In 6 stappen naar een PGO: sectorrapport Healthcare

Kosten besparen door zelfstandigere patiënten

De regering wil dat over 2 jaar iedereen in Nederland de beschikking heeft over zijn eigen medische gegevens. Op die manier kunnen veel kosten worden bespaard. Een (digitale) Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) maakt dat mogelijk, maar om die op te tuigen zullen ziekenhuizen een flinke inhaalslag moeten maken op het gebied van digitalisering. In het sectorrapport 'Eerste hulp bij zelfredzaamheid' laat ABN AMRO zien hoe u dit proces kunt ondersteunen.

 

Op dit moment bedraagt de zorg 5.720 euro per persoon per jaar. Het sectorrapport toont dat, wanneer deze lijn wordt doorgetrokken, we in 2040 uitkomen op ruim 9.000 euro per persoon per jaar. Een potentiële kostenexplosie. De helft hiervan komt door inflatie, de andere helft simpelweg doordat de vergrijzing toeneemt en we langer leven.

Eigen regie

Er moet in de komende jaren flink bezuinigd worden op zorgkosten. Een groot deel van de besparing kan gerealiseerd worden door patiënten zelf meer regie over hun zorg te geven. Dit kan gerealiseerd worden door middel van een online omgeving, waarin alle informatie over het ziektebeeld en behandelplan van de patiënt samenkomt: een PGO. Patiënten kunnen er zelf persoonsgegevens invullen, afspraken maken, vragenlijsten invullen en chatten met de huisarts en specialist. Dit zijn relatief eenvoudige digitale oplossingen, die een grote besparing opleveren.

Informatie uitwisselen

In een PGO kunnen zorgverleners onderling ook informatie met elkaar uitwisselen. Zij kunnen dan – met toestemming van de patiënt – informatie over lab-uitslagen, scans, medicatie en hulpmiddelen met elkaar delen. Hierdoor verloopt de communicatie soepeler en kan hulp sneller en efficiënter geboden worden. PGO’s bestaan alleen nog niet als zodanig. De huidige digitale middelen die ziekenhuizen inzetten, zijn niet genoeg. Het bestaande Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is niet geschikt voor patiënten om in te zien en niet elk ziekenhuis biedt patiënten een online portaal aan. Apps komen wel op, maar data delen staat nog in de kinderschoenen.

Wat kunnen zorgverleners doen?

ABN AMRO zocht uit welke stappen ziekenhuizen en andere zorginstellingen moeten zetten om te digitaliseren en daarmee de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten. In het sectorrapport staan daarvoor 6 stappen benoemd:

 • Stap 1: Regelgeving privacy en data delen
 • Stap 2: Standaardiseren
 • Stap 3: Informatie delen
 • Stap 4: API inrichten
 • Stap 5: Communicatie met de patiënt
 • Stap 6: Maak een gezamenlijke ontwikkelagenda
 1. Voldoe aan de regelgeving rondom privacy & data delen

  Ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen net als alle bedrijven en organisaties in Nederland te maken met de aangepaste privacywetgeving. Hier moet rekening mee worden gehouden als zij informatie met elkaar gaan delen en patiënten straks de regie hebben over hun eigen gegevens. Advocatenkantoor Kennedy van der Laan geeft een aantal adviezen om organisaties AVG-proof te krijgen:

  1. Benoem een verantwoordelijke voor de gegevensuitwisseling (Functionaris voor de Gegevensbescherming) met een adequaat controleproces;
  2. Vraag specifiek toestemming aan patiënten voordat de medische gegevens gedeeld worden;
  3. Houd bij wie er inzicht heeft gehad in de data;
  4. Tot slot, als je zeker wilt weten dat het proces adequaat is: laat het proces door een externe juridische partij toetsen.
 2. Ontwikkel standaarden voor aan te leveren data

  Informatie moet op een standaard wijze geregistreerd worden, zodat ziekenhuizen en andere zorginstellingen eenvoudig online informatie met elkaar kunnen delen, zonder dat programma’s problemen hebben met het uitlezen van gegevens van andere instellingen. Het is van belang dat zorginstellingen gezamenlijk een heldere visie ontwikkelen over de te delen informatie.

  Meerdere externe partijen hebben al programma’s ontwikkeld die hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld:

  • Informatiestandaard Medicatie. Een programma van Nictiz dat zorgt voor betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zowel zorgverleners onderling als tussen zorgverlener en patiënt.
  • Registratie aan de bron. Dit programma helpt bij het vastleggen van zorginformatie op een eenduidige manier, om delen ervan te bevorderen. Het is opgezet door meerdere samenwerkende partijen.
  • VIPP-programma. Ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het staat voor Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional en bevat met adviezen en financiële ondersteuning.
 3. Deel informatie met de patiënt in een PGO

  Wanneer alle informatie gestandaardiseerd is, kan het worden opgeslagen en samengevoegd in een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO). Om ervoor te zorgen dat alle informatie in één PGO terecht kan, is er een programma opgericht waar het uitwisselen van verschillende applicaties (zoals de data opgeslagen in het EPD, gegevens van huisartsen en andere zorgaanbieders) veilig plaatsvindt: MedMij. Deze organisatie spreekt met alle partijen af hoe informatie uitgewisseld wordt.

 4. Als het niet eenvoudig leesbaar is: gebruik een API

  Een API (Application Programming Interface) kan helpen om de vertaalslag tussen de verschillende partijen te maken. Het zorgt ervoor dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor wordt de informatie goed deelbaar en leesbaar gemaakt op de PGO, of een ander platform waar de patiënt de informatie op bekijkt.

 5. Ontwikkel een beveiligde communicatie app

  Communicatie tussen arts en patiënt via een online tool moet volgens privacyregelingen op een veilige manier gebeuren. Dit kan zelf ontwikkeld worden, maar ook door een externe partij als BeterDichtbij, waarvan een aantal algemene ziekenhuizen mede aandeelhouder is.

 6. Maak een gezamenlijke ontwikkelagenda

  Maak gezamenlijke afspraken met ziekenhuizen en zorginstellingen voor het standaardiseren en het inrichten van de PGO’s. Begin met het inrichten van PGO’s in over ziektebeelden die in Nederland veel voorkomen en waarvan de zorg niet complex is.

 

Meer informatie?

Meer lezen over nieuws uit de zorgsector? Waaronder interviews met Beter Dichtbij en het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Klik dan hier.

Tip