Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Bent u ondernemer? Dan is het verstandig naast uw AOW een aanvullend pensioen op te bouwen. U bepaalt zelf hoe u dat regelt. U kunt bijvoorbeeld een deel van uw winst reserveren als fiscale oudedagsreserve (FOR).

 

Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat u letterlijk geld opzij zet. U reserveert een deel van uw winst en het is dus nog geen oudedagsvoorziening. U kunt uw oudedagsreserve op een voor u geschikt moment omzetten in een lijfrente, door bijvoorbeeld het bedrag af te storten op de Pensioenaanvulling met variabele rente.

De voorwaarden

Om de oudedagsreserve te kunnen vormen, hanteert de Belastingdienst deze voorwaarden:

  • U moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Ondernemers voor de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, kunnen de reserve bijvoorbeeld niet vormen
  • U moet voldoen aan het urencriterium
  • U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Uw FOR reserveren

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een deel van uw jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserve.

De oudedagsreserve is een bedrag dat u 'opzij' mag zetten om te sparen voor uw pensioen. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen. Voor de toevoeging geldt een maximum, dat jaarlijks wordt vastgesteld. In 2019 is de toevoeging 9,44% van uw winst, met een maximum van € 8.999.

Uw FOR omzetten in uw oudedagsvoorziening

Uiteindelijk moet u belasting betalen over het totaal gereserveerde bedrag aan FOR. Het is daarom belangrijk het geld echt apart te zetten op een spaarrekening of af te storten in een lijfrente. Bijvoorbeeld op de Pensioenaanvulling met variabele rente.

Bij pensionering

Als u stopt met uw onderneming, bijvoorbeeld bij uw pensionering, wordt ook uw oudedagsreserve (gedeeltelijk) opgeheven. De bedragen waarover u uitstel van belastingheffing hebt gekregen, worden nu bij uw winst geteld.

Tegenover de winstbijtelling staat de aftrek van het bedrag dat u afgestort heeft in een lijfrente. Over dat bedrag betaalt u dan nog geen belasting. De belastingheffing vindt pas plaats over de (toekomstige) lijfrente-uitkeringen. Valt u tijdens de uitkeringsfase in een lagere belastingschijf? Dan kunt u ook belastingvoordeel hebben.

Ook interessant voor u

Pensioen: wat krijg ik straks?

Als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgt u van de overheid een AOW-uitkering. Maar wat krijgt u nog meer?

Pensioenaanvulling voor zzp'ers

U bent eigen baas, dus regelt u ook uw eigen pensioen. Dat kunt u bij ABN AMRO op verschillende manieren zelf ondernemen.

Ondernemers en pensioen

Ondernemers hebben verschillende mogelijkheden om als privépersoon hun pensioen te regelen. Lees er meer over.

Vermogensadvies

Persoonlijk gesprek over uw pensioen

Ondernemers, zzp'ers en dga's hebben verschillende mogelijkheden om als privépersoon hun pensioen te regelen. Maar wat is voor u de beste optie? Wij helpen u graag met uw vragen. Maak nu een vrijblijvende afspraak met een van onze specialisten.