Negatieve rente

Uitleg over wanneer negatieve rente voor u geldt

Sinds 1 juli 2021 geldt voor u negatieve rente als u op al uw betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 150.000 heeft staan. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

 

Saldoklassen en negatieve rente

Wat zijn saldoklassen?

De voorwaarden maken saldoklassen mogelijk. Hierdoor kunnen we per saldoklasse een rentepercentage toepassen. We tellen het totaal van uw verschillende betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op, en dat totaal bepaalt in welke saldoklasse(n) u valt. Hierbij tellen gezamenlijke rekeningen voor een gelijk deel mee. Sinds 1 juli 2021 geldt voor u negatieve rente als u op al uw betaal- en spaarrekeningen opgeteld meer dan € 150.000 heeft staan.

In welke saldoklasse(n) valt u?

We bepalen in welke saldoklasse(n) u valt, door de saldo’s van uw betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op te tellen. Hierbij tellen gezamenlijke rekeningen voor een gelijk deel mee. Per 1 juli 2021 gelden de volgende saldoklassen:

Saldoklasse (totaalsaldo betaal‑ en spaarrekeningen)* Rente*
€ 0 t/m € 100.000 0%
€ 100.000 t/m € 150.000 0%
Vanaf € 150.000 -0,50%

*Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen. De rente is op jaarbasis.

Heeft u beleggingen bij ons?

Omdat u bij ons belegt, ontvangt u tijdelijk een compensatie van een deel van de negatieve rente. Deze compensatie wordt verrekend met de negatieve rente. De tegemoetkoming gaat in op 1 juli 2021 en loopt door tot en met 31 december 2021.

Hoe bereken ik mijn totaalsaldo en de rente?

Stel u heeft € 100.000 op een betaalrekening op uw eigen naam en € 50.000 op uw gezamenlijke spaarrekening met uw partner. Van de gezamenlijke spaarrekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 125.000,- (€ 100.000 + € 25.000). U valt dan in de eerste twee saldoklassen* en u betaalt geen negatieve rente.

*Saldoklasse van € 0 tot en met € 100.000 en saldoklasse van € 100.000 tot en met € 150.000.

Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 100.000 0% € 0,-
€ 100.000 t/m € 150.000 € 25.000 0% € 0,-
Vanaf € 150.000 € 0,- -0,50% € 0,-

Stel u heeft twee spaarrekeningen op uw eigen naam met op ieder € 250.000. Ook heeft u een gezamenlijke spaarrekening met uw partner met daarop € 1.000.000. Van de gezamenlijke rekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 1.000.000 (€ 250.000 + € 250.000 + € 500.000). Uw totaalsaldo valt in alle drie de saldoklassen.

Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 100.000 0% € 0,-
€ 100.000 t/m € 150.000 € 50.000 0% € 0,-
Vanaf € 150.000 € 850.000 -0,50% € -11,64*

*-0,50% van € 850.000 is € -4.250 op jaarbasis. € -4.250/ 365** dagen is € -11,64 rente op dagbasis. 

**Bij een schrikkeljaar hanteren we 366 dagen. 

 

Waarom daalt de spaarrente?

Vraagt u zich ook af hoe de hoogte van de spaarrente wordt bepaald? Om u dit uit te leggen, hebben we een aantal zaken voor u op een rij gezet. Dit helpt u misschien beter te begrijpen waarom de rente zo laag is.

Van welke rekening wordt de negatieve rente afgeschreven?

Meer over wel of niet negatieve rente betalen en 'saldoklassen'

Een van de redenen waarom de rente al jaren daalt, is het feit dat banken overtollig spaargeld stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB) en de ECB een negatieve rente over dit geld berekent. Daarnaast staan de rentes in Nederland nog verder onder druk, omdat mensen in Nederland de laatste jaren steeds meer zijn gaan sparen. Lees meer in onze update.

