icoon
Beleggingspand Financiering

Een woning kopen voor verhuur

Beleggingspand Financiering

 • Tot 70% van de marktwaarde financieren 
 • Lenen van € 75.000 t/m € 1.000.000 
 • Kosteloos aflossen bij verkoop

Een eerste of tweede woning kopen om te verhuren? Met de Beleggingspand Financiering kunt u tot 70% van de marktwaarde in verhuurde staat financieren. Een financieringsspecialist woningverhuur begeleidt u hier graag bij. Bereken vast hoeveel u kunt lenen, wat het u kost en kan opleveren.  

Kamerverhuur is alleen toegestaan wanneer u verhuurt aan een eerste- of tweedegraads familielid met maximaal 2 andere personen en de woning als zelfstandige eenheid kan worden verkocht.

In 3 stappen een Beleggingspand Financiering

pr-files-marker-and-paper
icoon
pr-files-marker-and-paper
pr-files-marker-and-paper

1. Online Financieringscheck

Bereken snel hoeveel u kunt lenen, wat het kost en kan opleveren. De uitkomst is nauwkeurig en betrouwbaar.

Bereken nu

icoon

2. Gratis oriëntatiegesprek

Een adviseur vertelt u graag wat er allemaal kan. Een gesprek kan via Beeldbankieren, telefoon of op kantoor.

Laat u terugbellen

pr-files-marker-and-paper

3. Advies en aanvraag

U krijgt persoonlijk advies en ontvangt de offerte. Onderteken de offerte en we zorgen dat het geld op tijd bij de notaris is.
Woning kopen voor verhuur? Bekijk ons Maatwerkkrediet

Beleggingspand Financiering of toch Maatwerkkrediet?

 • Heeft u al 2 of meer panden voor verhuur?
 • Wilt u één van onderstaande panden financieren? 
  • Bedrijfs- of winkelpand
  • Nieuwbouwpand
  • Vakantiewoning voor eigen gebruik
 • Wilt u een pand financieren vanuit uw beroep of bedrijf?

Kom dan eens praten over Maatwerkkrediet. 

Waarom investeren in een woning voor verhuur?

Meer rendement op uw vermogen

Meer rendement op uw vermogen halen? En in de toekomst misschien een vastgoedportefeuille opbouwen? Lees wat erbij komt kijken, wat de voordelen zijn en waar u rekening mee moet houden. 

Woning kopen voor uw kind

Een woning kopen voor uw (studerende) kind kan een goede investering zijn. Hoeveel kunt u lenen en wat kost het u? En waar moet u aan denken als u een woning voor uw kind koopt? 

Uw pensioen aanvullen

Bouwt u geen of weinig pensioen op? Bijvoorbeeld omdat u ondernemer bent? Misschien is een woning kopen voor verhuur iets voor u. Het is een tastbare investering waarmee u mogelijk meer rendement haalt dan op uw spaarrekening. 

Meer informatie en voorwaarden Beleggingspand Financiering

Voor wie?
 • U bent tussen de 18 jaar en 55 jaar 
 • U koopt een bestaande woning, geen nieuwbouwwoning
 • U koopt uw eerste of tweede beleggingspand 
 • U koopt een pand in Nederland
 • U koopt geen vakantiewoning 
 • U koopt de woning als persoonlijke belegging, niet vanuit uw beroep of een bedrijf 
 • Bent u ondernemer? Dan bent u dit langer dan 1 jaar. 

Kamerverhuur is alleen toegestaan wanneer u verhuurt aan een  Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen. Tweedegraads familieleden: broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen. met maximaal 2 andere personen en de woning als zelfstandige eenheid kan worden verkocht.

