Extra aflossen: waar moet u rekening mee houden?

26-09-2019

Financiële zekerheid, een restschuld voorkomen, een mogelijk lager inkomen in de toekomst? Er zijn verschillende redenen om uw hypotheek versneld af te lossen. Waar moet u rekening mee houden?

 1. Lagere maandlasten

  Als u een lager inkomen in de nabije toekomst verwacht, is het verstandig om uw woonlasten hierop tijdig aan te passen. Door eerder af te lossen gaan uw maandlasten naar beneden. U moet wel flink extra aflossen om uw maandlasten aanzienlijk te verminderen. Een kleine aflossing zet geen zoden aan de dijk. Bij een rentetarief van bijvoorbeeld 3%, bespaart u € 30 bruto per jaar over elke €1.000 die u aflost. Na verrekening van het belastingvoordeel is dat netto nóg minder.

 2. Rendement van uw vermogen

  Er geldt voor vermogen in box 3 een belastingvrijstelling van €30.360 per persoon. Bij de afweging om uw hypotheek extra af te lossen met uw spaargeld of uw beleggingen speelt het rendement van uw vermogen een belangrijke rol. Aflossen van uw hypotheek is financieel aantrekkelijk als het netto rendement van uw vermogen in box 3 lager is dan de netto kosten van uw hypotheek.

 3. Lagere renteopslag

  Vaak betaalt u een renteopslag als u een hoge hypotheek heeft in vergelijking met de waarde van uw woning. Misschien wordt deze opslag minder hoog, als u eerder aflost. Bij een lagere hypotheek loopt de bank minder risico. Vergeet niet om dan een lagere renteopslag bij de bank aan te vragen.

 4. Zorg voor een financiële buffer

  Zorg ervoor dat u altijd voldoende spaargeld beschikbaar heeft om toekomstige grote uitgaven op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven voor een nieuwe auto of collegegeld van uw kind(eren). Denk ook aan onvoorziene uitgaven zoals bijvoorbeeld het vervangen van een wasmachine of een computer. Eerder aflossen is alleen verstandig als u het geld kunt missen.

 5. Investeren overwaarde van uw woning

  Door af te lossen is de kans groot dat u bij verkoop van uw eigen woning een overwaarde realiseert. Dit kan uw aanspraak op renteaftrek beperken, als u een nieuwe woning koopt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u deze overwaarde in uw nieuwe woning investeert. Alleen de rente van de hypotheek die nodig is om de resterende koopsom te financieren, is nog aftrekbaar. Deze beperking van de renteaftrek vervalt, als u ten minste drie jaar tussentijds in een huurwoning woont, voordat u weer een nieuwe woning koopt.

 6. Eigenwoningforfait beperkt voordeel hypotheekrenteaftrek

  Als eigenwoningbezitter moet u jaarlijks een bepaald percentage van de WOZ-waarde bij uw inkomen in box 1 optellen: het eigenwoningforfait. Is deze bijtelling (meestal 0,65% van de WOZ waarde van uw woning) hoger is dan uw aftrekbare hypotheekrente? Dan heeft u geen fiscaal voordeel van de aftrek van uw hypotheekrente. Meestal is het dan aantrekkelijk om uw hypotheek versneld af te lossen.

 7. Vergoeding betalen bij extra aflossing?

  U hoeft geen vergoeding voor een extra aflossing te betalen als u een hypotheek met een variabele rente heeft of als de rentevaste periode van uw hypotheek is afgelopen. Ook betaalt u geen vergoeding bij verkoop van uw woning of als de marktrente hoger is dan de rente van uw lopende hypotheek. Daarnaast is het mogelijk om elk jaar een deel van uw hypotheek vergoedingsvrij af te lossen. Uw hypotheekvoorwaarden zijn bepalend. Vaak is het mogelijk om ten minste 10% van de oorspronkelijke lening vergoedingsvrij af te lossen.

 

Extra aflossen: een persoonlijke keuze

Het kan slim zijn om een hypotheek versneld af te lossen, maar het is niet altijd verstandig. De keuze om wel of niet extra af te lossen hangt af van uw persoonlijke financiële situatie en uw hypotheekvoorwaarden. Zet daarom alles goed op een rij voordat u extra gaat aflossen. Weeg de voor- en nadelen goed tegen elkaar af. Daarbij speelt uw gevoel ook een belangrijke rol. Sommige mensen vinden het prettig om minder schuld te hebben, terwijl anderen juist de voorkeur geven aan de flexibiliteit van een spaar- of een beleggingsrekening.

Stel uw vermogensvraag

Stel uw vermogensvraag

Over welk vermogensonderwerp wilt u meer weten? Laat het ons weten. Misschien leest u er binnenkort meer over op Vermogensvragen. Wilt u liever persoonlijke contact met een Preferred Banking adviseur? Maak dan een afspraak.