Negatieve rente

Uitleg over wanneer negatieve rente voor u geldt

Vanaf 1 april 2020 geldt voor u negatieve rente als u op al uw betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 heeft staan. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

Let op: per 1 januari 2021 verlagen we de grens waarboven u negatieve rente betaalt. Bekijk hier de vooraankondiging.

 

Saldoklassen en negatieve rente

Wat zijn saldoklassen?

De voorwaarden maken saldoklassen mogelijk. Hierdoor kunnen we per saldoklasse een rentepercentage toepassen. We tellen het totaal van uw verschillende betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op, en dat totaal bepaalt in welke saldoklasse(n) u valt. Hierbij tellen gezamenlijke rekeningen voor een gelijk deel mee. Vanaf 1 april 2020 geldt voor u negatieve rente als u op al uw betaal- en spaarrekeningen opgeteld meer dan €2.500.000 heeft staan.

In welke saldoklasse(n) valt u?

Per 1 april 2020 bepalen we in welke saldoklasse(n) u valt, door de saldo’s van uw betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op te tellen. Hierbij tellen gezamenlijke rekeningen voor een gelijk deel mee. Per 1 april 2020 gelden de volgende saldoklassen:

Saldoklasse (totaalsaldo betaal‑ en spaarrekeningen)* Rente*
€ 0 t/m € 100.000 0%
€ 100.000 t/m € 2.500.000 0%
Vanaf € 2.500.000 -0,50%

*Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen.

Heeft u beleggingen bij ons?

Omdat u bij ons belegt, ontvangt u tijdelijk een compensatie van een deel van de negatieve rente. Deze compensatie wordt verrekend met de negatieve rente. De tegemoetkoming geldt alleen in de eerste twee kwartalen van 2021.

Hoe bereken ik mijn totaalsaldo en de rente?

Stel u heeft € 250.000 op een betaalrekening op uw eigen naam en € 100.000 op uw gezamenlijke spaarrekening met uw partner. Van de gezamenlijke spaarrekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 300.000,- (€ 250.000 + € 50.000). U valt dan in de eerste twee saldoklassen* en u betaalt geen negatieve rente.

*Saldoklasse van € 0 tot en met € 100.000 en saldoklasse van € 100.000 tot en met € 2.500.000.

Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 100.000 0% € 0,-
€ 100.000 t/m € 2.500.000 € 200.000 0% € 0,-
Vanaf € 2.500.000 € 0,- -0,50% € 0,-

Stel u heeft twee spaarrekeningen op uw eigen naam met op ieder € 1.250.000. Ook heeft u een gezamenlijke spaarrekening met uw partner met daarop € 1.000.000. Van de gezamenlijke rekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 3.000.000 (€ 1.250.000 + € 1.250.000 + € 500.000). Uw totaalsaldo valt in alle drie de saldoklassen.

Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 100.000 0% € 0,-
€ 100.000 t/m € 2.500.000 € 2.400.000 0% € 0,-
Vanaf € 2.500.000 € 500.000 -0,50% € -6,85*

*-0,50% van € 500.000 is € -2.500 op jaarbasis. € -2.500/ 365** dagen is € -6,85 rente op dagbasis. 

**Bij een schrikkeljaar hanteren we 366 dagen. 

Van welke rekening wordt de negatieve rente afgeschreven?

Meer over wel of niet negatieve rente betalen en 'saldoklassen'

Een van de redenen waarom de rente al jaren daalt, is het feit dat banken overtollig spaargeld stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB) en de ECB een negatieve rente over dit geld berekent. Daarnaast staan de rentes in Nederland nog verder onder druk, omdat mensen in Nederland de laatste jaren steeds meer zijn gaan sparen. Lees meer in onze update.

De volgende betaalrekeningen en spaarrekeningen worden meegeteld om de saldoklasse(n) te bepalen:

Betaalrekeningen

Alle particuliere betaalrekeningen en ABN AMRO MeesPierson betaalrekeningen, met uitzondering van Vreemde Valuta rekeningen en Rechtbank Arrangementen rekeningen (boedelrekeningen).

Spaarrekeningen

 • Vermogens Spaarrekening
 • Vermogens Arrangement Spaarrekening
 • Direct Sparen
 • Direct Kwartaal Sparen
 • KinderToekomst Spaarrekening 
 • KinderBonusSparen 
 • Royaal rekening 
 • Beleggers Spaarrekening
 • Private Banking Spaarrekening 
 • Charitas Spaarrekening 
 • Private Banking Spaarrekening Zakelijk 
 • Ondernemers Oriëntatierekening 
 • Private Banking Beleggersrekening 
 • Beleggers Liquiditeiten Rekening

Heeft u ook zakelijke betaal- en/of spaarrekeningen op uw eigen naam, kijk dan op de pagina over negatieve rente voor zakelijke klanten om te zien of deze ook meetellen voor het bepalen van uw totaalsaldo. Zakelijke betaal- en/of spaarrekening die op naam van uw bedrijf staan vallen hier niet onder. 

Gezamenlijke rekeningen tellen voor een gelijk deel mee in de berekening van uw totaalsaldo. Heeft u een gezamenlijke rekening met 2 rekeninghouders? Dan wordt het saldo voor 50% per rekeninghouder meegerekend. Bij 3 rekeninghouders is de verdeling 33 1/3% per rekeninghouder.
 • Spaardeposito’s
 • Termijndeposito's
 • Fiscale spaarproducten 
 • Vermogensbeheerrekening 
 • Vreemde Valuta Rekening
 • Rechtbank arrangementen rekening

Op de Nota Negatieve Rente ziet u hoeveel rente u gaat betalen, hoe we tot de berekende rente zijn gekomen en ook wanneer en van welke rekening we de rente afschrijven.

De nota ontvangt u een paar dagen voor de afschrijving van de negatieve rente per post. We doen ons best om de nota spoedig beschikbaar te stellen via onze digitale kanalen.

 • U betaalt negatieve rente over een ‘kalenderkwartaal’, ofwel:
  • kwartaal 1; januari, februari, maart, 
  • kwartaal 2: april, mei, juni, 
  • kwartaal 3: juli, augustus, september
  • kwartaal 4: oktober, november, december 
 • De rente brengen we altijd in de maand volgend op een kalenderkwartaal in rekening, de negatieve rente over kwartaal 1 brengen we in rekening in april. Dit doen we in de tweede helft van die maand.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw relatiemanager. Indien u geen relatiemanager heeft, kunt u gebruikmaken van één van onze contactmogelijkheden via de pagina Service en Contact.