De juiste koper voor uw praktijk

'Een keten die op de deur van uw praktijk klopt?' Het zal veel tandartsen met een eigen praktijk bekend voorkomen. Want steeds meer praktijken worden overgenomen door ketens. Daar komt nog eens bij dat jonge tandartsen niet altijd staan te trappelen een eigen praktijk te starten. Er is nogal wat veranderd de laatste jaren. 

 

Een praktijkoverdracht is een ingewikkeld proces dat vele jaren voorbereiding vergt. Het is dus logisch dat de overdracht van een praktijk veel vragen oproept. Hoe bereidt u zich voor, wie is een geschikte overnamepartner en wat is het juiste moment? Onze sectorspecialisten hebben veel ervaring en vertellen u graag meer over uw opties en de laatste ontwikkelingen.

Voorbereiding praktijkoverdracht

Als u de juiste koper heeft gevonden, komt u voor een aantal juridische en fiscale keuzes te staan. Ook emoties spelen een rol. Logisch, u heeft uw praktijk gedurende vele jaren opgebouwd, waardoor deze een grote sentimentele waarde heeft. We adviseren praktijkhouders altijd een exit-plan te maken, ter voorbereiding op de toekomstige praktijkoverdracht. Hierin legt u vast wat u wel wilt en wat u niet wilt.

Ontwikkelingen tandartsenbranche

In de tandartsenbranche is inmiddels ruim 10% van de praktijken inmiddels onderdeel van een keten. Als we de omzet van deze ketens vergelijken met die van de gehele branche, ligt het marktaandeel van de ketens wel een stuk hoger. Dit komt omdat ketens vooral de grotere praktijken kopen. Hierdoor is de branche de afgelopen 10 jaar flink veranderd.

Naast de vorming van ketens, zien we steeds vaker dat tandtechniek en tandheelkunde samengaan. Zo is bijvoorbeeld Excent Tandtechniek, de grootste exploitant van tandtechnische laboratoria in Nederland, sinds 2018 in handen van European Dental Group. En dit is weer een internationale keten van tandartspraktijken, waar het Nederlandse Dental Clinics deel van uitmaakt.

Aantekening hierbij is wel dat kortingen die ketens ontvangen, moeten worden doorberekend aan de patiënt. Dit kan door op grote schaal materiaal en techniek in te kopen. Om te voorkomen dat tandartsen worden bevoordeeld, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor strikte regels opgesteld.

Zorgsector interessant voor investeerders

Verschillende ketens in Nederland zijn inmiddels eigendom van buitenlandse investeringsmaatschappijen. Ook particulieren treden steeds vaker op als investeerder. Vooral grote investeerders doen de ene overname na de andere. Zij kijken hierbij vooral naar het soort praktijk, de potentie en de ligging. De investeerders laten sommige regio’s  bewust links liggen, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn onvoldoende tandartsen te vinden.

Er zijn momenteel naar schatting tussen de 15 en 20 ketens in Nederland. Om die groei te kunnen volhouden, verwachten we dat deze ketens op zoek gaan naar nieuwe investeerders. In de meeste gevallen behoudt een praktijk na een overname overigens gewoon zijn eigen naam. Een keten wil namelijk niet het risico lopen dat patiënten gaan twijfelen over de kwaliteit en service. Daarom is het van groot belang dat ook het personeel behouden blijft.

We zien ook dat er regionaal vaak groepen van tandartspraktijken ontstaan. Ondernemende praktijkeigenaren nemen dan praktijken over om synergievoordelen te behalen. Ook biedt dit meer mogelijkheden voor differentiaties en specialismen.

Na de overname

Medewerkers en patiënten vertegenwoordigen de grootste waarde van een keten. Want om de visie van een keten uit te dragen, moet die worden gedragen door het personeel. Daarom blijven praktijkeigenaren vaak nog een aantal jaar aan de praktijk verbonden. Zo willen de ketens voorkomen dat patiënten op zoek gaan naar een andere praktijk. Verschil is wel dat ketens een bedrijfsmatige benadering hebben en voornamelijk sturen op efficiency. U kunt hierdoor het gevoel hebben dat u beperkt wordt in autonoom handelen.