De volgende betaalrekeningen en spaarrekeningen worden meegeteld bij de berekening van het totaalsaldo:

Betaalrekeningen

We nemen op dit moment alle ABN AMRO betaalrekeningen en ABN AMRO MeesPierson betaalrekeningen mee in de bepaling van het totaalsaldo. Een uitzondering hierop is de Vreemde Valuta rekening.

Let op! Deze uitzonderingen staan niet vast en kunnen in de toekomst gewijzigd worden.

Per 1 juli 2021 brengen we negatieve rente in rekening op de Rechtbankrekening. De berekening van de negatieve rente op Rechtbankrekeningen wijkt af van de wijze waarop we negatieve rente op de overige betaal- en spaarrekeningen berekenen. Bekijk hieronder bij 'Hoe wordt de negatieve rente op de Rechtbankrekening berekend?' hoe de berekening plaatsvindt. 

Spaarrekeningen

 • Vermogens Spaarrekening
 • Vermogens Arrangement Spaarrekening
 • Direct Sparen
 • Direct Kwartaal Sparen
 • KinderToekomst Spaarrekening 
 • KinderBonusSparen 
 • Royaal rekening 
 • Beleggers Spaarrekening
 • Private Banking Spaarrekening 
 • Charitas Spaarrekening 
 • Private Banking Spaarrekening Zakelijk 
 • Ondernemers Oriëntatierekening 
 • Private Banking Beleggersrekening 
 • Beleggers Liquiditeiten Rekening

Heeft u ook zakelijke betaal- en/of spaarrekeningen op uw eigen naam, kijk dan op de pagina over  negatieve rente voor zakelijke klanten om te zien of deze ook meetellen voor het bepalen van uw totaalsaldo. Zakelijke betaal- en/of spaarrekening die op naam van uw bedrijf staan vallen hier niet onder.

Gezamenlijke rekeningen tellen voor een gelijk deel mee in de berekening van uw totaalsaldo. Heeft u een gezamenlijke rekening met 2 rekeninghouders? Dan wordt het saldo voor 50% per rekeninghouder meegerekend. Bij 3 rekeninghouders is de verdeling 33 1/3% per rekeninghouder. 

Heeft uw kind een spaar- of betaalrekening bij ons? Uw kind en u hebben een eigen saldoklasse voor de negatieve rente. Het totaalsaldo wordt dus los berekend en niet bij elkaar opgeteld.

Deze uitzonderingen staan niet vast en kunnen in de toekomst worden gewijzigd.

 • Spaardeposito’s
 • Termijndeposito's
 • Fiscale producten (zoals lijfrente, levensloop en banksparen) 
 • Vermogensbeheerrekening 
 • Vreemde Valuta Rekening

De berekening van negatieve rente op de Rechtbankrekening/Boedelrekening wijkt af van de wijze waarop we negatieve rente op de overige betaal- en spaarrekeningen berekenen. Wij berekenen de negatieve rente per rekening, omdat elke Rechtbankrekening een individueel faillissement of WSNP schuldsanering betreft. Per rekening geldt de grens waarboven u negatieve rente betaalt van € 150.000. U betaalt negatieve rente per maand. De rente brengen we altijd in de maand daaropvolgend in rekening.

Voorbeeld, stel u heeft 5 Rechtbankrekeningen:

Rekening Saldo Betaalt u negatieve rente? Rente op dagbasis*
1 € 80.000,00 Nee € 0,-
2 € 120.000,00 Nee € 0,-
3 € 320.000,00 0,5% over €170.000 (€320.000 -/- €150.000) € 2,33
4 € 850.000,00 0,5% over €700.000 (€850.000 -/- €150.000) € 9,59
5 € 60.000,00 Nee € 0,-

*Bij een schrikkeljaar hanteren we 366 dagen.

