Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Professionele bewindvoering

Financiën beheren voor iemand die dat zelf niet kan

Bewindvoering

 • Voor zakelijke professionele bewindvoerders 
 • Bewind of curatele aanmelden, tussentijds wijzigen of beëindigen
 • Beheer de inkomsten en uitgaven van de onderbewindgestelde

Als zakelijke professionele bewindvoerder kunt u bij ons bewind of curatele aanmelden, tussentijds wijzigen of beëindigen. Bent u nog geen zakelijke ABN AMRO klant? Vraag dan eerst een zakelijke rekening aan.

Bent u geen zakelijke professionele bewindvoerder, maar bewindvoerder van een familielid of naaste? Kijk dan op onze pagina met informatie over familiebewind

ABN AMRO

Het proces in 3 stappen

Eén
Twee
Drie

Aanvraag via een van onze formulieren

Kijk in de handleiding die bij het formulier staat om te zien hoe u de formulieren correct invult en welke documenten u moet aanleveren. Wij nemen de opdracht alleen in behandeling als alles volledig is aangeleverd.

Klantonderzoek

Als bank doen we bij een aanvraag voor nieuwe klanten in iedere situatie klantonderzoek.

Misschien is er voor de onderbewindgestelde aanvullend klantonderzoek nodig. Dit aanvullend klantonderzoek  kan enkele weken duren.

Uw dossier is verwerkt

Als er geen aanvullend klantonderzoek nodig is, ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging van de verwerking. 

Benieuwd naar de status van uw opdracht? Neem dan contact op met ons via de chat.

Eén

Aanvraag via een van onze formulieren

Kijk in de handleiding die bij het formulier staat om te zien hoe u de formulieren correct invult en welke documenten u moet aanleveren. Wij nemen de opdracht alleen in behandeling als alles volledig is aangeleverd.

Twee

Klantonderzoek

Als bank doen we bij een aanvraag voor nieuwe klanten in iedere situatie klantonderzoek.

Misschien is er voor de onderbewindgestelde aanvullend klantonderzoek nodig. Dit aanvullend klantonderzoek  kan enkele weken duren.

Drie

Uw dossier is verwerkt

Als er geen aanvullend klantonderzoek nodig is, ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging van de verwerking. 

Benieuwd naar de status van uw opdracht? Neem dan contact op met ons via de chat.

Bewindvoering aanvragen

 • Het bewind van de meerderjarige onderbewindgestelde registeren
 • Nieuwe rekening openen of bestaande rekeningen omzetten
 • Koppeling met Internet Bankieren en of Access Online maken
 • Wijziging van bewindvoerder doorgeven
 • Als nieuwe bewindvoerder het bewind registreren

U bent als bewindvoerder ABN AMRO klant. Neem de handleiding door voor extra informatie.

Bewindvoering beëindigen

 • Met een beschikking 'einde bewind' of
  door overname door een andere bewindvoerder
 • De huidige bewindvoerder zegt het bewind eerst op en
  daarna vraagt de nieuwe bewindvoerder het bewind aan
 • Alleen door een wettelijk vertegenwoordiger

Tussentijdse opdrachten

 • Adres, mobiele telefoonnummer of e-mailadres wijzigen
 • Nieuwe of vervangende bankpas aanvragen/bankpas (de)blokkeren
 • Limiet of betaalprofiel bankpas wijzigen 
 • Bestaande periodieke overboekingen stopzetten 
 • Rekeningafschrift, saldo-opgave of Financieel Jaaroverzicht opvragen 
 • Rekening(en) met een nulsaldo opheffen
 • Incassoblokkade aanbrengen of verwijderen 
 • Beheerrekening, Leefgeldrekening of Spaarrekening aanvragen of wijzigen
 • Variant Leefgeldrekening wijzigen van open naar gesloten of andersom
 • Koppeling met Internet Bankieren of Access Online maken
 • Overnameverklaring of Gemeenschappelijke Rekening Overeenkomst indienen

