5 vragen over de huisartsenpost

Stel, u heeft net een huisartsenpraktijk geopend. Dan zult u ook ingezet gaan worden bij een huisartsenpost in de buurt voor het bieden van spoedeisende hulp. Om wat voor soort zorg gaat het dan precies? En wat kunt u verwachten? We beantwoorden vijf belangrijke vragen.

 1. Hoeveel huisartsenposten zijn er in Nederland en wat doen ze?

  Er zijn 119 huisartsenposten in Nederland, verdeeld over het hele land. De huisartsenpost is bedoeld voor acute zorg die niet-levensbedreigend is, maar die ook niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag van de eigen huisarts van de patiënt. Huisartsenposten leveren zorg in de avond, nacht en in het weekend en op feestdagen.

 2. Hoe vaak hebben huisartsen dienst op de huisartsenpost?

  Dat verschilt sterk per grootte en type van het gebied. In drukke gebieden, zoals bijvoorbeeld de grote steden, kan het om 2 à 3 diensten per maand gaan. In minder bevolkte gebieden gaat het dan bijvoorbeeld om 1 keer per maand.

 3. Welke patiënten komen naar de huisartsenpost?

  Ruwweg gaat het vooral om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, en ouderen vanaf 75 jaar, zo blijkt uit het onderzoek ' Ontwikkelingen op de Huisartsenpost voor de periode 2013-2015 ' door Nivel. Vanwege de vergrijzing is het aannemelijk dat het aantal ouderen (75+) dat de huisartsenpost bezoekt in de komende jaren toeneemt.

  Ook de meest urgente zorg die op de huisartsenpost geboden wordt, is de laatste jaren toegenomen. Hoe het komt dat meer patiënten het predicaat ‘urgent’ krijgen, blijkt niet uit het onderzoek. De inschatting van de hoge mate van urgentie geldt voor alle leeftijdsgroepen. Mogelijk is er meer aandacht bij huisartsenposten om calamiteiten te voorkomen en worden mensen daardoor sneller behandeld dan voorheen.

 4. Hoe ervaren huisartsen hun diensten op de huisartsenpost?

  Driekwart van de huisartsen verkoopt diensten bij de huisartsenpost aan waarnemers, omdat ze een te hoge werkdruk ervaren. Dat blijkt uit een enquête uit 2016 van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Hieraan deden 4000 huisartsen mee. De ervaren werkdruk komt vooral doordat veel patiënten met een niet-acute zorgvraag naar de huisartsenpost komen. Het aantal consulten per uur is daardoor te hoog en het aantal pauzes te weinig. Van de huisartsen vindt ruim 71% dat er vaker onterecht een hogere urgentie wordt gegeven door te voorzichtige en risicomijdende triage. Triage is het beoordelen en verdelen van patiënten in verschillende categorieën – in dit geval telefonisch – naar de ernst van de verwondingen of het ziektebeeld.

 5. Wat voor soorten zorg biedt de huisartsenpost?

  Tussen 2013 en 2015 bleef het aantal keren dat patiënten een huisartsenpost bezochten ongeveer gelijk: gemiddeld 243 keer per jaar per 1000 inwoners. Het leidt in de meeste gevallen tot een consult, terwijl ook een groot deel (100 keer per 1000 inwoners) wordt afgedaan via de telefoon. In slechts een klein aantal gevallen leidt het contact met de huisartsenpost tot een visite, becijferde Nivel. In 40% van de gevallen gaat het om lichamelijke klachten, gevolgd door infecties en verwondingen. Daarna volgen chronische klachten en psychische klachten.

Tip