Veelgestelde vragen over het coronavirus voor medici

Het coronavirus heeft grote impact op onze maatschappij en op de zorg. We krijgen veel vragen over hoe we onze klanten en medisch ondernemers kunnen helpen. Denk daarbij aan liquiditeitsproblemen of welke maatregelen de overheid aanbiedt om ondernemers financieel bij te staan. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik als (para) medicus terecht met vragen over hoe ik moet en/of kan handelen in situaties die verband houden met het coronavirus?

Op de speciale website van de Rijksoverheid worden de meest voorkomende vragen beantwoord en behandeld.

Ook kunt u contact opnemen met uw relatiemanager of het serviceteam Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 (op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur) .

Zijn er vanuit de overheid speciale regelingen voor praktijkhouders die in problemen komen door de uitbraak van het virus?

Op een van de pagina's van de speciale website van de Rijksoverheid ( klik hier voor de website ) vindt u alle maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd tijdens de persconferentie op 17 maart jongstleden. De maatregelen voor de medische sector betreffen:

 1. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
 2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
 3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes
 4. Verruiming BMKB-C krediet (geldt alleen voor dierenartsen)
Zijn er vanuit Zorgverzekeraars Nederland speciale regelingen voor praktijkhouders die in de problemen komen door de uitbraak van het coronavirus?

Op de speciale website van Zorgverzekeraars Nederland vindt u de maatregelen die door ZN worden aangeboden.

Ik verwacht dat ik op korte termijn extra liquiditeiten of krediet nodig heb. Kan ABN AMRO mij daarmee helpen?

Vanwege de impact van het coronavirus krijgen Medische relaties met een lopend krediet 6 maanden uitstel van rente en aflossingen (zakelijke kredieten). In de maanden april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen.

Als deze maatregel niet afdoende is voor u, zijn er maatwerkoplossingen voor uw persoonlijke situatie mogelijk. 

Wilt u weten wat dit voor u betekent, neem dan contact op met uw relatiemanager of het serviceteam Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 .

Wordt de contractuele verlaging van de kredietlimiet van mijn rekening-courant krediet ook 6 maanden uitgesteld?

Ja, ook de verlagingen die zouden plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 worden automatisch uitgesteld. Tenzij u aangeeft daar geen gebruik van te willen maken. Deze uitgestelde verlagingen vinden plaats per 1 oktober 2020. De contractuele limietverlagingen na 1 oktober 2020 vinden plaats op de data die oorspronkelijk zijn overeengekomen.

De looptijd van mijn rekening-courant krediet verstrijkt in de komende 6 maanden. Wordt de laatste aflossing of de gehele aflossing ook uitgesteld?

Ja, ook deze laatste aflossingen of gehele aflossingen worden uitgesteld tot 1 oktober 2020. Uitgestelde aflossingen worden bij einde looptijd in een keer geïncasseerd.

Kan ik de uitgestelde aflossing, rente en fees eerder betalen dan in de regeling staat?

U kunt de aflossing, rente en fees die nog niet zijn geïncasseerd eerder betalen dan in de regeling staat vermeld. U betaalt dan geen boete. Deze bedragen vallen niet onder eventuele vergoedingsvrije bedragen die we eerder met u zijn overeengekomen.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor deze maatregel?

Mogelijk zijn er fiscale gevolgen aan de uitstel van rente en aflossingen. We adviseren u dit te bespreken met uw accountant of fiscaal adviseur.

Wat zijn de verwachtingen van ABN AMRO voor de verdere impact van het coronavirus op de economie en het bedrijfsleven?

We hebben de afgelopen weken meerdere analyses gepubliceerd over de impact van het coronavirus op de economie en het Nederlandse bedrijfsleven. De wereldeconomie wordt geraakt door het virus, net als het bedrijfsleven. Hoewel de impact zich verbreed en verscherpt heeft, gaan we uit van een tijdelijk effect. Zie ook het dossier coronavirus met publicaties van het Economisch Bureau en de onderzoeksafdeling Sector Advisory.

Ik ben medicus en heb geen krediet bij ABN AMRO, maar jullie zijn wel mijn huisbank, is het mogelijk extra liquide ruimte te krijgen?

Wij beoordelen deze verzoeken individueel en werken aan een oploskader specifiek voor de medische relaties welke financieel getroffen zijn door het coronavirus. Wij verzoeken u in dit verband contact op te nemen met uw relatiemanager of de servicedesk Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 .

Heeft u overige vragen met betrekking tot uw bankzaken?

Mocht u andere vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met uw relatiemanager. Ook kunt u contact opnemen met het serviceteam Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 (op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur) .

