Naar de navigatie Naar de inhoud

Erfbelasting berekenen

Persoon berekent erfbelasting met rekenmachine

Hoeveel erfbelasting u of uw erfgenamen betalen bij een overlijden, hangt van verschillende dingen af. Hieronder leest u meer over het berekenen van de erfbelasting die erfgenamen betalen aan de Belastingdienst.

 

Om hoeveel erfbelasting het gaat, hangt af van:

  1. het bedrag van de erfenis
  2. wie erfgenaam is
  3. de relatie tot de overledene
Bij echtparen met kinderen is erfbelasting berekenen iets ingewikkelder. De precieze berekening verschilt namelijk per situatie. Wilt u een berekening op maat? Dan kunt u het beste even contact opnemen met een notaris.

 

Vrijstellingen erfbelasting 2018

Alle erfgenamen krijgen tot een bepaald bedrag vrijstelling. Dit betekent dat zij over dat bedrag geen erfbelasting betalen. 
Erfgenamen Bedrag vrijstelling
Partners € 643.194
Invalide kinderen € 61.106
Ouders
€ 48.242
Kinderen € 20.371
Kleinkinderen € 20.371
Andere erfgenamen € 2.147

Voor vermogen uit een onderneming en landgoederen kunnen bijzondere vrijstellingen gelden.

 

Tarieven erfbelasting 2018

Is het bedrag van de erfenis hoger dan de vrijstelling? Bekijk dan in onderstaande tabel wat de erfgenamen betalen.
Erfgenamen
Percentage
Partner of kinderen
10% over de eerste € 123.248 boven de vrijstelling
20% over alle bedragen daarboven
Kleinkinderen of achterkleinkinderen
18% over de eerste € 123.248 boven de vrijstelling 
36% over alle bedragen daarboven
Andere erfgenamen
30% over de eerste € 123.248 boven de vrijstelling 
40% over alle bedragen daarboven

 

Erfbelasting betalen uit de erfenis

In de meeste gevallen betalen erfgenamen zelf erfbelasting. Maar soms hoeven ze dit bedrag niet uit eigen zak te betalen. De erfbelasting wordt dan betaald uit de erfenis. Dat noemen we ook wel een netto erfenis of vrij van recht. Een netto erfenis is alleen mogelijk wanneer de overledene dit ook in het testament heeft opgenomen.

 

Hoge erfbelasting vermijden (vóór overlijden)

Er zijn een aantal manieren om ervoor te zorgen dat erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen.

 

Nabestaandenpensioen en erfbelasting

Ontvangt u als partner een nabestaandenpensioen? Dan betaalt u daarover geen erfbelasting. Dit geldt voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) én het aanvullend nabestaandenpensioen.
 
Wel komt het aanvullend nabestaandenpensioen in mindering op de vrijstelling voor partners. In 2018 is de partnervrijstelling minimaal € 166.161 en maximaal € 643.194.

 

Rekenhulp erfbelasting

Weten wat u betaalt aan erfbelasting?

Tip: al uw rekeningen in beeld

Toegang tot al uw rekeningen via de app

In de mobiel bankieren app ziet u al uw rekeningen bij elkaar.

Met de Mobiel Bankieren app heeft u toegang tot uw betaal-, spaar- of beleggingsrekeningen. Ook de betalingen van uw ABN AMRO Credit Card kunt u bekijken. Zo heeft u altijd overzicht, waar en wanneer u wilt.