Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO Foundation

Andere start, gelijke kans

Meedoen in de samenleving is nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel kinderen groeien op in een situatie met minder kansen, geldgebrek of een klein sociaal netwerk. Simpelweg omdat hun wieg op de verkeerde plek stond. Wie op jonge leeftijd begint met een achterstand, heeft daar vaak de rest van zijn leven last van. Hierdoor gaat veel talent verloren. Daarom zet de ABN AMRO Foundation zich al jaren in om ervoor te zorgen dat jongeren gelijke kansen krijgen. En zo hun doelen en dromen waar kunnen maken.

ABN AMRO Foundation

Gelijke kansen voor jongeren

We verdienen allemaal een gelijke kans. Waar je wieg ook staat. ABN AMRO Foundation zet zich sinds 2001 in voor kinderen en jongeren die opgroeien in een minder kansrijke omgeving. Om ze vooruit te helpen komen jaarlijks 6500 medewerkers vrijwillig in actie. Samen met onze partners organiseren we maatschappelijke activiteiten om de horizon van kansarme jongeren te verbreden.

Maatje op Afstand

Onze 400 maatjes op afstand hebben wekelijks online contact met kinderen die het nodig hebben. We helpen ze met het inhalen van een taalachterstand. Extra aandacht is niet alleen belangrijk voor hun ontwikkeling, maar geeft ze ook extra zelfvertrouwen. Dit geldt ook voor Soraya, die samen met medewerkster Anna Hendriks een boek leest.

Wat doen wij allemaal?

Bank voor de Klas

Jong leren omgaan met geld is een stevige basis voor financiële zelfredzaamheid in de rest van je leven. Daarom geven jaarlijks 350 medewerkers een gastles aan kinderen. We leren ze over sparen, verantwoord geld uitgeven en het behouden van een positief saldo. We zetten ons samen met andere banken in voor Bank voor de Klas, dat jaarlijks plaatsvindt tijdens de Week van het Geld.

Ook vertelt een aantal medewerkers over de uitdagingen die ze hebben meegemaakt door bijvoorbeeld een migratieachtergrond. En hoe ze hebben bereikt wat ze nu doen. Het doel? Jongeren motiveren én inspireren.

Sollicitatietrainingen met JINC

Samen met JINC  zetten we ons in voor een wereld waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Want iedereen verdient dezelfde kansen op een baan. Zo geven we sollicitatietrainingen aan jongeren die thuis weinig rolmodellen hebben. Zo maken ze kennis met wat er verwacht wordt als ze straks gaan werken en verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt.

Sport en cultuur

Als maatschappelijke bank wil ABN AMRO positieve impact maken op de samenleving. Dat doen we ook met onze sponsorships op het gebied van sport, kunst en cultuur. Zo is er bijvoorbeeld de Hockey Experience . Dit is een hockey- & lifeskills programma bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van scholen met kinderen in achterstandsituaties. Met deze dag krijgen kinderen in een minder kansrijke omgeving opgroeien de kans te ontdekken waar zij interesse in hebben, waar ze goed in zijn en energie van krijgen.

Het Jeugdeducatiefonds

Als geldgebrek ontwikkeling belemmert, kunnen scholen een beroep doen op  het Jeugdeducatiefonds . Sinds de oprichting steunen wij dit fonds financieel. Daarnaast helpen wij scholen ook op andere manieren. Zo begeleiden onze medewerkers leerlingen bij buitenschoolse leerervaringen. Het is ons gezamenlijke doel om in 2021 gelijke kansen te bieden aan 80.000 kinderen.

icoon

Andere start, gelijke kans

En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. De een heeft mazzel. De ander heeft minder geluk. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Daarom staat onze Foundation al 20 jaar klaar. Zo steunen we het Jeugdeducatiefonds. Financieel, met hulp bij leerachterstand en met gastlessen over geld bijvoorbeeld gegeven door onze medewerkers die dit vrijwillig doen.

