De toekomst van huisartsenzorg en fysiotherapie

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar razendsnel op. En net als in andere branches, is het een hele uitdaging om bij te blijven. Waar liggen uw kansen, wat zijn de eventuele bedreigen waar u rekening mee moet houden? 

 

Onze sectorspecialisten volgen de ontwikkelingen op de voet. Daardoor zijn zij goed op de hoogte van de laatste cijfers en de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Als het gaat om de continuïteit van de huisartsenzorg, zien zij een aantal zorgelijke ontwikkelingen. 

Gevolgen toenemend aantal waarnemers

Het aantal waarnemers in tien jaar tijd verviervoudigd. Dit is niet perse alarmerend, maar het kan wel een aantal negatieve gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat de snelheid waarop praktijken innoveren vertraging oploopt. Covid-19 heeft de digitalisering wel versneld, maar nog niet voldoende.

Naast een remmende werking op innovatie, kunt u waarnemers minder snel rekenen tot potentiële kopers van uw praktijk. We zien namelijk dat er een mismatch is tussen de ambities van jonge waarnemende huisartsen en de praktijken die te koop worden aangeboden.

De huisartsenzorg toekomstbestendig

Gelukkig zien we ook mogelijkheden om de continuïteit van de huisartsenzorg te waarborgen. Zo maakt u een praktijk aantrekkelijker voor een koper als u vol inzet op innovatie of wanneer u zich vestigt in een gezondheidscentrum. Het zal geen verrassing zijn dat een duurzame praktijk toekomstbestendig is en mede daardoor interessant voor kopers.

De rol van de huisarts

Voor huisartsen is een strategische rol weggelegd als poortwachter in de zorg. En als regisseur van de zorg in de wijk. De zorg zal verbeteren als huisartsen meer samenwerken met andere zorgverleners en als de focus wordt gelegd op digitalisering.

Samenwerking praktijken voor fysiotherapie

Als het gaat om de continuïteit van een praktijk voor fysiotherapie, zijn schaalvergroting en onderlinge samenwerking een 'must'. Dit geldt ook voor praktijken die zich hebben specifieke aandoeningen.

Deze ontwikkelingen zijn al gaande, want het aantal ketens is in 2020 toegenomen. Het zijn overigens niet alleen grote ketens die actief zijn. In verschillende regio’s zijn ook kleinere ketens ontstaan door overnames van praktijken.

Naast deze overnames, kan er ook slimmer worden samengewerkt met andere (zorg)ondernemers. Hierbij spelen het aanpassen van het verdienmodel aan de trends en ontwikkelingen in de markt een belangrijke rol.

Kansen en bedreigingen fysiotherapie

En wat voor huisartsen geldt, geldt ook voor fysiotherapeuten. We zien kansen wanneer zij samenwerken met andere zorgverleners en wanneer zij inzetten op digitalisering. Maar naast deze kansen, zijn er ook aandachtspunten. Want de ontwikkelingen zorgen voor een toenemende administratie en regeldruk. Ook de kosten van de verzekerde zorg vormen een mogelijke bedreiging.

Daarom is het belangrijk dat fysiotherapeuten een duidelijke visie en strategie hebben. Hun ondernemerschap en creativiteit zijn noodzakelijk om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.

-

Brancheinformatie huisartsen 2020

Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van patienten, innovatie en duurzaamheid? Lees erover in de brancheinformatie huisartsen.

Tip