Andere start, gelijke kans

Meedoen in de samenleving is nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel kinderen groeien op in een situatie met minder kansen, geldgebrek of een klein sociaal netwerk. Simpelweg omdat hun wieg op de verkeerde plek stond. Wie op jonge leeftijd begint met een achterstand, heeft daar vaak de rest van zijn leven last van. Hierdoor gaat veel talent verloren. Daarom zet de ABN AMRO Foundation zich al jaren in om ervoor te zorgen dat jongeren gelijke kansen krijgen. En zo hun doelen en dromen waar kunnen maken.

ABN AMRO Foundation

Gelijke kansen voor jongeren

We verdienen allemaal een gelijke kans. Waar je wieg ook staat. De ABN AMRO Foundation zet zich sinds 2001 in voor kinderen en jongeren die opgroeien in een minder kansrijke omgeving. Om ze vooruit te helpen komen jaarlijks 6500 medewerkers vrijwillig in actie. Samen met onze partners organiseren we maatschappelijke activiteiten om de horizon van kansarme jongeren te verbreden. Bekijk de initiatieven waar we ons voor inzetten.

Wat doen we nog meer?

Maatje op Afstand

Onze 400 maatjes op afstand hebben wekelijks online contact met kinderen die het nodig hebben. We helpen ze met het inhalen van een taal- en rekenachterstand. Extra aandacht is niet alleen belangrijk voor hun ontwikkeling, maar geeft ze ook extra zelfvertrouwen.

Bank voor de Klas

Jong leren omgaan met geld is een stevige basis voor financiële zelfredzaamheid in de rest van je leven. Daarom geven jaarlijks 350 medewerkers een gastles aan kinderen. We leren ze over sparen, verantwoord geld uitgeven en het behouden van een positief saldo. We zetten ons samen met andere banken in voor Bank voor de Klas, dat jaarlijks plaatsvindt tijdens de Week van het Geld.

Rolmodellen vertellen hun verhaal

Een aantal van onze medewerkers heeft zelf veel uitdagingen gekend in het leven. Bijvoorbeeld door hun migratieachtergrond. Ze vertellen voor de klas wat ze hebben meegemaakt en hoe ze hebben bereikt wat ze nu doen. Met het doel om jongeren te motiveren en te inspireren.

Sollicitatietrainingen met JINC

Samen met JINC  zetten we ons in voor een wereld waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Want iedereen verdient dezelfde kansen op een baan. Zo geven we sollicitatietrainingen aan jongeren die thuis weinig rolmodellen hebben. Zo maken ze kennis met wat er verwacht wordt als ze straks gaan werken en verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt.

icoon
Jeugdeducatiefonds Tikkie QR code

Het Jeugdeducatiefonds

Als geldgebrek ontwikkeling belemmert, kunnen scholen een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds . Sinds de oprichting steunen wij dit fonds financieel. Daarnaast helpen wij scholen ook op andere manieren. Zo begeleiden bijvoorbeeld ruim 2.500 van onze medewerkers leerlingen bij het lesprogramma van de school. Het is ons gezamenlijke doel om in 2021 gelijke kansen te bieden aan 80.000 kinderen. Steun het Jeugdeducatiefonds via Tikkie of een maak een overboeking op NL02 ABNA 0507 0495 94. Help je mee?

Andere start, gelijke kans

En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. De een heeft mazzel. De ander heeft minder geluk. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Daarom staat onze Foundation al 20 jaar klaar. Zo steunen we het Jeugdeducatiefonds. Financieel, met hulp bij leerachterstand en met gastlessen over geld bijvoorbeeld gegeven door onze medewerkers die dit vrijwillig doen.

Vader en kind praten over geld

Uw eigen kind helpen?

U als ouder bent de belangrijkste leer- en informatiebron van uw kind, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Kinderen die van huis uit met geld leren omgaan hebben later minder vaak betalingsproblemen en -achterstanden. Daarom helpen wij u, naast onze foundation initiatieven, graag met praktische tips en handige tools.

Meestgestelde vragen

Waarom voert ABN AMRO campagne op ‘andere start, gelijke kansen’?

Veel kinderen groeien op in een situatie met minder kansen, bijvoorbeeld door geldgebrek of een klein sociaal netwerk. Wie op jonge leeftijd begint met een achterstand, heeft daar vaak de rest van zijn leven last van. Hierdoor gaat veel talent verloren, wat zonde is voor het kind, maar ook voor ons als maatschappij. ABN AMRO vindt daarom dat kinderen al bij de start van hun leven een gelijke kans moeten krijgen, zodat ze hun ambities vorm kunnen geven en hun doelen en dromen na kunnen jagen. Met deze campagne willen we deze problematiek onder de aandacht brengen. Want iedereen heeft recht op een mooie toekomst.

Wat is ABN AMRO Foundation?

