Positionering van een medische praktijk

Zo maakt u doelen en ambities waar

De eerstelijns zorg is in beweging. Medische praktijken zijn steeds vaker ondernemingen van formaat. Succesvol ondernemen in de zorg betekent een hoge medewerkerstevredenheid, waardering van patiënten én ruimte voor innovatie. Dit bereikt u alleen wanneer u bewuste keuzes maakt. Daarom is het belangrijk om uw praktijk goed te positioneren.

 

Peter de Klerk is een van onze sectorspecialisten en spreekt regelmatig praktijkhouders. “Wij merken dat de eerstelijnszorg in beweging is. Als sectorspecialist ben ik regelmatig betrokken bij de financiering van de praktijk, het praktijkpand of de realisatie van een gezondheidscentrum. Wanneer de basis op orde is en de praktijkhouder weet hoe hij zijn medische praktijk wil positioneren, helpt dit zeker in het proces. Onder positioneren versta ik het neerzetten van een identiteit. Hiermee benadrukt u wat uw praktijk onderscheidt van andere praktijken."

Hoe zit dat in de huisartsenpraktijk?

“De meeste praktijken hebben meerdere huisartsen als eigenaar. Het team bestaat uit huisartsen, waarnemers, assistenten en praktijkondersteuners. Een onderneming van formaat als je het vergelijkt met een praktijk van 10 jaar geleden. Ondernemen ziet men vaak als commerciële actie. Toch staat ondernemen in de zorg voor ons niet gelijk aan commercie. Het gaat ook om het tevreden houden van uw medewerkers en patiënten, net als de wil om te innoveren. Door uw praktijk goed te positioneren kunt u bewuste keuzes maken. En zo maakt u uw doelen en ambities waar."

Beter bewust dan onbewust gepositioneerd

“De huisarts maakt het verschil met zijn keuzes. Deze keuzes vormen namelijk het beeld dat patiënten en andere zorgprofessionals hebben. Het is belangrijk om bewust met deze beeldvorming om te gaan zodat u uw praktijk goed positioneert. Een voorbeeld: een praktijk ligt in een sociaal zwakkere wijk. Omdat er goed wordt samengewerkt met apotheek, maatschappelijk werk en gemeente, blijft de samenwerking niet onopgemerkt. De zorgverzekeraar ondersteunt deze werkwijze met financiële middelen. Hierdoor is er in de praktijk alle ruimte om de juiste taken aan de juiste mensen te geven. Resulterend in een hogere medewerkers- en patiënttevredenheid."

Krijg grip op de zaak

U hoeft niet mee te gaan in de waan van de dag. Maak tijd vrij voor het maken van een strategie en een positionering van uw praktijk. Zo krijgt u meer grip op de keuzes die u moet maken. Dit zijn (kritische) vragen om te beantwoorden:

 1. Waar is de praktijk goed of slecht in?
 2. Hoe gaat de zorg rondom de specifieke patiëntenpopulatie in uw wijk zich ontwikkelen?
 3. Zijn er mogelijkheden voor het inzetten van tijd besparende innovaties?
 4. Haalt u het maximale uit de competenties van de medewerkers en uzelf?
 5. Waar kunnen andere partijen ons ondersteunen?
 6. Zijn er ‘best practises’ in de omgeving?

Ga op zoek naar oplossingen

Naast bovenstaande vragen, moet u ook goed bekijken welke elementen ervoor zorgen dat het werk in de praktijk niet optimaal loopt. Beantwoord deze vragen en zoek zo de belemmerende elementen. Ga ook op zoek naar oplossingen. Zo krijgt u weer de regie in uw eigen praktijk.

 1. Is het praktijkpand groot genoeg?
 2. Hoe krijgt de praktijk het juiste personeel?
 3. Hoe is het contact met aanverwante zorgverleners?
 4. Is de cultuur in de praktijk belemmerend?
 5. Is de relatie met zakelijke partners, zoals de verhuurder, de zorgverzekeraar of de zorggroep goed?

Maak een ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is de basis van een meerjarenplan voor uw praktijk. Peter: “Een ondernemingsplan is niet alleen maar een noodzakelijk kwaad voor het verkrijgen van een financiering. Door het opstellen van een ondernemingsplan hebben praktijkhouders en het personeel een gezamenlijk doel. Dit werkt vele malen prettiger en zo wordt invulling gegeven aan ondernemen.

Tip: zoek een voorbeeld ondernemingsplan

Naast financiële hoofdstukken, moet u ook over de volgende zaken nadenken:

 • Persoonlijke motieven
 • Persoonlijke kwaliteiten
 • Persoonlijke ambities
 • Waar staat de praktijk voor?
 • Zorgaanbod en kwaliteit?
 • Hoe is uw praktijk georganiseerd?
 • Hoe werft u patiënten?
 • De markt in beeld
 • De doelgroep
 • Concurrentie
 • Praktijk en uw zorgaanbod in de markt (SWOT-analyse)

Bekijk ook onze ondernemingsplannen voor huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en een gezondheidscentrum.

Tip