Naar de navigatie Naar de inhoud

Schenken voor een woning

Als u geld schenkt aan uw kind voor een woning, betaalt hij of zij minder schenkbelasting dan anderen. Vanaf 1 januari 2017 gaat dit veranderen. Ook anderen kunnen dan gebruik maken van de ruime vrijstelling van maximaal € 100.000,-. Bijvoorbeeld kleinkinderen, neven, nichten, vrienden of kennissen. U moet dan wel rekening houden met de leeftijd van de ontvanger en het doel van de schenking.

Voorwaarden vrijstelling vanaf 2017

Er gelden de volgende voorwaarden:
 • De ontvanger (of zijn of haar partner) moet ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar. 
 • Het is mogelijk de schenking over 3 aansluitende jaren te spreiden. De ontvanger moet elk jaar aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen.
 • De vrijstelling geldt steeds per schenker. Het is dus mogelijk dat iemand van verschillende schenkers een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgt.
 • Er is een overgangsrecht voor kinderen die vóór 1 januari 2017 al gebruik hebben gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling.

Schenken en schenkbelasting

Wilt u de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gebruiken? U moet dan precies aangeven waarvoor u wilt schenken. Houd ook rekening met het moment waarop u schenkt.

Waar is de schenking voor bedoeld?

Als schenker moet u bepalen waarvoor u wilt schenken. U kunt aan meer doelen tegelijk schenken. De ontvanger heeft recht op schenkingsvrijstelling als u schenkt aan een van de volgende doelen:
 • De aankoop van (een deel van) een eigen woning. 
 • De (gedeeltelijke) aflossing van een eigenwoningschuld (of restschuld van de eigen woning).
 • De afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming.
 • Schenken van een eigen woning.
 • Een eigen woning die nog in aanbouw is.
 • Verbouwing (verbetering/onderhoud) van de eigen woning.

De eigenwoningschuld is het bedrag dat u hebt geleend voor uw woning en waarover u de rente mag aftrekken plus uw schuld voor de financieringskosten.
De schuld die overblijft als de waarde van uw woning lager is dan de hypotheek op het moment dat u de hypotheek moet terugbetalen, meestal bij verkoop van de woning.

Moment van besteden

Het moment waarop de ontvanger de schenking besteedt is belangrijk. Voor schenkbelasting is pas sprake van een schenking als de ontvanger het geld besteedt. Dat is vaak later dan het moment dat de schenking wordt ontvangen. Ook moet de schenker in leven zijn op het moment dat de schenking plaatsvindt.

Voorbeeld: moment van besteden

Voorbeeld:
Een vader schenkt in 2017 € 40.000,- aan zijn dochter om af te lossen op haar woningschuld. Vader boekt het geld over op 1 maart. De aflossing vindt plaats op 1 april. Dat is het moment van de schenking. Vader moet dan nog in leven zijn. Gebruikt de dochter pas op 10 januari 2018 de schenking om af te lossen op haar woningschuld? Dan vindt de schenking ook pas plaats in 2018. 

Voor een verbouwing van de woning gelden andere regels.

Verbouwing van een woning

 Als u geld schenkt voor de verbouwing van een woning is er sprake van een schenking zodra u het bedrag overmaakt. Voor het recht op schenkingsvrijstelling, geldt dan het volgende:
 • Schenkt u in 2016 voor de verbouwing van een woning? Dan moet u het bedrag in 2016 overmaken. De ontvanger kan het geld dan in 2016, 2017 of in 2018 besteden aan de verbouwing. 
 • Is de schenking niet besteed aan de verbouwing? Dan moet de ontvanger het geld teruggeven. Hoeft dat niet van u? Dan is dat een nieuwe schenking waarover de ontvanger mogelijk schenkbelasting moet betalen.

Woning in aanbouw

Om gebruik te kunnen maken van de schenkingsvrijstelling bij een schenking in 2016, moet de woning in 2016 of in één van de 3 daaropvolgende kalenderjaren worden opgeleverd. De ontvanger moet de woning dan als hoofdverblijf gaan gebruiken. In de wet staat helaas niet wat precies een woning in aanbouw is. Het sluiten van een koop-/aannemingsovereenkomst of het starten van de bouw zijn 'objectieve' momenten. Bij een bouwkavel kan vanaf 6 maanden vóór aanvang van de bouw sprake zijn van een woning in aanbouw.

Aflossing van hypotheek

Laat de ontvanger contact opnemen met de hypotheekverstrekker als u wilt schenken voor de aflossing van een hypotheek. Dit kan gevolgen hebben voor de boeterente, de hoogte van de rente, een spaarverzekering of banksparen. De vrijstelling hiervoor is afhankelijk van de omvang van de hypotheek.

Ontvanger woont in buitenland

Woont de ontvanger in het buitenland? Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor de vrijstelling. Nederland moet wel een belastingverdrag met dat land hebben waarin uitwisseling van fiscale informatie is geregeld. In de meeste verdragen is dat het geval.

Gezamenlijke eigenwoningschuld

Is de woning of woningschuld gezamenlijk bezit van uw kind en zijn of haar partner? Dan zijn er extra aandachtspunten.

Schenkingsakte

Als u gaat schenken is het verstandig de schenking vast te leggen in een schenkingsakte. Zo legt u vast waarvoor de schenking wordt bedoeld.

Uw Financieel Jaaroverzicht

Het jaaroverzicht voor uw belastingaangifte

Het financieel jaarovericht voor uw belastingaangifte

Uw Financieel Jaaroverzicht over 2016 zetten wij tussen eind januari en eind februari voor u klaar in Internet Bankieren. U krijgt een Bankmail zodra u dit overzicht kunt downloaden.

Blijf op de hoogte via

 • Volg ons via Facebook
 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin
 • Volg ons via YouTube
 • Nieuwsbrief