Deze producten kunt u aanvragen

ABN AMRO

Beheerrekening

 • Voor professionele bewindvoerders en curatoren
 • Beheer de inkomsten en uitgaven van de onderbewindgestelde 
 • Een betaalrekening zonder bankpas 
 • Maximaal 1 Beheerrekening per onderbewindgestelde
 • De onderbewindgestelde krijgt geen toegang tot deze rekening
 • Beheer in Internet Bankieren of Access Online 
ABN AMRO

Leefgeldrekening

 • Particuliere rekening met betaalpas voor de onderbewindgestelde
 • Alleen een bewindvoerder of curator kan de rekening aanvragen
 • Altijd met een Beheerrekening 
 • Maximaal 1 Leefgeldrekening per onderbewindgestelde 
 • De bewindvoerder of curator krijgt geen betaalpas van deze rekening
 • Keuze uit een open of gesloten Leefgeldrekening (zie onderstaande tabel voor de verschillen)
 • Rood staan is niet mogelijk 
 • Geen incasso’s op deze rekening
ABN AMRO

Spaarrekening

 • Beheer- en Leefgeldrekening moeten al geopend zijn
 • Alleen een bewindvoerder of curator kan de rekening aanvragen
 • Een spaarrekening zonder betaalpas 
 • Maximaal 1 spaarrekening per onderbewindgestelde 
 • De onderbewindgestelde krijgt geen toegang tot deze rekening

Dit kan de onderbewindgestelde zelf met de Leefgeldrekening

Het belangrijkste verschil tussen een open en een gesloten Leefgeldrekening is dat de onderbewindgestelde bij een gesloten rekening geen stortingen van derden kan ontvangen. Bij een open rekening kan dit wel.

Voor meer verschillen tussen de open en gesloten Leefgeldrekening en de mogelijkheden, zie de tabel hieronder.


Open Gesloten
Internet Bankieren
 
Alleen inzien
ABN AMRO app
 
Alleen inzien
Geld opnemen bij een geldautomaat met de app
 
 
Incasso
 
 
Periodieke overboeking inplannen
 
 
Betaalopdrachten naar het buitenland
 
 
Stortingen van derden ontvangen Van iedereen Alleen van de beheerrekening
iDEAL
 
 
Tikkie
 
 
Apple en Google Pay*
 
 
Pas vervangen of blokkeren
 
 
Pas deblokkeren Ja, als de pas zelf geblokkeerd is of komt door teveel foute pinpogingen Ja, als de pas zelf geblokkeerd is of komt door teveel foute pinpogingen
Nieuwe pas aanvragen
 
 
Leefgeldpas: aanpassen naar Wereld- of Europa-profiel
 
 
Paslimieten aanpassen
 
 
Pincode opnieuw aanvragen
 
 
Activatiecode opnieuw aanvragen
 
 
Pas laten vervallen
 
 
iDIN
 
 
Rekening(en) van kind(eren) inzien
 
 

Let op: het is helaas niet mogelijk om gebruik te maken van onze digitale diensten met een gezamenlijke rekening.

*Google Pay of Apple Pay blokkeren kan telefonisch via 088 - 226 26 18.

Goed om te weten

Mogelijk aanvullend klantonderzoek

Het kan zijn dat we bij het uitvoeren van het klantonderzoek nog aanvullende vragen hebben. Om hier antwoord op te krijgen, nemen we contact met u op zodat we de aanvraag beter kunnen beoordelen. 

Helaas komt het ook weleens voor dat het klantonderzoek uitwijst dat wij de aanvraag voor een rekening moeten afwijzen. In dit geval past de klant niet binnen het risicoprofiel dat we als bank kunnen en mogen accepteren. Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u een Convenant Basisbankrekening aanvragen .