Meestgestelde vragen

Waarom voert ABN AMRO campagne op ‘andere start, gelijke kansen’?

Veel kinderen groeien op in een situatie met minder kansen, bijvoorbeeld door geldgebrek of een klein sociaal netwerk. Wie op jonge leeftijd begint met een achterstand, heeft daar vaak de rest van zijn leven last van. Hierdoor gaat veel talent verloren, wat zonde is voor het kind, maar ook voor ons als maatschappij. ABN AMRO vindt daarom dat kinderen al bij de start van hun leven een gelijke kans moeten krijgen, zodat ze hun ambities vorm kunnen geven en hun doelen en dromen na kunnen jagen. Met deze campagne willen we deze problematiek onder de aandacht brengen. Want iedereen heeft recht op een mooie toekomst.

Wat is ABN AMRO Foundation?

ABN AMRO Foundation is een stichting die sinds haar oprichting in 2001 medewerkers van de bank stimuleert en faciliteert om zich vrijwillig in te zetten voor de maatschappij, met name voor kinderen en jongeren die opgroeien in een minder kansrijke omgeving. Samen met onze partners, zoals het Jeugdeducatiefonds, organiseren we maatschappelijke activiteiten om de horizon van kansarme jongeren te verbreden. Om zo een steuntje in de rug te geven en hun toekomstperspectief te vergroten. ABN AMRO Foundation is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Waarom voert ABN AMRO nu campagne?

De AA Foundation heeft zich altijd ingezet om kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en plezier te beleven. Dat deden we vooral bij kinderen in achterstandsituaties. De laatste tijd hebben we meerdere onderzoeken gezien waaruit bleek dat je start ook voor een belangrijk deel je kansen in de toekomst bepaalt. Dat is een onrechtvaardigheid die wij ook willen wegnemen – juist omdat het gaat over de kinderen waar wij ons al jaren voor inzetten. Daarom willen we meehelpen om dit onderwerp nog meer op de kaart te zetten. We hopen zo te kunnen helpen in verbeteren van de kansen van kinderen in achterstandsituaties.

Wat wil ABN AMRO hiermee bereiken?

ABN AMRO vraagt in deze campagne aandacht voor het thema kansenongelijkheid onder jongeren en laat zien op welke manier de bank hier een positieve bijdrage aan levert via de jaarlijkse inzet van duizenden collega’s via ABN AMRO Foundation. Daarnaast hopen we anderen te inspireren om kansenongelijkheid in Nederland aan te pakken.

Hoe gaat ABN AMRO om met klanten die bijdragen aan kansenongelijkheid?

ABN AMRO is zich zeer bewust van haar maatschappelijke rol in de samenleving en de sociale impact die zij maakt. Dat kan ook niet anders want bankieren gaat in de eerste plaats over mensen. ABN AMRO wil op geen enkele manier betrokken zijn bij schending van kinderrechten, en kijkt daarbij niet vanaf de zijlijn toe. Dit is natuurlijk onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid . Hierin staat dat we geen kinderarbeid en -slavernij accepteren binnen de keten van onze leveranciers. Met andere woorden: we kopen geen spullen waarbij ook maar het vermoeden bestaat dat tijdens de productie kinderhanden zijn ingezet. Daarnaast staan kinderarbeid en -slavernij op onze lijst van activiteiten die we nooit financieren. Voldoet een potentiële klant niet aan onze eisen op dit gebied, dan doen we geen zaken.

Daarnaast zien we dat er ook veel ongelijkheid t.a.v. vrouwen is in ketens. Door COVID-19 zijn vrouwen zelfs extra kwetsbaar geworden. In het programma “bank through a genderlens” kijken we o.a. hoe we dit onderwerp scherper in ons beleid kunnen verwerken.

Meestgestelde vragen

Waarom voert ABN AMRO campagne op ‘andere start, gelijke kansen’?