Is uw situatie anders? Lees dan meer over ons Maatwerkkrediet, of bel 088 – 388 97 77. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur. Laat u zich liever terugbellen? Dat kan ook

Lenen van € 75.000 t/m € 1.000.000

Met een Beleggingspand Financiering kunt u tussen de € 75.000 en € 1.000.000 lenen. Hoeveel u kunt lenen hangt af van uw inkomsten, uitgaven, vermogen, schulden en de marktwaarde van de woning in verhuurde staat. We financieren maximaal 70% van de waarde van de woning in verhuurde staat.

Wilt u minder lenen dan € 75.000? Bekijk dan onze andere leningen. Wilt u meer lenen dan € 1.000.000? Lees dan meer over ons Maatwerkkrediet, of maak en afspraak met een adviseur: 088 - 388 97 77.

Vaste of variabele rente
U kunt kiezen uit een vaste rente van 1, 3, 5 en 10 jaar of een variabele rente. Een vaste rente wijzigt niet tijdens de periode dat de rente wordt vastgezet. Een variabele rente kan tussentijds wijzigen. Bekijk de actuele rente.
Wat zijn de kosten?

Elke maand betaalt u rente en aflossing. Ook moet u het pand voldoende verzekeren. Daarnaast betaalt u eenmalig: 

 • Afhandelingskosten: dat zijn de kosten die u ons betaalt voor de administratie van uw Beleggingspand Financiering. 
 • Advieskosten: dat zijn kosten voor het opmaken van het financieringsrapport. Daarin krijgt u advies krijgt over uw Beleggingspand Financiering.  
 • Taxatiekosten: als u onroerend goed als onderpand geeft, moet dit getaxeerd worden.
 • Notariskosten: om de hypotheek op het onderpand te regelen, moet u naar de notaris.

Lees meer over de advies- en afhandelingskosten.

De bank kan elke 3 jaar een taxatierapport vragen van het pand dat de bank gefinancierd heeft of gaat financieren. Het taxatierapport moet in opdracht van de bank zijn opgesteld door een taxateur.

Wilt u eerder aflossen?

U lost elke maand af. Per jaar betaalt u tenminste 2,5% van uw oorspronkelijke leenbedrag terug. We spreken van tevoren af hoeveel u elke maand aflost.

U kunt ook eerder aflossen. In de volgende gevallen kost u dat niets extra: 

 • Bij een vaste rente kunt u elk jaar tot 10% van de hoofdsom kosteloos extra aflossen
 • Bij een variabele rente kunt u onbeperkt kosteloos extra aflossen
 • Als u de woning verkoopt kunt u altijd alles geheel kosteloos aflossen.
Ons advies

We geven u advies over de Beleggingspand Financiering: de leensom, aflossing en rente. Naast dit financieringsadvies ontvangt u van ons het “financieel inzichtrapport�?. Dit rapport geeft inzicht in uw besteedbaar inkomen na financiering en als zich gedurende de looptijd van de financiering een risico voordoet. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Wij geven u geen advies over hoe u deze risico’s het beste kunt afdekken. Wilt u hier wel advies over? Dan verwijzen wij u graag door naar de hiervoor bestemde adviseurs binnen ABN AMRO. 

We adviseren niet of deze vastgoedbelegging voor u de beste beleggingsvorm is en of u hiermee uw doelstellingen behaalt. Bespreek dit met uw beleggingsadviseur en/of pensioenadviseur. Ook geven we geen fiscaal advies. De wijze van belastingheffing voor een pand dat wordt verhuurd, hangt af van uw specifieke situatie. Laat u hier goed over adviseren door een fiscaal adviseur. 

Duurzaamheid
Slim en snel uw onroerend goed duurzaam maken? Check onze Duurzame Investeringstool. Zo krijgt u inzicht, overzicht én weet u wat u kunt doen.
De voorwaarden
Als u wilt lenen, wilt u weten waar u aan toe bent. Lees alles over lenen, rente betalen en aflossen in de Algemene Bepalingen Kredietverlening .
Past uw krediet niet meer bij uw situatie?
Om u goed van dienst te blijven, willen we dat uw product altijd aansluit bij uw situatie. Door veranderende (markt)omstandigheden kan een product misschien niet meer bij u passen. 'Bijvoorbeeld door verminderde huurinkomsten of het wegvallen van inkomen. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Neem daarom altijd contact met ons op zodra er iets verandert. Zo kunnen we samen met u kijken naar een passende oplossing. Kijk ook eens op www.nibud.nl voor diverse tips.
Wat zijn de risico's?

