbeelden op de pagina over het depositogarantiestelsel.

Wist u dat u ook op een en/of rekening in aanmerking kunt komen voor Preferred Banking? Als u meer dan € 200.000,- bij ABN AMRO onderbrengt op een en/of rekening kunnen u en uw partner genieten van de voordelen van Preferred Banking én kan uw tegoed tot maximaal € 200.000,- beschermd zijn onder het depositogarantiestelsel.

Hoe zit het met beleggingen?

Banken en beleggingsondernemingen moeten van De Nederlandsche Bank hun eigen vermogen scheiden van het belegd vermogen van hun klanten. Deze vermogensscheiding betekent dat als ABN AMRO N.V. failliet gaat, uw beleggingen niet in de failliete boedel van ABN AMRO zullen vallen. In het geval dat deze vermogensscheiding onverhoopt niet goed is uitgevoerd, zijn uw beleggingen met het beleggerscompensatiestelsel beschermd tot maximaal € 20.000,- per persoon per financiële instelling. De precieze uitleg en voorwaarden leest u onderaan onze pagina over het depositogarantiestelsel.

En hoe zit het met de aan- of verkoop van een huis?

Heeft u net een groot bedrag op uw rekening ontvangen omdat u uw huis heeft verkocht? Of omdat u net een huis wilt kopen? Dan beschermt het depositogarantiestelsel tijdelijk voor 3 maanden een bedrag tot maximaal € 500.000,- per rekeninghouder per bank. Dit bedrag komt nog bovenop de reguliere dekking van € 100.000,-. Deze 3 maanden gaan in vanaf het moment dat het geld op de rekening staat.

Wilt u meer weten? Kijk dan op onze pagina over het depositogarantiestelsel. Of maak een afspraak met uw Preferred Banker.

Stel uw vermogensvraag

Stel uw vermogensvraag

Over welk vermogensonderwerp wilt u meer weten? Laat het ons weten. Misschien leest u er binnenkort meer over op Vermogensvragen. Wilt u liever persoonlijke contact met een Preferred Banking adviseur? Maak dan een afspraak.