Schaalvergroting in de zorg

Zo speelt u erop in

De gezondheidszorg is in beweging. Eerstelijnspraktijken in de zorg worden steeds groter. Wat voor een gevolgen heeft schaalvergroting voor uw praktijk? Wat zijn de oorzaken van schaalvergroting?

 

Thera Evers, sectorspecialist medische beroepen bij ABN AMRO, ziet de ontwikkeling van schaalvergroting in zowel de mondzorg, de fysiotherapie, de dierenartsenbranche als in de huisartsenzorg. "Deze schaalvergroting komt soms onbedoeld tot stand. Verschillende praktijken zien hun patiëntenbestand groeien zonder dat zij zelf gericht actie ondernemen. Patiënten besluiten zelf om uiteenlopende redenen over te stappen naar een andere praktijk."

"Ook groeien praktijken in en nabij nieuwbouwwijken. Daarnaast zien wij schaalvergroting door samenvoeging van verschillende praktijken. Zorgverleners besluiten te gaan samenwerken in een gezondheidscentrum. Tot slot groeit een praktijk wanneer het andere praktijken en patiëntenbestanden overneemt. De uitdagingen rondom praktijkopvolging versterkt deze ontwikkeling. Steeds meer medici lukt het niet om een opvolger voor hun praktijk te vinden. Zij besluiten daarom vaak om hun praktijk te verkopen aan een bestaande praktijkhouder."

Het DNA van uw praktijk

"Als zorgondernemer is het soms lastig te bepalen of u op deze ontwikkelingen van schaalvergroting moet inspelen. Het moet passen bij de strategie van uw praktijk. Het is van belang dat uw strategie een combinatie is van de kernkwaliteiten van uw praktijk en de kansen in de markt. De kernkwaliteiten vormen het DNA van uw praktijk:

  • Waar staat u voor?
  • Waar ligt uw kracht?
  • Hoe reageert u op veranderingen in uw branche?
  • Wat wilt u uw patiënten nu en in de toekomst bieden?
  • Wat heeft u hiervoor nodig?
  • Waarin wilt u investeren?

Dit zijn lastige vragen, waar wij u graag bij helpen. Het opstellen van een ondernemingsplan geeft u nog meer houvast bij het opzetten van uw onderneming of de koerswijziging die u wilt doorvoeren."

Voordelen schaalvergroting

"Wanneer u voldoende kritische massa heeft, is het mogelijk om het aanbod in uw praktijk uit te breiden met verschillende specialismen. U heeft een minimum aantal patiënten met een specifieke zorgvraag nodig, om te kunnen investeren in gespecialiseerd personeel. Bovendien is het rendabeler om dan te investeren in specifieke apparatuur die voor sommige specialismen nodig is. Dit biedt voordelen voor uw patiënten. U biedt hierdoor meer zorg onder één dak aan. Daarnaast ontstaan meer mogelijkheden tot taakdelegatie. Dit vergroot de efficiëntie van uw praktijk. Bovendien kunt u afwezigheid of ziekte met een groter personeelsbestand beter opvangen."

Nadelen schaalvergroting van een praktijk

"Aan de andere kant vraagt meer personeel ook meer van u. Het is complexer om de praktijk goed te managen. Hierdoor ontstaat de behoefte aan ondersteunend personeel waaronder bijvoorbeeld een praktijkmanager."

Schaalvergroting is noodzaak

"Soms is schaalvergroting de enige manier om uw praktijk overeind te houden. De vergrijzing gaat de komende jaren voor een flinke uitstroom binnen diverse medische beroepsgroepen zorgen. Steeds vaker zien wij dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod van praktijken. Jonge mensen werken het liefst in een grotere praktijksetting, een duo of groepspraktijk. Door te groeien of samen te gaan werken, waarborgt u de continuïteit van uw praktijk beter."

Financieren van groei

"Doordat eerstelijnspraktijken omvangrijker worden, zijn er vaak ook meer investeringen nodig in ICT, inventaris en het praktijkpand. Deze moeten meegroeien met de praktijk. Wanneer groei op de huidige locatie niet mogelijk is, is een praktijk verplaatsen een alternatief. Wij zien dat zorgverleners steeds vaker gaan samenwerken in een gezondheidscentrum. Het is van belang dat u zich goed voorbereidt op de groei van uw praktijk. Bespreek uw groeiplan met één van onze specialisten medische beroepen."

Tip