De aanvraag van een Convenant Basisbankrekening kan 2 uitkomsten hebben:

 1. Als ABN AMRO de bank is waar de onderbewindgestelde als laatste een rekening had, dan kunnen we een Beheer- en/of Leefgeldrekening openen onder het Convenant Basisbankrekening. 
 2. Als de onderbewindgestelde als laatste bij een andere bank klant was of is, dan kunt u een Beheer- en/of Leefgeldrekening rekening aanvragen bij die bank.
Internet Bankieren en/of Access Online

Beheer van de rekeningen van uw cliënt(en) kan via:

 1. Internet Bankieren Zakelijk. Dit krijgt u standaard als u een van onze zakelijke betaalpakketten afsluit.
 2. Access Online
Betaalpas

Leefgeldrekening

Bij iedere nieuwe Leefgeldrekening wordt automatisch een betaalpas aangevraagd. We sturen deze pas naar het postadres van de bewindvoerder. Alleen bij een gezamenlijke Leefgeldrekening kunt u een tweede bankpas aanvragen. 

Activatie 

In de brief die we meesturen met de pas leest u hoe u deze bankpas activeert. Let op: vanuit veiligheidsoverwegingen ontvangt u meerdere brieven. 

Verlies, defect of diefstal 

Verliest onderbewindgestelde de pas van de Leefgeldrekening of is de pas kapot? Dan kan onderbewindgestelde een nieuwe pas aanvragen via de ABN AMRO app. Kan de onderbewindgestelde dit niet? Vraag dan een nieuwe pas aan door een opdracht aan ons door te geven. U doet dit via dit formulier .

Overige rekeningen 

Het is niet mogelijk om een betaalpas aan te vragen voor een Beheerrekening en Spaarrekening.

Voorwaarden en kosten

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor zowel het openen van een Leefgeldrekening als voor het openen van een Beheergeldrekening betaalt u eenmalig € 20. 

Naast de eenmalige openingskosten betaalt u per maand een bedrag per dossier dat u bij ons heeft ondergebracht. 

Hoe meer dossiers u bij ons onderbrengt, hoe lager het tarief per dossier wordt. Een dossier is een combinatie van een Beheer- en Leefgeldrekening voor de onderbewindgestelde. Het bedrag dat u moet betalen wordt maandelijks geïncasseerd van uw zakelijke rekening. 

Maandelijks bepalen we over hoeveel dossiers u ons een bedrag betaalt. We doen dit op basis van dezelfde informatie die u kunt zien in Internet Bankieren Zakelijk en/of Access Online. Het is daarom niet mogelijk om een lijst met klanten op te vragen. 

Rekenvoorbeeld 1

U heeft 10 dossiers bij ons ondergebracht. Dan betaalt u per maand: 10 dossiers x € 1,50 per dossier = € 15

Rekenvoorbeeld 2 

U heeft 55 dossiers bij ons ondergebracht. Dan betaalt u per maand: 55 dossiers x € 1,10 per dossier = € 60,50 

Rekenvoorbeeld 3 

U heeft 500 dossiers bij ons ondergebracht. Dan betaalt u per maand: 500 dossiers x € 0,90 per dossier = € 450

Tarief per dossier per maand

Staffel Prijs per cliëntdossier per maand
1 tot 50 dossiers € 1,50
51 tot 200 dossiers € 1,10
201 tot 400 dossiers € 1,00
401 tot 600 dossiers € 0,90
601 tot 1000 dossiers € 0,80
1001+ dossiers € 0,70
Overlijden melden van onderbewindgestelde

Alles over het melden van het overlijden van uw client leest u op deze pagina.

Overnameverklaring

Wilt u een gezamenlijke rekening van onderbewindgestelden omzetten op één naam? Gebruik daarvoor dit formulier

Let op: als u dit formulier aanlevert, moet het bewind van beide onderbewindgestelden al zijn aangemeld. Heeft u het bewind nog niet aangemeld voor beide onderbewindgestelden? Zorg dan dat u dit eerst regelt via de formulieren bovenaan deze pagina. 