Veelgestelde vragen

Waar kan ik als (para) medicus terecht met vragen over hoe ik moet en/of kan handelen in situaties die verband houden met het coronavirus?

Op de speciale website van de Rijksoverheid worden de meest voorkomende vragen beantwoord en behandeld.

Ook kunt u contact opnemen met uw relatiemanager of het serviceteam Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 (op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur) .

Zijn er vanuit de overheid speciale regelingen voor praktijkhouders die in problemen komen door de uitbraak van het virus?

Op een van de pagina's van de speciale website van de Rijksoverheid ( klik hier voor de website ) vindt u alle maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd tijdens de persconferentie op 17 maart jongstleden. De maatregelen voor de medische sector betreffen:

 1. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
 2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
 3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes
 4. Verruiming BMKB-C krediet (geldt alleen voor dierenartsen)

Zijn er vanuit Zorgverzekeraars Nederland speciale regelingen voor praktijkhouders die in de problemen komen door de uitbraak van het coronavirus?

Op de speciale website van Zorgverzekeraars Nederland vindt u de maatregelen die door ZN worden aangeboden.

Ik verwacht dat ik op korte termijn extra liquiditeiten of krediet nodig heb. Kan ABN AMRO mij daarmee helpen?

Vanwege de impact van het coronavirus krijgen Medische relaties met een lopend krediet 6 maanden uitstel van rente en aflossingen (zakelijke kredieten). In de maanden april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen.

Als deze maatregel niet afdoende is voor u, zijn er maatwerkoplossingen voor uw persoonlijke situatie mogelijk. 

Wilt u weten wat dit voor u betekent, neem dan contact op met uw relatiemanager of het serviceteam Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 .

Wordt de contractuele verlaging van de kredietlimiet van mijn rekening-courant krediet ook 6 maanden uitgesteld?

Ja, ook de verlagingen die zouden plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 worden automatisch uitgesteld. Tenzij u aangeeft daar geen gebruik van te willen maken. Deze uitgestelde verlagingen vinden plaats per 1 oktober 2020. De contractuele limietverlagingen na 1 oktober 2020 vinden plaats op de data die oorspronkelijk zijn overeengekomen.

De looptijd van mijn rekening-courant krediet verstrijkt in de komende 6 maanden. Wordt de laatste aflossing of de gehele aflossing ook uitgesteld?

Ja, ook deze laatste aflossingen of gehele aflossingen worden uitgesteld tot 1 oktober 2020. Uitgestelde aflossingen worden bij einde looptijd in een keer geïncasseerd.

Kan ik de uitgestelde aflossing, rente en fees eerder betalen dan in de regeling staat?

U kunt de aflossing, rente en fees die nog niet zijn geïncasseerd eerder betalen dan in de regeling staat vermeld. U betaalt dan geen boete. Deze bedragen vallen niet onder eventuele vergoedingsvrije bedragen die we eerder met u zijn overeengekomen.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor deze maatregel?

Mogelijk zijn er fiscale gevolgen aan de uitstel van rente en aflossingen. We adviseren u dit te bespreken met uw accountant of fiscaal adviseur.

Wat zijn de verwachtingen van ABN AMRO voor de verdere impact van het coronavirus op de economie en het bedrijfsleven?

We hebben de afgelopen weken meerdere analyses gepubliceerd over de impact van het coronavirus op de economie en het Nederlandse bedrijfsleven. De wereldeconomie wordt geraakt door het virus, net als het bedrijfsleven. Hoewel de impact zich verbreed en verscherpt heeft, gaan we uit van een tijdelijk effect. Zie ook het dossier coronavirus met publicaties van het Economisch Bureau en de onderzoeksafdeling Sector Advisory.

Ik ben medicus en heb geen krediet bij ABN AMRO, maar jullie zijn wel mijn huisbank, is het mogelijk extra liquide ruimte te krijgen?

Wij beoordelen deze verzoeken individueel en werken aan een oploskader specifiek voor de medische relaties welke financieel getroffen zijn door het coronavirus. Wij verzoeken u in dit verband contact op te nemen met uw relatiemanager of de servicedesk Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 .

Heeft u overige vragen met betrekking tot uw bankzaken?

Mocht u andere vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met uw relatiemanager. Ook kunt u contact opnemen met het serviceteam Medici en Vrije Beroepen  088 - 388 97 77 (op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur) .

Weten jullie al hoe de automatische opschorting van rente en aflossing voor zakelijke financieringen concreet gaat lopen?