Indien u en uw onderneming bij ons apart staan geregistreerd, dan behandelen wij u en uw onderneming als aparte relaties voor de negatieve rente en wordt voor beide afzonderlijk de saldoklasse apart berekend.

U vindt een overzicht van uw saldo's van uw ABN AMRO betaal- en spaarrekeningen in de ABN AMRO App of Internet Bankieren, direct na het inloggen (hoofdscherm). Vaak treft u hier een overzicht van al uw rekeningen mét het saldo erbij. Later toegevoegde rekeningen moet u wellicht handmatig toevoegen aan het overzicht van uw rekeningen.

Tel alleen de saldo's mee van rekeningen die op úw naam staan. Het saldo van gezamenlijke rekeningen telt proportioneel mee. Heeft u een gezamenlijke rekening met uw partner, dan telt de helft van het saldo mee op uw naam.

Indien u niet online bankiert, treft u het saldo van uw rekening(en) in uw rekening afschrift(en).

Op de Nota negatieve rente ziet u hoeveel rente u gaat betalen, hoe we tot de berekende rente zijn gekomen en ook wanneer en van welke rekening we de rente afschrijven.

Ontvangt u voor één of meer betaal- of spaarrekeningen uw afschriften digitaal? Dan ontvangt u de Nota negatieve rente ook digitaal, via uw Internet Bankieren. Zo kunt u de nota makkelijk opslaan in uw administratie of doorsturen naar uw accountant. U ontvangt een bankmail op het moment dat de nota voor u beschikbaar is. 

Ontvangt u al uw betaal-of spaarafschriften op papier? Dan ontvangt u de nota per post, een paar dagen voor de afschrijving van de negatieve rente. Als u gebruik maakt van Internet Bankieren, kunt u de nota’s daar ook digitaal terugvinden.   

Waar vind ik de Nota negatieve rente in Internet Bankieren?

U heeft uw Nota negatieve rente altijd tot uw beschikking:

 • Log in op uw Internet Bankieren
 • Ga naar ‘Zelf regelen’ > ‘Afschriften en overzichten’
 • Kies ‘Overige overzichten downloaden’ en volg de stappen die in dit scherm genoemd worden
 • Kies vervolgens bij 'Type overzicht' de 'Nota negatieve rente'

In dit overzicht ziet u alle nota’s die u heeft ontvangen.

U kunt de Nota negatieve rente ook via de ABN AMRO app inzien. U gaat hiervoor naar ‘Zelf regelen’ > ‘Overzichten en afschriften downloaden’. Bij ‘Type overzicht’ selecteert u de ‘Nota negatieve rente’.

Kan ik instellen hoe ik mijn nota’s ontvang? 

Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk om de manier waarop u uw Nota negatieve rente ontvangt te wijzigen. We doen ons best om dit zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Zodra u dit zelf kunt aanpassen, bijvoorbeeld van papier naar digitaal, laten we u dit weten. 

Heeft u negatieve rente betaald het afgelopen jaar, dan ziet u dit mogelijk niet volledig terug op het financieel jaaroverzicht. Voor een overzicht van betaalde negatieve rente verwijzen wij u naar uw rentenota's.

 • U betaalt negatieve rente over een ‘kalenderkwartaal’, ofwel:
  • kwartaal 1; januari, februari, maart, 
  • kwartaal 2: april, mei, juni, 
  • kwartaal 3: juli, augustus, september
  • kwartaal 4: oktober, november, december 
 • De rente brengen we altijd in de maand volgend op een kalenderkwartaal in rekening, de negatieve rente over kwartaal 1 brengen we in rekening in april. Dit doen we in de tweede helft van die maand.
 • Heeft u een Rechtbankrekening/Boedelrekening, dan betaalt u negatieve rente per maand. De rente brengen we altijd in de maand daaropvolgend in rekening. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw relatiemanager. Indien u geen relatiemanager heeft, kunt u gebruikmaken van één van onze contactmogelijkheden via de pagina Service en Contact.