Veel kinderen groeien op in een situatie met minder kansen, bijvoorbeeld door geldgebrek of een klein sociaal netwerk. Wie op jonge leeftijd begint met een achterstand, heeft daar vaak de rest van zijn leven last van. Hierdoor gaat veel talent verloren, wat zonde is voor het kind, maar ook voor ons als maatschappij. ABN AMRO vindt daarom dat kinderen al bij de start van hun leven een gelijke kans moeten krijgen, zodat ze hun ambities vorm kunnen geven en hun doelen en dromen na kunnen jagen. Met deze campagne willen we deze problematiek onder de aandacht brengen. Want iedereen heeft recht op een mooie toekomst.

Wat is ABN AMRO Foundation?

ABN AMRO Foundation is een stichting die sinds haar oprichting in 2001 medewerkers van de bank stimuleert en faciliteert om zich vrijwillig in te zetten voor de maatschappij, met name voor kinderen en jongeren die opgroeien in een minder kansrijke omgeving. Samen met onze partners, zoals het Jeugdeducatiefonds, organiseren we maatschappelijke activiteiten om de horizon van kansarme jongeren te verbreden. Om zo een steuntje in de rug te geven en hun toekomstperspectief te vergroten. ABN AMRO Foundation is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Waarom voert ABN AMRO nu campagne?

De AA Foundation heeft zich altijd ingezet om kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en plezier te beleven. Dat deden we vooral bij kinderen in achterstandsituaties. De laatste tijd hebben we meerdere onderzoeken gezien waaruit bleek dat je start ook voor een belangrijk deel je kansen in de toekomst bepaalt. Dat is een onrechtvaardigheid die wij ook willen wegnemen – juist omdat het gaat over de kinderen waar wij ons al jaren voor inzetten. Daarom willen we meehelpen om dit onderwerp nog meer op de kaart te zetten. We hopen zo te kunnen helpen in verbeteren van de kansen van kinderen in achterstandsituaties.

Wat wil ABN AMRO hiermee bereiken?

ABN AMRO vraagt in deze campagne aandacht voor het thema kansenongelijkheid onder jongeren en laat zien op welke manier de bank hier een positieve bijdrage aan levert via de jaarlijkse inzet van duizenden collega’s via ABN AMRO Foundation. Daarnaast hopen we anderen te inspireren om kansenongelijkheid in Nederland aan te pakken.

Hoe gaat ABN AMRO om met klanten die bijdragen aan kansenongelijkheid?

ABN AMRO is zich zeer bewust van haar maatschappelijke rol in de samenleving en de sociale impact die zij maakt. Dat kan ook niet anders want bankieren gaat in de eerste plaats over mensen. ABN AMRO wil op geen enkele manier betrokken zijn bij schending van kinderrechten, en kijkt daarbij niet vanaf de zijlijn toe. Dit is natuurlijk onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid . Hierin staat dat we geen kinderarbeid en -slavernij accepteren binnen de keten van onze leveranciers. Met andere woorden: we kopen geen spullen waarbij ook maar het vermoeden bestaat dat tijdens de productie kinderhanden zijn ingezet. Daarnaast staan kinderarbeid en -slavernij op onze lijst van activiteiten die we nooit financieren. Voldoet een potentiële klant niet aan onze eisen op dit gebied, dan doen we geen zaken.

Daarnaast zien we dat er ook veel ongelijkheid t.a.v. vrouwen is in ketens. Door COVID-19 zijn vrouwen zelfs extra kwetsbaar geworden. In het programma “bank through a genderlens” kijken we o.a. hoe we dit onderwerp scherper in ons beleid kunnen verwerken.

Meer weten?

Door projecten als deze bieden we kinderen en jongeren gelijke kansen als het om werk en educatie gaat. Daar willen we je graag alles over vertellen. Mail voor vragen of meer informatie naar foundation@nl.abnamro.com.