Vanwege de impact van het coronavirus heeft ABN AMRO voor zakelijke klanten van Medici en Vrije Beroepen met een lopend krediet de volgende steunmaatregelen getroffen:

 • Automatisch 6 maanden uitstel van rente, aflossingen en andere krediet gerelateerde fees (bv zoals bereidstellingsprovisie of kredietprovisie) op lopende zakelijk kredieten. (Andere fees, zoals garantieprovisies zijn uitgesloten van deze regeling).
 • In de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september 2020 worden geen betalingen voor aflossing, rente en andere krediet gerelateerde fees geïncasseerd.
 • Er wordt geen rente over de opgeschorte bedragen over deze 6 maanden gerekend. Daarna zal de klant weer rente betalen voor het totale bedrag.
 • Uitgestelde rente, aflossingen en fees voor de zakelijke leningen moeten uiterlijk aan het einde van de looptijd van de lening terug betaald worden. Wij verzoeken klanten echter om de opgeschorte termijn zo spoedig mogelijk terug te betalen nadat hun liquiditeitspositie weer is genormaliseerd.
 • Heeft de klant een rekening-courant krediet dan wordt de uitgestelde rente, eventuele verlagingen van het limiet en fees uiterlijk in december 2021 geïncasseerd (uitgangspunt).
 • Let op: Aan het einde van de regeling moet de klant voldoende middelen hebben om de uitgestelde bedragen in één keer te kunnen betalen. Als dat niet lukt kunnen wij op dat moment extra rente of kosten in rekening brengen. Er kan dan sprake zijn van een overstand.
Gaan jullie op termijn extra zekerheden vragen?

Voor de generieke steunmaatregel (uitstel van 6 maanden van rente, aflossing en eventuele rekening courant limietverlagingen in deze periode) worden geen aanvullende zekerheden gevraagd.

Ik wil een extra kredietaanvraag/uitbreiding van financiering (corona noodkrediet) aanvragen. Wat is de doorlooptijd hiervan en wat hebben jullie nodig?

Indien de generieke maatregel (Uitstel van 6 maanden van rente, aflossing en eventuele rekening courant limietverlagingen in deze periode) niet afdoende is, is maatwerk noodzakelijk. De doorlooptijden proberen we zoveel mogelijk gelijk te houden aan hetgeen u gewend bent.

Is uitbreiding van krediet ook mogelijk voor privé-kredieten, bijvoorbeeld voor eigen woning financiering?

Inmiddels is er ook financiële ondersteuning voor de gevolgen van corona door de bank aangeboden voor privé-kredieten zoals de woninghypotheek en eventueel consumptief krediet. Deze vindt u terug op onze website.

Let op: deze financiële ondersteuning kent een zogenaamde "opt-in" werkwijze, wat betekent dat u zelf de aanmelding moet doen om gebruik te kunnen maken van de regeling. Dit is ook mogelijk via onze website.

Voor financial leasecontracten begrijp ik dat ook hiervoor opschorting voor rente en aflossing gaat gelden?

Voor ABN AMRO Lease geldt eveneens een betaalpauze van zes maanden voor rente en aflossing. In deze zes maanden worden geen leasetermijnen (rente en aflossing) geïncasseerd, tenzij de klant specifiek aangeeft geen gebruik te willen maken van deze regeling. Over deze periode wordt geen achterstandsrente in rekening gebracht. Deze zogenaamde betaalpauze loopt van april tot en met september 2020. Aan het einde van deze periode worden de contracten weer geactiveerd en vindt facturatie weer plaats. De niet-betaalde facturen moeten uiteraard op een later moment worden ingehaald. Lease-klanten zijn hier inmiddels van op hoogte gebracht.

Hoe lopen toekomstige financieringsaanvragen?

Lopende en nieuwe aanvragen zullen zoals u gewend in behandeling worden genomen. Klant heeft voldoende continuïteitsperspectief. Dit betekent dat de klant niet voorafgaand aan de Corona-crisis al continuïteitsproblemen heeft.

De betaalpauze (van 3 maanden) van mijn maatwerkkrediet loopt binnenkort af. Wat moet ik doen?

U hoeft zelf niets te doen. Uw relatiemanager neemt binnenkort contact met u om samen uw huidige financiële situatie te bespreken. U bekijkt samen of de betaalpauze voldoende is geweest of dat er extra financiering nodig is. 

Weten jullie al hoe de automatische opschorting van rente en aflossing voor zakelijke financieringen concreet gaat lopen?