Uw inkomsten dalen
Zorg ervoor dat u genoeg geld hebt om de betalingsafspraken altijd na te komen, ook als u even minder inkomsten hebt.
Het pand staat leeg

Als het pand leeg komt te staan, heeft u (tijdelijk) geen huurinkomsten.
Wijzigingen in (fiscale) wet- en regelgeving
Deze kunnen invloed hebben op uw huurinkomsten en/of waarde pand. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een maximum huurprijs door de overheid. 
Het pand wordt minder waard
Als het pand minder waard wordt en u verkoopt het, dan kan het zijn dat u uw eigen inleg kwijtraakt of met een restschuld komt te zitten. 
De rente gaat omhoog
Als de rentevaste periode is afgelopen en u wilt de financiering verlengen, dan kan de rente omhoog gaan. Dit kan betekenen dat de kosten hoger worden dan uw huurinkomsten en u verlies maakt op uw investering. 

Einde financiering
De Beleggingspand Financiering heeft een standaard looptijd van 10 jaar. Lost u gedurende de looptijd de lening niet geheel af dan houdt u aan het einde een restbedrag over. Dit restbedrag dient u in één keer af te lossen. Dat kan uit eigen middelen, verkoop van de woning of een herfinanciering bij ons of een andere financierder. Voor een herfinanciering bekijken we uw situatie wel opnieuw en kunnen tot de conclusie komen dat we toch niet met u verdergaan. Bij een herfinanciering maakt u opnieuw afhandelings-, advies- en taxatiekosten.'
Overlijden

In de verdrietige situatie dat u en/of uw eventuele partner overlijdt, houd hier dan rekening mee: als uw partner overlijdt, dan vallen er misschien inkomsten weg. Daardoor kan het moeilijk worden om de financieringskosten te betalen. Als u overlijdt (en u heeft geen partner), dan komt de openstaande lening voor rekening van uw nabestaanden. Een mogelijkheid is dat ze het pand verkopen en de lening daarmee afbetalen.

Bureau Krediet Registratie
 • Als u een lening aanvraagt, toetsen wij uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Zo leent u niet meer dan verstandig is. 
 • Als alles in orde is, wordt uw lening bij BKR geregistreerd. Is uw lening afgelost? Dan melden we u weer af. Een negatieve registratie krijgt u alleen als u niet volgens afspraak uw lening terugbetaalt. Dit gebeurt als u 2 of meer betalingstermijnen heeft gemist. 
 • Betaalt u uw lening op tijd terug? Dan werkt de registratie juist in uw voordeel. Als u een nieuwe lening aanvraagt, ziet elke geldverstrekker dat u verantwoord kunt lenen.
Wat hebben we van u nodig?

Dit hebben we van u en uw partner nodig: 

Taxatierapport
- Niet ouder dan 5 maanden
- Gemaakt door een NRVT geregistreerde taxateur 
- Inclusief marktwaarde in verhuurde staat
- ABN AMRO NV moet als opdrachtgever vermeld staan 

Uw Inkomen 
- Inkomsten-Belasting aangifte van de afgelopen 2 jaar van u (en uw partner)
- Als u (of uw partner) in loondienst is: recente salarisstrook en werkgeversverklaring
- Als u (of uw partner) ondernemer is: de Jaarrapporten van deze onderneming van de afgelopen 3 jaar-
- Als u (of uw partner) ondernemer is: recent uittreksel KvK van deze onderneming
- Bewijs (rekeningafschrift) van huurinkomsten als u al beleggingspanden bezit, die u verhuurt

