Alles over bewind en curatele

Bewind en curatele zijn maatregelen om iemand te beschermen die wegens omstandigheden niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen. De rechter beslist hierover.

 

Bewind of curatele?

Bewind kan nodig zijn als iemand zijn financiële zaken tijdelijk of blijvend niet goed kan regelen. Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn bezittingen en geldzaken. Maar hij blijft wel  . Dit is anders bij iemand die onder curatele staat. Dan mag iemand niet langer zelfstandig beslissen over bezittingen, geldzaken én persoonlijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om beslissingen over verpleging en verzorging. Curatele is dus ingrijpender dan bewind. 

Professionele of niet professionele bewindvoerder of curator?

De rechter kan iemand onder bewind of curatele laten stellen door een professional of door iemand uit de omgeving. 

 • Bij een  professionele bewindvoering  neemt een bewindvoerderskantoor of een zelfstandige de bewindvoering op zich. 
 • Wordt iemand uit de omgeving als bewindvoerder of curator aangesteld? Bijvoorbeeld een familielid of een kennis? Dit wordt niet-professionele bewind of -curatele genoemd. Niet professioneel bewind wordt ook beschermingsbewind, familiebewind of familiair bewind genoemd. De informatie op deze pagina is bedoeld voor niet-professioneel bewind of niet-professionele curatele.

Wilt u meer weten over het aanvragen van bewind of curatele? Bekijk de stappen.

 1. Aanvragen bij de rechtbank

  Familiair bewind en niet professionele curatele worden meestal aangevraagd door iemand in de naaste omgeving. Bijvoorbeeld de partner of een van de kinderen. Dit kan bij de kantonrechter. Als u bewind of curatele wilt aanvragen, heeft u geen advocaat nodig.

 2. Toewijzen door de rechter

  • De rechter wijst een bewindvoerder of curator aan die toegang krijgt tot de bankgegevens van de betrokkene en de financiën regelt. 
  • U moet als bewindvoerder of curator elk jaar verantwoording afleggen aan de rechter. Soms moet u de rechter vooraf toestemming vragen. Bijvoorbeeld bij grote gelduitgaven, schenkingen of leningen. 
  • De rechter beoordeelt elke 5 jaar de bewindstelling of ondercuratelestelling opnieuw.
  • Geeft de bewindvoering te weinig bescherming? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat de betrokkene niet verstandig met geld omgaat? Dan kunt u de kantonrechter vragen het bewind om te zetten naar curatele .
 3. Bewind of curatele aanmelden bij ABN AMRO

  Nadat u bent aangesteld als bewindvoerder of curator, kunt u bij ons het bewind of de curatele aanmelden. Vervolgens vraagt u een Beheerrekening voor uzelf en een Leefgeldrekening voor de betrokkene aan.

Tip