Klaar voor de overdracht van uw praktijk

Zo zorgt u voor een goede voorbereiding

Binnenkort gaan veel zorgverleners met pensioen. Maar hoe ziet die toekomst er straks uit? Is hun financiële situatie van dien aard, dat zij kunnen leven zoals ze zich hadden voorgesteld? Slagen ze er in hun spaarpot aan te vullen met de overdracht van de praktijk? Het is daarom van belang dat iedereen tijdig en grondig zijn huiswerk doet.

 

“Stel, je weet niet dat je een fiscale naheffing kunt krijgen na de verkoop van je pand. Dan kom je van een koude kermis thuis: je moet met een heel ander bedrag zien rond te komen dan je had gedacht toen je met pensioen ging.” Maarten den Heijer, sectorspecialist medische beroepen, ontmoet regelmatig zorgprofessionals die zich dreigen te misrekenen of dat al hebben gedaan. Beroepshalve heeft hij te maken met praktijkhoudende huisartsen, apothekers en zorgprofessionals uit gezondheidscentra.

Speciaal voor hen organiseren we regelmatig de Masterclasses ‘Overdracht praktijk... wanneer bent u er klaar voor?’. Het hoofddoel: vijftigplussers onder de eerste- en tweedelijnszorgverleners bewustmaken van de noodzaak zich te verdiepen in hun pensioen.

‘Verwacht iets wat realistisch is en gestoeld op actuele ontwikkelingen’

 

10.000 zestigplussers

“Ik raad iedereen aan tien jaar van tevoren te beginnen met de voorbereidingen”, zegt Den Heijer. “Als sectorspecialist geven we regelmatig lezingen en workshops over de overdracht van een praktijk. Daar krijgen we niet alleen leuke reacties op, maar ook geluiden in de trant van: ik had dit tien jaar eerder moeten weten, want dan had ik beter kunnen voorsorteren op wat er staat te gebeuren. Veel vroege vijftigers hebben behoefte aan een gestructureerd overzicht van hun financiën. En dan hebben we het over een grote groep professionals. Ruim 10.000 van de werkzame huisartsen, tandartsen en medisch specialisten is zestig jaar of ouder.”

Den Heijer gebruikt vaak de metafoor van de treinverbinding tussen Den Haag en Utrecht Centraal. “Tot Woerden gaat het in feite in één rechte lijn. Maar hoe meer ik Utrecht nader, hoe meer sporen er op me afkomen. Uiteindelijk kom ik in die stad aan via een spoor, maar daar is een wirwar van sporen aan voorafgegaan. Zulke sporen zijn er ook in de fase voor de beslissing of je als huisarts je praktijk overdraagt en wanneer. Al die sporen zijn met elkaar verbonden. Je moet ze tijdig kennen om de gewenste bestemming te bereiken.”

Meer waarnemers

Waar praktijkhouders zich in het verleden vooral afvroegen wanneer zij hun praktijk zouden overdragen, vragen zij zich anno 2020 steeds vaker af of zij hun praktijk nog wel van de hand kunnen doen. Zijn er nog gegadigden?

Den Heijer: “Vooral bij jonge huisartsen en tandartsen zien we dat zij niet meer automatisch de intentie hebben direct na de studie een eigen praktijk te beginnen. Vaak worden ze waarnemer. Sinds 2000 is het aantal waarnemers gestegen van 800 tot ruim 2.500. Voor oudere artsen wordt het dus moeilijker hun praktijk over te dragen. Ik ken verhalen van huisartsen die vergeefs van alles hebben geprobeerd en uiteindelijk zeggen: ik stop ermee, ik sluit de praktijk. Vandaar mijn boodschap om je tijdig en grondig voor te bereiden. We willen zorgverleners ervan bewust maken dat hun verwachtingen voor na hun pensioen realistisch zijn en gestoeld op actuele ontwikkelingen. Ieder mens heeft wensen voor na zijn pensioen. Met een financiële check en een overzicht van zakelijke financiën, privé-inkomsten en vermogen kunnen we controleren of die wensen realistisch en uitvoerbaar zijn.”

Fors investeren

We streven altijd naar maatwerk. Den Heijer: “Neem een huisarts van 58 jaar die samen met een collega van 35 een pand koopt. Over tien jaar zwaait de ene huisarts af, terwijl de andere nog een tijd doorgaat. Het is goed om daar nu al over na te denken. Want hoe houden zij rekening met de afwijkende posities en wensen? Wat spreken zij af als de jongste huisarts drie jaar voor het pensioen van de oudste fors wil investeren in medische apparatuur? Als je een zakelijk huwelijk aangaat, wees je dan bewust van de verschillende leeftijden en wensen.”

Feiten en emoties

Als je de 50 bent gepasseerd, ben je hoogstwaarschijnlijk opgegroeid met Swiebertje en de Fabeltjeskrant. Vragen over deze tv-series kunnen zomaar terugkomen in de quiz aan het begin van de Masterclass ‘Overdracht praktijk... wanneer bent u er klaar voor?’
 
"Dit doen we om even in de sfeer van die tijd te komen", zegt Maarten den Heijer, zelf ook vijftigplusser. "Maar de bijeenkomst is verder natuurlijk heel serieus en inhoudelijk van aard. Aan de hand van een Powerpointpresentatie vertel ik over de ontwikkelingen per beroepsgroep: huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en medisch specialisten. Een belangrijke boodschap is het grote aantal uittreders dat we voorzien."
 
De zorgverleners worden vervolgens bijgepraat door een financieel planner van ABN AMRO. “Die vertelt onder meer over inkomen en vermogensbestanddelen ná het pensioen”, zegt Den Heijer. “Hoe zit bijvoorbeeld een praktijkovername juridisch en fiscaaltechnisch in elkaar? En kun je na je pensioen leven op de manier die je altijd voor ogen hebt gehad? We spelen in op de behoefte aan feiten en houden tegelijkertijd rekening met emoties, want een praktijk overdragen wordt vaak ervaren als afstand doen van een kind.
Financieel plan bij praktijkoverdracht

Financieel plan voor uw praktijkoverdracht

U bent druk met uw patiënten en een praktijkoverdracht lijkt allemaal erg ver weg. Toch is het verstandig om nu al een financieel plan te maken voor de toekomst.

Lees meer
Een succesvolle praktijkoverdracht

Een succesvolle praktijkoverdracht

Een praktijk verkopen doet u niet dagelijks. Het is best spannend: misschien is het wel een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Bekijk de 5 tips voor een succesvolle praktijkoverdracht.

Bekijk de tips
Praktijkoverdracht binnen de familie

Praktijkoverdracht binnen familie

Denkt u erover om uw praktijk over te dragen aan één van uw kinderen? Net als in het bedrijfsleven komt dit namelijk ook voor in de medische sector. Wat komt er kijken bij een praktijkopvolging binnen de familie?

Lees meer