Vanwege de impact van het coronavirus heeft ABN AMRO voor zakelijke klanten van Medici en Vrije Beroepen met een lopend krediet de volgende steunmaatregelen getroffen:

 • Automatisch 6 maanden uitstel van rente, aflossingen en andere krediet gerelateerde fees (bv zoals bereidstellingsprovisie of kredietprovisie) op lopende zakelijk kredieten. (Andere fees, zoals garantieprovisies zijn uitgesloten van deze regeling).
 • In de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september 2020 worden geen betalingen voor aflossing, rente en andere krediet gerelateerde fees geïncasseerd.
 • Er wordt geen rente over de opgeschorte bedragen over deze 6 maanden gerekend. Daarna zal de klant weer rente betalen voor het totale bedrag.
 • Uitgestelde rente, aflossingen en fees voor de zakelijke leningen moeten uiterlijk aan het einde van de looptijd van de lening terug betaald worden. Wij verzoeken klanten echter om de opgeschorte termijn zo spoedig mogelijk terug te betalen nadat hun liquiditeitspositie weer is genormaliseerd.
 • Heeft de klant een rekening-courant krediet dan wordt de uitgestelde rente, eventuele verlagingen van het limiet en fees uiterlijk in december 2021 geïncasseerd (uitgangspunt).
 • Let op: Aan het einde van de regeling moet de klant voldoende middelen hebben om de uitgestelde bedragen in één keer te kunnen betalen. Als dat niet lukt kunnen wij op dat moment extra rente of kosten in rekening brengen. Er kan dan sprake zijn van een overstand.

Gaan jullie op termijn extra zekerheden vragen?

Voor de generieke steunmaatregel (uitstel van 6 maanden van rente, aflossing en eventuele rekening courant limietverlagingen in deze periode) worden geen aanvullende zekerheden gevraagd.

Ik wil een extra kredietaanvraag/uitbreiding van financiering (corona noodkrediet) aanvragen. Wat is de doorlooptijd hiervan en wat hebben jullie nodig?

Indien de generieke maatregel (Uitstel van 6 maanden van rente, aflossing en eventuele rekening courant limietverlagingen in deze periode) niet afdoende is, is maatwerk noodzakelijk. De doorlooptijden proberen we zoveel mogelijk gelijk te houden aan hetgeen u gewend bent.

Is uitbreiding van krediet ook mogelijk voor privé-kredieten, bijvoorbeeld voor eigen woning financiering?

Inmiddels is er ook financiële ondersteuning voor de gevolgen van corona door de bank aangeboden voor privé-kredieten zoals de woninghypotheek en eventueel consumptief krediet. Deze vindt u terug op onze website.

Let op: deze financiële ondersteuning kent een zogenaamde "opt-in" werkwijze, wat betekent dat u zelf de aanmelding moet doen om gebruik te kunnen maken van de regeling. Dit is ook mogelijk via onze website.

Voor financial leasecontracten begrijp ik dat ook hiervoor opschorting voor rente en aflossing gaat gelden?

Voor ABN AMRO Lease geldt eveneens een betaalpauze van zes maanden voor rente en aflossing. In deze zes maanden worden geen leasetermijnen (rente en aflossing) geïncasseerd, tenzij de klant specifiek aangeeft geen gebruik te willen maken van deze regeling. Over deze periode wordt geen achterstandsrente in rekening gebracht. Deze zogenaamde betaalpauze loopt van april tot en met september 2020. Aan het einde van deze periode worden de contracten weer geactiveerd en vindt facturatie weer plaats. De niet-betaalde facturen moeten uiteraard op een later moment worden ingehaald. Lease-klanten zijn hier inmiddels van op hoogte gebracht.

Hoe lopen toekomstige financieringsaanvragen?

Lopende en nieuwe aanvragen zullen zoals u gewend in behandeling worden genomen. Klant heeft voldoende continuïteitsperspectief. Dit betekent dat de klant niet voorafgaand aan de Corona-crisis al continuïteitsproblemen heeft.

De betaalpauze (van 3 maanden) van mijn maatwerkkrediet loopt binnenkort af. Wat moet ik doen?

U hoeft zelf niets te doen. Uw relatiemanager neemt binnenkort contact met u om samen uw huidige financiële situatie te bespreken. U bekijkt samen of de betaalpauze voldoende is geweest of dat er extra financiering nodig is. 

Bericht van Kees van Dijkhuizen

Bericht van onze ceo Kees van Dijkhuizen over het coronavirus

De impact van de uitbraak van het coronavirus op Nederland en op de wereld is enorm. Allereerst treft het virus de mensen die ermee besmet raken en hun naasten. Daarnaast worden ook bedrijven geraakt en hebben de beurzen de afgelopen week grote verliezen laten zien. Lees het bericht van onze ceo Kees van Dijkhuizen.