Tandarts koopt huis

Samen een huis kopen? Denk hieraan

Kevin is tandarts en gaat samenwonen met zijn vriendin Eva. Omdat Eva minder verdient dan Kevin financiert hij hun koophuis alleen. Ze sluiten een samenlevingscontract af om de zaken goed te regelen. Mocht Kevin iets overkomen, dan kan Eva in het huis blijven wonen. Toch?

 

In handen van erfgenamen

Helaas ligt het anders. Als Eva geen mede-eigenaar is en Kevin overlijdt, heeft zij als bewoner recht om maximaal 6 maanden in de woning te blijven wonen. Vervolgens nemen de erfgenamen van Kevin de regie over en dat kan onwenselijk zijn. Eva heeft geen zekerheid over wie die erfgenamen zijn, want Kevin kan die op elk gewenst moment wijzigen.

Verblijvingsbeding opnemen

Om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen, is het daarom slimmer om Eva mede-eigenaar te maken. Dit kan door het opnemen van een verblijvingsbeding in het samenlevingscontract. Omdat Kevin meer eigen vermogen inbrengt, kunnen zij zelfs een verhouding van 99 om 1 procent voorstellen. Het doel is om gemeenschappelijk eigendom te creëren. Ieder betaalt vervolgens ook zijn aandeel - gelijk aan de eigendomsverhouding - in de aflossing van de hypotheek. Door de toevoeging van het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract, kan Eva in de woning blijven wonen mocht Kevin komen te overlijden.

Kinderen? Sluit een testament af

Er is nog een puntje van aandacht: mochten er kinderen komen, dan kunnen zij – ondanks het verblijvingsbeding - het erfdeel opeisen. Met een samenlevingscontract zijn Eva en Kevin namelijk niet automatisch erfgenaam van elkaar. Met een testament kunnen ze dit scenario voorkomen. Door hier een vruchtgebruikbepaling in op te nemen, kan Eva zelfs tot haar dood in het huis blijven wonen.

Extra tip voor kopers

Wilt u een huis kopen met uw partner en leaset u een auto? Besef dan dat de private lease als lening wordt geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Daar wordt 65% van het maandbedrag vermenigvuldigd met de looptijd in maanden. Dit heeft dus gevolgen voor uw maximale leencapaciteit voor een hypotheek.

Tip