Staat één van de rekeninghouders niet onder bewind? Dan zal de mederekeninghouder de overnameverklaring moeten ondertekenen. In dit geval tekent de bewindvoerder voor de onderbewindgestelde en de mederekeninghouder voor zichzelf. Stuur dit formulier naar ons toe op de manier die u gewend bent.

Gemeenschappelijke overeenkomst

Wilt u een rekening op één naam omzetten naar een gezamenlijke rekening of wilt u een gezamenlijke rekening openen? Gebruikt hiervoor dit formulier

Let op: als u dit formulier aanlevert, moet het bewind van beide onderbewindgestelden al zijn aangemeld. Heeft u het bewind nog niet aangemeld voor beide onderbewindgestelden? Zorg dan dat u dit eerst regelt via de formulieren bovenaan deze pagina. Stuur dit formulier naar ons toe op de manier die u gewend bent.

Goed om te weten

Mogelijk aanvullend klantonderzoek

Het kan zijn dat we bij het uitvoeren van het klantonderzoek nog aanvullende vragen hebben. Om hier antwoord op te krijgen, nemen we contact met u op zodat we de aanvraag beter kunnen beoordelen. 

Helaas komt het ook weleens voor dat het klantonderzoek uitwijst dat wij de aanvraag voor een rekening moeten afwijzen. In dit geval past de klant niet binnen het risicoprofiel dat we als bank kunnen en mogen accepteren. Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u een Convenant Basisbankrekening aanvragen .

De aanvraag van een Convenant Basisbankrekening kan 2 uitkomsten hebben:

 1. Als ABN AMRO de bank is waar de onderbewindgestelde als laatste een rekening had, dan kunnen we een Beheer- en/of Leefgeldrekening openen onder het Convenant Basisbankrekening. 
 2. Als de onderbewindgestelde als laatste bij een andere bank klant was of is, dan kunt u een Beheer- en/of Leefgeldrekening rekening aanvragen bij die bank.

Internet Bankieren en/of Access Online

Beheer van de rekeningen van uw cliënt(en) kan via:

 1. Internet Bankieren Zakelijk. Dit krijgt u standaard als u een van onze zakelijke betaalpakketten afsluit.
 2. Access Online

Betaalpas

Leefgeldrekening

Bij iedere nieuwe Leefgeldrekening wordt automatisch een betaalpas aangevraagd. We sturen deze pas naar het postadres van de bewindvoerder. Alleen bij een gezamenlijke Leefgeldrekening kunt u een tweede bankpas aanvragen. 

Activatie 

In de brief die we meesturen met de pas leest u hoe u deze bankpas activeert. Let op: vanuit veiligheidsoverwegingen ontvangt u meerdere brieven. 

Verlies, defect of diefstal 

Verliest onderbewindgestelde de pas van de Leefgeldrekening of is de pas kapot? Dan kan onderbewindgestelde een nieuwe pas aanvragen via de ABN AMRO app. Kan de onderbewindgestelde dit niet? Vraag dan een nieuwe pas aan door een opdracht aan ons door te geven. U doet dit via dit formulier .

Overige rekeningen 

Het is niet mogelijk om een betaalpas aan te vragen voor een Beheerrekening en Spaarrekening.

Voorwaarden en kosten

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor zowel het openen van een Leefgeldrekening als voor het openen van een Beheergeldrekening betaalt u eenmalig € 20. 

Naast de eenmalige openingskosten betaalt u per maand een bedrag per dossier dat u bij ons heeft ondergebracht. 

Hoe meer dossiers u bij ons onderbrengt, hoe lager het tarief per dossier wordt. Een dossier is een combinatie van een Beheer- en Leefgeldrekening voor de onderbewindgestelde. Het bedrag dat u moet betalen wordt maandelijks geïncasseerd van uw zakelijke rekening. 

Maandelijks bepalen we over hoeveel dossiers u ons een bedrag betaalt. We doen dit op basis van dezelfde informatie die u kunt zien in Internet Bankieren Zakelijk en/of Access Online. Het is daarom niet mogelijk om een lijst met klanten op te vragen. 