Uw lasten 
- Als de eigen woning een huurwoning is, rekeningafschrift waaruit blijkt dat u huurlasten heeft
- Als u (of uw partner) partneralimentatie moet betalen: echtscheidingsconvenant

Uw vermogen
- Bewijs van spaargeld door rekeningafschrift
- Overzicht van effectenportefeuille als u deze heeft

Hoe gaat de aanvraag?
 1. Doe de online Financieringscheck
  Bereken direct online hoeveel u kunt lenen, wat het u kost én kan opleveren. De uitkomst is nauwkeurig en betrouwbaar. 
 2. Bespreek uw mogelijkheden 
  Een adviseur vertelt u graag wat er allemaal kan. Een oriëntatiegesprek is gratis en vrijblijvend en kan via Beeldbankieren, telefoon of op kantoor. Na dit gesprek krijgt u een prijsvoorstel voor een adviesgesprek.
 3. Advies en aanvraag
  U krijgt persoonlijk advies. Dit advies kost geld. Na het gesprek krijgt u de offerte. Onderteken deze en we zorgen dat het geld op tijd bij de notaris is. 
Dienstverleningsdocument
Wat mag u van ons verwachten als u kiest voor de Beleggingspand Financiering? En wat verwachten wij van u? Hoeveel kost het afsluiten van een Beleggingspand Financiering eigenlijk? Lees de antwoorden in het dienstverleningsdocument .

Meer informatie en voorwaarden Beleggingspand Financiering

 • U bent tussen de 18 jaar en 55 jaar 
 • U koopt een bestaande woning, geen nieuwbouwwoning
 • U koopt uw eerste of tweede beleggingspand 
 • U koopt een pand in Nederland
 • U koopt geen vakantiewoning 
 • U koopt de woning als persoonlijke belegging, niet vanuit uw beroep of een bedrijf 
 • Bent u ondernemer? Dan bent u dit langer dan 1 jaar. 

Kamerverhuur is alleen toegestaan wanneer u verhuurt aan een  Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen. Tweedegraads familieleden: broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen. met maximaal 2 andere personen en de woning als zelfstandige eenheid kan worden verkocht.

Is uw situatie anders? Lees dan meer over ons Maatwerkkrediet, of bel 088 – 388 97 77. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur. Laat u zich liever terugbellen? Dat kan ook

Met een Beleggingspand Financiering kunt u tussen de € 75.000 en € 1.000.000 lenen. Hoeveel u kunt lenen hangt af van uw inkomsten, uitgaven, vermogen, schulden en de marktwaarde van de woning in verhuurde staat. We financieren maximaal 70% van de waarde van de woning in verhuurde staat.

Wilt u minder lenen dan € 75.000? Bekijk dan onze andere leningen. Wilt u meer lenen dan € 1.000.000? Lees dan meer over ons Maatwerkkrediet, of maak en afspraak met een adviseur: 088 - 388 97 77.

U kunt kiezen uit een vaste rente van 1, 3, 5 en 10 jaar of een variabele rente. Een vaste rente wijzigt niet tijdens de periode dat de rente wordt vastgezet. Een variabele rente kan tussentijds wijzigen. Bekijk de actuele rente.

Elke maand betaalt u rente en aflossing. Ook moet u het pand voldoende verzekeren. Daarnaast betaalt u eenmalig: 

 • Afhandelingskosten: dat zijn de kosten die u ons betaalt voor de administratie van uw Beleggingspand Financiering. 
 • Advieskosten: dat zijn kosten voor het opmaken van het financieringsrapport. Daarin krijgt u advies krijgt over uw Beleggingspand Financiering.  
 • Taxatiekosten: als u onroerend goed als onderpand geeft, moet dit getaxeerd worden.
 • Notariskosten: om de hypotheek op het onderpand te regelen, moet u naar de notaris.

Lees meer over de advies- en afhandelingskosten.

