Veelgestelde vragen over het coronavirus voor medici

Het coronavirus heeft grote impact op onze maatschappij en op de zorg. We krijgen veel vragen over hoe we onze klanten en medisch ondernemers kunnen helpen. Denk daarbij aan liquiditeitsproblemen of welke maatregelen de overheid aanbiedt om ondernemers financieel bij te staan. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

Op de  speciale website van de Rijksoverheid  worden de meest voorkomende vragen beantwoord en behandeld.

Ook kunt u contact opnemen met uw relatiemanager of het serviceteam Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 (op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur) .

Op een van de pagina's van de speciale website van de Rijksoverheid ( klik hier voor de website ) vindt u alle maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd tijdens de persconferentie op 17 maart jongstleden. De maatregelen voor de medische sector betreffen:

  1. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
  2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
  3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes
  4. Verruiming BMKB-C krediet (geldt alleen voor dierenartsen)

Vanwege de impact van het coronavirus kregen medische relaties met een lopend krediet 6 maanden uitstel van rente en aflossingen (zakelijke kredieten). In de maanden april tot en met september werden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij konden deze termijnen later voldoen.

Als deze maatregel niet afdoende is voor u, zijn er maatwerkoplossingen mogelijk. 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met uw relatiemanager of het serviceteam Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 .

U kunt de aflossing, rente en fees die nog niet zijn geïncasseerd eerder betalen dan in de regeling staat vermeld. U betaalt dan geen boete. Deze bedragen vallen niet onder eventuele vergoedingsvrije bedragen die we eerder met u zijn overeengekomen.

Mogelijk zijn er fiscale gevolgen aan de uitstel van rente en aflossingen. We adviseren u dit te bespreken met uw accountant of fiscaal adviseur.

We hebben de afgelopen weken meerdere analyses gepubliceerd over de impact van het coronavirus op de economie en het Nederlandse bedrijfsleven. De wereldeconomie wordt geraakt door het virus, net als het bedrijfsleven. Hoewel de impact zich verbreed en verscherpt heeft, gaan we uit van een tijdelijk effect. Zie ook het dossier coronavirus met publicaties van het Economisch Bureau en de onderzoeksafdeling Sector Advisory.

We beoordelen deze verzoeken individueel en werken aan een oploskader specifiek voor de medische relaties welke financieel getroffen zijn door het coronavirus. Wij verzoeken u in dit verband contact op te nemen met uw relatiemanager of de servicedesk Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 .

Mocht u andere vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met uw relatiemanager. Ook kunt u contact opnemen met het serviceteam Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 (op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur) .