Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici

Aandachtspunten bij afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Juist als zorgverlener weet u dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus belangrijk. Alleen: waar moet u op letten? En hoe houdt u de premiekosten laag?

 

Sta stil bij de impact

Ondernemen in de medische sector is soms zwaar. Lichamelijk, maar ook emotioneel. Mentale klachten zoals een burn-out komen vaak voor. Als u arbeidsongeschikt raakt, dan valt uw inkomen volledig weg. U moet dan zelf voor uw inkomen zorgen, totdat u recht heeft op AOW en pensioen. Het inkomen dat u nodig heeft om van rond te komen, loopt vaak behoorlijk op. Zorg dus dat u goed verzekerd bent.

Begin jong

Sluit u op uw vijfentwintigste een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, dan is de premie een stuk lager dan op latere leeftijd. Veel verzekeraars bieden een aanvangskorting waarbij ze naar gezondheidswaarborgen vragen. Denk aan een medische keuring. Op jongere leeftijd wordt zo’n keuring meestal beter beoordeeld. Wilt u daarnaast ook bij inkomensstijging goed verzekerd blijven? Let dan op het optierecht dat sommige verzekeraars bieden. Hiermee verhoogt u elk jaar uw verzekerde dagbedrag met een bepaald percentage, zonder dat u een nieuwe medische verklaring moet afleggen.

Reken het salaris van uw partner mee

Woont u samen of bent u getrouwd, dan kan het inkomen van uw partner fungeren als vangnet. U verzekert dan een lager inkomen, waardoor uw premie ook lager is. Reken vooraf uit hoeveel u samen minimaal nodig heeft om zaken als hypotheek, gas en licht, internet en andere eerste levensbehoeften te betalen. U verzekert vervolgens het bedrag dat boven de inleg van uw partner komt.

Bouw een financiële buffer op

Een financiële reserve is spaargeld dat u gebruikt wanneer u arbeidsongeschikt raakt. U leeft dan bijvoorbeeld het eerste halfjaar van uw reserves en laat daarna uw inkomen pas uit de AOV komen. Het voordeel is een lagere premie, het nadeel is dat u een kleinere reserve heeft voor andere uitgaven. Zoals het aflossen van uw hypotheek, een verbouwing van het huis of een mooie reis.

Stel uw eindleeftijd vast

In principe is de eindleeftijd gelijk met uw pensioen: tussen de 65 en 67 jaar. Heeft u grote financiële reserves en kunt u uw pensioen eerder in laten gaan? Dan is het aantrekkelijk om uw eindleeftijd naar voren te halen. Let op: als u uw AOV lang geleden heeft afgesloten, dan is de eindleeftijd waarschijnlijk 60 of 65 jaar. Maar door het verschuiven van de AOW-leeftijd, sluit de einddatum dan niet meer aan op uw pensioenleeftijd. Om een inkomensgat te voorkomen, past u deze aan naar een hogere leeftijd.

Maak afspraken binnen uw maatschap

Werkt u binnen een maatschap? Maak dan duidelijke afspraken over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een modelovereenkomst van uw beroepsorganisatie biedt hier handvatten voor. In geval van ziekte komt men vaak overeen dat de overige maten de eerste 30 dagen kosteloos waarnemen. De zieke maat behoudt meestal zijn winstaandeel, dat eventueel verminderd wordt met waarneemkosten. Het is gebruikelijk dat de maatschapsovereenkomst wordt ontbonden als de zieke maat binnen een periode van 1,5 jaar tenminste 1 jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Blijf checken of uw verzekering up to date is

Controleer regelmatig of u nog passend verzekerd bent tegen inkomensverlies. Uw persoonlijke of financiële situatie verandert natuurlijk wel eens. Misschien is uw inkomen gestegen of juist gedaald, of zijn uw vaste lasten veranderd, omdat u kleiner bent gaan wonen of uw kinderen financieel zelfstandig zijn? Mogelijk heeft u meer spaargeld over waardoor u uw eigen-risico-termijn kunt verlengen. Een regelmatige check loont altijd.

Tip