Rekenvoorbeeld 1

U heeft 10 dossiers bij ons ondergebracht. Dan betaalt u per maand: 10 dossiers x € 1,50 per dossier = € 15

Rekenvoorbeeld 2 

U heeft 55 dossiers bij ons ondergebracht. Dan betaalt u per maand: 55 dossiers x € 1,10 per dossier = € 60,50 

Rekenvoorbeeld 3 

U heeft 500 dossiers bij ons ondergebracht. Dan betaalt u per maand: 500 dossiers x € 0,90 per dossier = € 450

Tarief per dossier per maand

Staffel Prijs per cliëntdossier per maand
1 tot 50 dossiers € 1,50
51 tot 200 dossiers € 1,10
201 tot 400 dossiers € 1,00
401 tot 600 dossiers € 0,90
601 tot 1000 dossiers € 0,80
1001+ dossiers € 0,70

Overlijden melden van onderbewindgestelde

Alles over het melden van het overlijden van uw client leest u op deze pagina.

Overnameverklaring

Wilt u een gezamenlijke rekening van onderbewindgestelden omzetten op één naam? Gebruik daarvoor dit formulier

Let op: als u dit formulier aanlevert, moet het bewind van beide onderbewindgestelden al zijn aangemeld. Heeft u het bewind nog niet aangemeld voor beide onderbewindgestelden? Zorg dan dat u dit eerst regelt via de formulieren bovenaan deze pagina. 

Staat één van de rekeninghouders niet onder bewind? Dan zal de mederekeninghouder de overnameverklaring moeten ondertekenen. In dit geval tekent de bewindvoerder voor de onderbewindgestelde en de mederekeninghouder voor zichzelf. Stuur dit formulier naar ons toe op de manier die u gewend bent.

Gemeenschappelijke overeenkomst

Wilt u een rekening op één naam omzetten naar een gezamenlijke rekening of wilt u een gezamenlijke rekening openen? Gebruikt hiervoor dit formulier

Let op: als u dit formulier aanlevert, moet het bewind van beide onderbewindgestelden al zijn aangemeld. Heeft u het bewind nog niet aangemeld voor beide onderbewindgestelden? Zorg dan dat u dit eerst regelt via de formulieren bovenaan deze pagina. Stuur dit formulier naar ons toe op de manier die u gewend bent.

Veelgestelde vragen

Open eerst een zakelijke rekening bij ons. Vervolgens kunt u bewindvoering aanvragen voor onderbewindgestelden.

Wilt u geen klant worden en alleen het bewind van onderbewindgestelden aanmelden en rekeningen opheffen? Stuur uw verzoek dan per post en lever onderstaande documenten bij ons aan.

 • Beschikking 
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de onderbewindgestelde
 • Kopie van uw identiteitsbewijs 
 • Ondertekende opdracht 
 • Contactgegevens: naam, telefoonnummer en (e-mail)adres
 • Rekeningafschrift met naam en rekeningnummer van de onderbewindgestelde van een andere bank 

Stuur de documenten naar:

ABN AMRO Bank NV
PAC AA 8239
Postbus 283
1000 EA Amsterdam

U vult eerst het formulier 'Bewindvoering aanvragen' in. Zo kunt u kosteloos de huidige rekening(-en) omzetten naar een Beheer- en/of Leefgeldrekening. Via dit formulier kunt u aangeven of u toegang wilt tot de rekeningen van de onderbewindgestelde in Internet Bankieren en/of Access Online.

Als uw aanvraag is verwerkt, kunt u ervoor zorgen dat het saldo van de rekeningen op nul komt te staan. Daarna kunt u met het formulier 'Tussentijdse opdrachten' de rekeningen opzeggen.

Een basisbankrekening onder het Convenant kan worden aangevraagd als iemand te maken heeft met wettelijke weigerings- of opzeggingsgronden. Bijvoorbeeld wanneer er een financieel delict heeft plaatsgevonden en de aanvrager hiervan wordt verdacht of in het verleden voor is veroordeeld. 