Ketens die op zoek zijn naar overnamekandidaten kijken vooral naar praktijken waarvan de eigenaren 55 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet een praktijk drie of meer stoelen hebben en een jaaromzet van minimaal € 750.000. En vanzelfsprekend moet de praktijk de potentie hebben te groeien of uit te breiden. Voor de waardebepaling kijken ketens naar de bruto jaarwinst, vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Ga in de meeste gevallen uit van 3 tot 5 keer de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation). Verschillen in de overnamesom worden veroorzaakt door de locatie, omvang en benodigde investeringen.

Als de praktijkeigenaar een aantal jaren verbonden blijft aan de praktijk, is er vaak sprake van een ‘up front fee‘ met ’earn out’­-constructie. De verkoper ontvangt dan een deel van de overnamesom in één keer, en het resterend bedrag als de praktijk een vooraf afgesproken resultaat heeft behaald. Ook zien we constructies waarbij de eigenaar een (minderheids)belang behoudt. De eigenaar kan zo profiteren van de buy-­and-build-strategie van de keten.

Kijk bij de overname van uw praktijk niet alleen naar het financiële plaatje. Om er zeker van te zijn of er een klik is, raden we aan in gesprek te gaan met andere ketens of partijen. Zo kunt u beter inschatten of de visie van de keten bij u past.

Voorkeur voor overname door een jonge ondernemer

Als een praktijkeigenaar mag kiezen, verkoopt hij of zij de praktijk bij voorkeur aan een jonge tandartsondernemer. Maar de laatste jaren neemt het aantal ondernemende tandartsen steeds verder af. Dit komt door de toenemende vraag naar zzp’ers. En omdat de zzp’er over het algemeen goed verdient, is het financieel gezien niet persé nodig te kiezen voor een eigen praktijk. Bovendien is een zzp’er flexibel, wat een gevoel van vrijheid geeft.

Gelukkig zien we nog steeds veel jonge tandartsen met de ambitie een praktijk te starten of over te nemen. Zij kiezen vaak voor duo-ondernemerschap. Helaas horen we van hen wel dat er tijdens de opleiding onvoldoende aandacht is voor ondernemerschap. Eigenlijk zou dit een vast onderdeel moeten worden van het curriculum. We vinden het belangrijk het ondernemerschap onder jonge tandartsen te bevorderen. Want concurrentie is een voorwaarde voor een gezonde markt. Om de concurrentie voor te blijven, worden ondernemers gedwongen ‘outside the box’ te denken en creatieve oplossingen te bedenken.

We organiseren jaarlijks de masterclass 'Start over overname van een tandartspraktijk', waar ieder jaar ruim 120 jonge tandartsen aan deelnemen.

Praktijkdeur sluiten?

Wanneer u geen overnamepartner vindt, en uw praktijk de deur moet sluiten, moet u waarschijnlijk alle werknemers ontslaan. Zij hebben dan recht op een transitievergoeding. Dit heeft financieel gezien een grote impact op kleine ondernemingen. In specifieke gevallen kunnen deze ondernemingen volgens de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vanaf een compensatie krijgen. Als u merkt dat het lastig is een opvolger te vinden van uw praktijk, kunt u ervoor kiezen samen te werken met andere tandartsen. Want een nieuwe, grotere praktijk is mogelijk wel interessant voor een overnamepartner.

Praktijkovername? Houd controle

Praktijkovername? Houd controle

Wilt u uw praktijk verkopen? Dan lopen de emoties ongetwijfeld hoog op. Met deze tips houdt u uw hoofd koel in de onderhandelingsfase.

Financieel plan bij praktijkoverdracht

Financieel plan voor uw praktijkoverdracht

U bent druk met uw patiënten en een praktijkoverdracht lijkt allemaal erg ver weg. Toch is het verstandig om nu al een financieel plan te maken voor de toekomst.

Overdracht praktijk

Praktijkoverdracht voorbereiden

Hoe is de financiële situatie van zorgverleners? Kunnen zij straks leven zoals ze zich hebben voorgesteld? Slagen ze erin hun spaarpot aan te vullen met de overdracht van de praktijk?