De bank kan elke 3 jaar een taxatierapport vragen van het pand dat de bank gefinancierd heeft of gaat financieren. Het taxatierapport moet in opdracht van de bank zijn opgesteld door een taxateur.

U lost elke maand af. Per jaar betaalt u tenminste 2,5% van uw oorspronkelijke leenbedrag terug. We spreken van tevoren af hoeveel u elke maand aflost.

U kunt ook eerder aflossen. In de volgende gevallen kost u dat niets extra: 

 • Bij een vaste rente kunt u elk jaar tot 10% van de hoofdsom kosteloos extra aflossen
 • Bij een variabele rente kunt u onbeperkt kosteloos extra aflossen
 • Als u de woning verkoopt kunt u altijd alles geheel kosteloos aflossen.

We geven u advies over de Beleggingspand Financiering: de leensom, aflossing en rente. Naast dit financieringsadvies ontvangt u van ons het “financieel inzichtrapport�?. Dit rapport geeft inzicht in uw besteedbaar inkomen na financiering en als zich gedurende de looptijd van de financiering een risico voordoet. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Wij geven u geen advies over hoe u deze risico’s het beste kunt afdekken. Wilt u hier wel advies over? Dan verwijzen wij u graag door naar de hiervoor bestemde adviseurs binnen ABN AMRO. 

We adviseren niet of deze vastgoedbelegging voor u de beste beleggingsvorm is en of u hiermee uw doelstellingen behaalt. Bespreek dit met uw beleggingsadviseur en/of pensioenadviseur. Ook geven we geen fiscaal advies. De wijze van belastingheffing voor een pand dat wordt verhuurd, hangt af van uw specifieke situatie. Laat u hier goed over adviseren door een fiscaal adviseur. 

Slim en snel uw onroerend goed duurzaam maken? Check onze Duurzame Investeringstool. Zo krijgt u inzicht, overzicht én weet u wat u kunt doen.
Als u wilt lenen, wilt u weten waar u aan toe bent. Lees alles over lenen, rente betalen en aflossen in de Algemene Bepalingen Kredietverlening .
Om u goed van dienst te blijven, willen we dat uw product altijd aansluit bij uw situatie. Door veranderende (markt)omstandigheden kan een product misschien niet meer bij u passen. 'Bijvoorbeeld door verminderde huurinkomsten of het wegvallen van inkomen. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Neem daarom altijd contact met ons op zodra er iets verandert. Zo kunnen we samen met u kijken naar een passende oplossing. Kijk ook eens op www.nibud.nl voor diverse tips.

Uw inkomsten dalen
Zorg ervoor dat u genoeg geld hebt om de betalingsafspraken altijd na te komen, ook als u even minder inkomsten hebt.
Het pand staat leeg

Als het pand leeg komt te staan, heeft u (tijdelijk) geen huurinkomsten.
Wijzigingen in (fiscale) wet- en regelgeving
Deze kunnen invloed hebben op uw huurinkomsten en/of waarde pand. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een maximum huurprijs door de overheid. 
Het pand wordt minder waard
Als het pand minder waard wordt en u verkoopt het, dan kan het zijn dat u uw eigen inleg kwijtraakt of met een restschuld komt te zitten. 
De rente gaat omhoog
Als de rentevaste periode is afgelopen en u wilt de financiering verlengen, dan kan de rente omhoog gaan. Dit kan betekenen dat de kosten hoger worden dan uw huurinkomsten en u verlies maakt op uw investering. 

