Naar de navigatie Naar de inhoud

Schenken voor een woning

Vanaf 1 januari 2017 is de eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor een schenking voor de eigen woning verruimd tot maximaal €100.000. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor kinderen maar voor iedereen. Dus ook voor bijvoorbeeld kleinkinderen, neven, nichten, vrienden of kennissen. We spreken daarom nu over de 'ontvanger' van de schenking. Bij de schenking moet u rekening houden met de leeftijd van de ontvanger en het doel van de schenking.

 

Voorwaarden vrijstelling vanaf 2017

Waar moet u rekening mee houden als u geld schenkt voor de eigen woning en gebruik wilt maken van de verhoogde vrijstelling? U leest het hier:
 1. De ontvanger (of zijn of haar partner) moet ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar. Is de ontvanger 40 jaar of ouder op het moment van de schenking? Dan kan hij misschien toch gebruikmaken van de vrijstelling als de partner van de ontvanger jonger is dan 40 jaar.  
 2. De schenking moet onvoorwaardelijk plaatsvinden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan de schenking voor de eigen woning terug te draaien. Wel mag als voorwaarde worden gesteld dat de ontvanger het bedrag dat niet is besteed aan de eigen woning moet teruggeven. Deze voorwaarde moet schriftelijk worden vastgelegd.
 3. De schenker moet het bedrag van de schenking ook echt aan de ontvanger betalen.
 4. Als de schenking wordt gedaan in 2017 moet de ontvanger de schenking aan deze doelen besteden in de kalenderjaren 2017, 2018 of 2019. 
 5. De ontvanger is verplicht de schenking te besteden aan één of meer van de volgende doelen.
  - De aankoop van een eigen woning. 
  - De (gedeeltelijke) aflossing van een eigenwoningschuld of de restschuld van de eigen woning.
  - De afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming.
  - De schenker schenkt zijn of haar eigen woning of de eigen woning die nog in aanbouw is.
  - Verbouwing (verbetering/onderhoud) van de eigen woning.
 6. De ontvanger moet met schriftelijke stukken kunnen bewijzen dat de besteding juist en op tijd heeft plaatsgevonden.
 7. De ontvanger moet een beroep doen op de vrijstelling in de aangifte schenkbelasting. Voor een schenking in 2017 moet de aangifte voor 1 maart 2018 zijn ingediend.
 • Als de ontvanger de schenking niet of niet volledig besteedt aan de eigen woning, moet hij of zij dat melden aan de Belastingdienst. Voor een schenking in 2017 moet dat uiterlijk gebeuren vóór 1 juni 2020.
 • De vrijstelling geldt steeds per schenker. Iemand kan dus van verschillende schenkers een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen. Er is een overgangsrecht voor kinderen die vóór 1 januari 2017 al gebruik hebben gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling.

 

Spreiden van schenking

U kunt de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning spreiden over een periode van 3 achtereenvolgende kalenderjaren:
 • Als u de vrijstelling in 2017 niet volledig gebruikt, mag u de rest verspreiden over 2018 of over 2018 én 2019. Het vrijgestelde bedrag in 2017 van €100.0000 is steeds het maximum. 
 • De ontvanger moet in 2018 en 2019 aan de leeftijdseis voldoen.
 • In 2018 en 2019 kan de ontvanger ook profiteren van de 'gewone' jaarlijkse vrijstelling. 
 • De schenking moet uiterlijk op 31 december 2019 zijn besteed. Dit geldt ook voor de schenkingen in 2018 en 2019.
 • De vrijstellingen van het overgangsrecht voor kinderen kunnen niet worden gespreid.

Vrij besteedbaar bedrag

Ontvangt u een schenking voor de eigen woning? Dan hoeft u een deel van de schenking (vrij besteedbaar gedeelte) niet aan de woning te besteden. Voor kinderen die nog niet eerder een beroep hebben gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling is dat in 2017 €25.526,- en voor anderen € 2.129,-. De schenker moet het hier mee eens zijn.

Schenkingsakte

Als u gaat schenken, dan is het verstandig de schenking vast te leggen in een schenkingsakte. Zo legt u vast waarvoor de schenking wordt bedoeld. Hanteert u de voorwaarde dat de ontvanger de schenking moet teruggeven voor zover de schenking niet wordt besteed aan de eigen woning? Dan moet u deze voorwaarde verplicht schriftelijk vastleggen.

 

De verhoogde schenkingsvrijstelling is door alle voorwaarden een complexe regeling. Hieronder leest u nog meer aandachtspunten die misschien voor uw situatie van belang zijn.

Extra aandachtspunten

 • Woning in aanbouw

  Krijgt u een schenking in 2017 en wilt u gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling voor een woning in aanbouw? Dan moet de woning worden opgeleverd in 2017 of in één van de 3 daaropvolgende kalenderjaren én u moet de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken.

 • Aflossing van uw hypotheek

  Neem contact op met de hypotheekverstrekker als u een schenking krijgt voor de aflossing van een hypotheek. Dit kan gevolgen hebben voor de boeterente, de hoogte van de rente, een spaarverzekering of banksparen. De vrijstelling hiervoor is afhankelijk van de omvang van de hypotheek.

 • Gezamenlijke eigenwoningschuld

  Is de woning of woningschuld gezamenlijk bezit van uw kind en zijn of haar partner? Dan zijn er extra aandachtspunten.

 • Ontvanger woont in het buitenland

  Krijgt u een schenking en woont u in het buitenland? Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor de vrijstelling. Nederland moet wel een belastingverdrag met dat land hebben waarin uitwisseling van fiscale informatie is geregeld. In de meeste verdragen is dat het geval.

Weet u precies wat u besteedt?

Meer controle op uw geld met Grip

Met Grip weet je precies wat je per maand aan koffie uitgeeft

Een kop koffie to go, een lunch in de stad of een extra zak chips in uw boodschappenmand. Naast uw vaste lasten kunnen de kosten van kleine uitgaven snel oplopen. Met de Grip app weet u precies waar uw geld naartoe gaat en houdt u de controle.