Kijk voor meer informatie over de weigerings- en opzeggingsgronden op de Basisbankrekening-pagina.

Wat kan ik met een Convenant Basisbankrekening? 

Een basisbankrekening die wordt geopend onder het Convenant is een 'normale' betaalrekening. Op deze rekening kan loon, uitkering, pensioen of toeslagen worden gestort. Met deze rekening en een bankpas krijgt u toegang tot Internet Bankieren en de ABN AMRO app en kunt u overboekingen doen.

Waar vraag ik de basisbankrekening aan? 

Download het aanvraagformulier op de pagina 'Betaalrekening aanvragen', vul het in en stuur het naar:

ABN AMRO
A&C Bewindvoering (AA8239)
Postbus 283
1000 EA Amsterdam 

Voorwaarden 

Voor de basisbankrekening onder het Convenant moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • Een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben (Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? Dan moet u een postadres hebben bij een erkende hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie.)
 • Een geldig identiteitsbewijs hebben

Meer informatie 

U vindt op de website van basisbankrekening.nl meer informatie over de Convenant Basisbankrekening.

Met een cliëntdossier bedoelen wij een onderbewindgestelde die een Beheergeldrekening heeft en waar u toegang tot heeft via uw ABN AMRO betaalpakket. U betaalt per individuele onderbewindgestelde die u bedient. Het maakt daarbij niet uit hoeveel rekeningen de onderbewindgestelde heeft.

Het bedrag dat u moet betalen wordt geïncasseerd van uw zakelijke rekening.

We kijken naar het aantal cliëntdossiers waartoe u toegang heeft. Dat is dezelfde informatie waartoe u ook zelf toegang heeft via Internet Bankieren Zakelijk en/of Access Online. Het is niet mogelijk om een lijst met klanten op te vragen.

Ouders die voogd zijn van hun kind(eren) en onder bewind staan kunnen zelf een betaalrekening voor hun kind(eren) openen. Zij kunnen daarvoor telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken via beeldbankieren. Tijdens de afspraak wordt een Jongerengroeirekening geopend. 

Er is geen actie van de bewindvoerder vereist. Bewindvoerders krijgen geen toegang tot de rekeningen en bankafschriften die door ouders voor hun kinderen zijn geopend. Dit is in lijn met de wettelijke bescherming van de privacy van het kind.

Bij de afspraak hebben de ouders de volgende documenten nodig: 

 • Een geldig identiteitsbewijs van het kind als het kind 14 jaar of ouder is. Vanaf 14 jaar zijn we verplicht om hiernaar te vragen. 
 • Een document waarop het burgerservicenummer (BSN) van het kind staat vermeld. 
Is het kind jonger dan 14 jaar? Dan is er geen geldig identeitsbewijs nodig.

Heeft u nog vragen?

Callcenter vrouw

Bewindvoering

Bel voor vragen over uw ingediende opdracht of vragen over een rekening van
een van uw cliënten
020 - 383 08 20 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
Tekstballonnen

Chat voor een statusupdate

Chat voor de status van uw ingediende opdracht direct met een van onze medewerkers.
Callcenter vrouw

Professionele Bewindvoering

Bel voor vragen over uw aanmelding als professioneel bewindvoerder, betalingsverkeer of het proces
020 - 383 03 20 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

Heeft u nog vragen?

Callcenter vrouw

Bewindvoering

Bel voor vragen over uw ingediende opdracht of vragen over een rekening van
een van uw cliënten
020 - 383 08 20 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
Tekstballonnen

Chat voor een statusupdate

Chat voor de status van uw ingediende opdracht direct met een van onze medewerkers.
Callcenter vrouw

Professionele Bewindvoering

Bel voor vragen over uw aanmelding als professioneel bewindvoerder, betalingsverkeer of het proces
020 - 383 03 20 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)