Einde financiering
De Beleggingspand Financiering heeft een standaard looptijd van 10 jaar. Lost u gedurende de looptijd de lening niet geheel af dan houdt u aan het einde een restbedrag over. Dit restbedrag dient u in één keer af te lossen. Dat kan uit eigen middelen, verkoop van de woning of een herfinanciering bij ons of een andere financierder. Voor een herfinanciering bekijken we uw situatie wel opnieuw en kunnen tot de conclusie komen dat we toch niet met u verdergaan. Bij een herfinanciering maakt u opnieuw afhandelings-, advies- en taxatiekosten.'
Overlijden

In de verdrietige situatie dat u en/of uw eventuele partner overlijdt, houd hier dan rekening mee: als uw partner overlijdt, dan vallen er misschien inkomsten weg. Daardoor kan het moeilijk worden om de financieringskosten te betalen. Als u overlijdt (en u heeft geen partner), dan komt de openstaande lening voor rekening van uw nabestaanden. Een mogelijkheid is dat ze het pand verkopen en de lening daarmee afbetalen.

 • Als u een lening aanvraagt, toetsen wij uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Zo leent u niet meer dan verstandig is. 
 • Als alles in orde is, wordt uw lening bij BKR geregistreerd. Is uw lening afgelost? Dan melden we u weer af. Een negatieve registratie krijgt u alleen als u niet volgens afspraak uw lening terugbetaalt. Dit gebeurt als u 2 of meer betalingstermijnen heeft gemist. 
 • Betaalt u uw lening op tijd terug? Dan werkt de registratie juist in uw voordeel. Als u een nieuwe lening aanvraagt, ziet elke geldverstrekker dat u verantwoord kunt lenen.

Dit hebben we van u en uw partner nodig: 

Taxatierapport
- Niet ouder dan 5 maanden
- Gemaakt door een NRVT geregistreerde taxateur 
- Inclusief marktwaarde in verhuurde staat
- ABN AMRO NV moet als opdrachtgever vermeld staan 

Uw Inkomen 
- Inkomsten-Belasting aangifte van de afgelopen 2 jaar van u (en uw partner)
- Als u (of uw partner) in loondienst is: recente salarisstrook en werkgeversverklaring
- Als u (of uw partner) ondernemer is: de Jaarrapporten van deze onderneming van de afgelopen 3 jaar-
- Als u (of uw partner) ondernemer is: recent uittreksel KvK van deze onderneming
- Bewijs (rekeningafschrift) van huurinkomsten als u al beleggingspanden bezit, die u verhuurt

Uw lasten 
- Als de eigen woning een huurwoning is, rekeningafschrift waaruit blijkt dat u huurlasten heeft
- Als u (of uw partner) partneralimentatie moet betalen: echtscheidingsconvenant

Uw vermogen
- Bewijs van spaargeld door rekeningafschrift
- Overzicht van effectenportefeuille als u deze heeft

 1. Doe de online Financieringscheck
  Bereken direct online hoeveel u kunt lenen, wat het u kost én kan opleveren. De uitkomst is nauwkeurig en betrouwbaar. 
 2. Bespreek uw mogelijkheden 
  Een adviseur vertelt u graag wat er allemaal kan. Een oriëntatiegesprek is gratis en vrijblijvend en kan via Beeldbankieren, telefoon of op kantoor. Na dit gesprek krijgt u een prijsvoorstel voor een adviesgesprek.
 3. Advies en aanvraag
  U krijgt persoonlijk advies. Dit advies kost geld. Na het gesprek krijgt u de offerte. Onderteken deze en we zorgen dat het geld op tijd bij de notaris is. 
Wat mag u van ons verwachten als u kiest voor de Beleggingspand Financiering? En wat verwachten wij van u? Hoeveel kost het afsluiten van een Beleggingspand Financiering eigenlijk? Lees de antwoorden in het dienstverleningsdocument .

Daarom geld lenen bij ABN AMRO

Boetevrij aflossen

Als u de woning verkoopt, kunt u eerder aflossen. Dat kost u niets extra.

Betrouwbare berekening

Bereken eerst zelf hoeveel u kunt lenen. Snel, nauwkeurig en betrouwbaar.

Deskundig advies

Bel 088 – 388 97 77 voor deskundig en persoonlijk advies. Of laat een adviseur u terugbellen.