ABN AMRO Foundation is een stichting die sinds haar oprichting in 2001 medewerkers van de bank stimuleert en faciliteert om zich vrijwillig in te zetten voor de maatschappij, met name voor kinderen en jongeren die opgroeien in een minder kansrijke omgeving. Samen met onze partners, zoals het Jeugdeducatiefonds, organiseren we maatschappelijke activiteiten om de horizon van kansarme jongeren te verbreden. Om zo een steuntje in de rug te geven en hun toekomstperspectief te vergroten. ABN AMRO Foundation is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ABN AMRO Foundation bestaat al 20 jaar en doet ook al een hele tijd werk voor kinderen. Waarom is nu het moment hier campagne op te gaan voeren in plaats van bij de start van de focus op kinderen?

De AA Foundation heeft zich altijd ingezet om kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en plezier te beleven. Dat deden we vooral bij kinderen in achterstandsituaties. De laatste tijd hebben we meerdere onderzoeken gezien waaruit bleek dat je start ook voor een belangrijk deel je kansen in de toekomst bepaalt. Dat is een onrechtvaardigheid die wij ook willen wegnemen – juist omdat het gaat over de kinderen waar wij ons al jaren voor inzetten. Daarom willen we meehelpen om dit onderwerp nog meer op de kaart te zetten. We hopen zo te kunnen helpen in verbeteren van de kansen van kinderen in achterstandsituaties.

Wat wil ABN AMRO hiermee bereiken?

ABN AMRO vraagt in deze campagne aandacht voor het thema kansenongelijkheid onder jongeren en laat zien op welke manier de bank hier een positieve bijdrage aan levert via de jaarlijkse inzet van duizenden collega’s via ABN AMRO Foundation. Daarnaast hopen we anderen te inspireren om kansenongelijkheid in Nederland aan te pakken.

Hoe gaat ABN AMRO om met klanten die bijdragen aan kansenongelijkheid of kinderarbeid, zoals de kledingindustrie en hun dubieuze fabrieken in het Verre Oosten?

ABN AMRO is zich zeer bewust van haar maatschappelijke rol in de samenleving en de sociale impact die zij maakt. Dat kan ook niet anders want bankieren gaat in de eerste plaats over mensen. ABN AMRO wil op geen enkele manier betrokken zijn bij schending van kinderrechten, en kijkt daarbij niet vanaf de zijlijn toe. Dit is natuurlijk onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid dat te vinden is op onze website . Hierin staat dat we geen kinderarbeid en -slavernij accepteren binnen de keten van onze leveranciers. Met andere woorden: we kopen geen spullen waarbij ook maar het vermoeden bestaat dat tijdens de productie kinderhanden zijn ingezet. Daarnaast staan kinderarbeid en -slavernij op onze lijst van activiteiten die we nooit financieren. Voldoet een potentiële klant niet aan onze eisen op dit gebied, dan doen we geen zaken.

Daarnaast zien we dat er ook veel ongelijkheid t.a.v. vrouwen is in ketens. Door COVID-19 zijn vrouwen zelfs extra kwetsbaar geworden. In het programma “bank through a genderlens” kijken we o.a. hoe we dit onderwerp scherper in ons beleid kunnen verwerken.

Meestgestelde vragen

Waarom voert ABN AMRO campagne op ‘andere start, gelijke kansen’?

Veel kinderen groeien op in een situatie met minder kansen, bijvoorbeeld door geldgebrek of een klein sociaal netwerk. Wie op jonge leeftijd begint met een achterstand, heeft daar vaak de rest van zijn leven last van. Hierdoor gaat veel talent verloren, wat zonde is voor het kind, maar ook voor ons als maatschappij. ABN AMRO vindt daarom dat kinderen al bij de start van hun leven een gelijke kans moeten krijgen, zodat ze hun ambities vorm kunnen geven en hun doelen en dromen na kunnen jagen. Met deze campagne willen we deze problematiek onder de aandacht brengen. Want iedereen heeft recht op een mooie toekomst.

Wat is ABN AMRO Foundation?

ABN AMRO Foundation is een stichting die sinds haar oprichting in 2001 medewerkers van de bank stimuleert en faciliteert om zich vrijwillig in te zetten voor de maatschappij, met name voor kinderen en jongeren die opgroeien in een minder kansrijke omgeving. Samen met onze partners, zoals het Jeugdeducatiefonds, organiseren we maatschappelijke activiteiten om de horizon van kansarme jongeren te verbreden. Om zo een steuntje in de rug te geven en hun toekomstperspectief te vergroten. ABN AMRO Foundation is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ABN AMRO Foundation bestaat al 20 jaar en doet ook al een hele tijd werk voor kinderen. Waarom is nu het moment hier campagne op te gaan voeren in plaats van bij de start van de focus op kinderen?

De AA Foundation heeft zich altijd ingezet om kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en plezier te beleven. Dat deden we vooral bij kinderen in achterstandsituaties. De laatste tijd hebben we meerdere onderzoeken gezien waaruit bleek dat je start ook voor een belangrijk deel je kansen in de toekomst bepaalt. Dat is een onrechtvaardigheid die wij ook willen wegnemen – juist omdat het gaat over de kinderen waar wij ons al jaren voor inzetten. Daarom willen we meehelpen om dit onderwerp nog meer op de kaart te zetten. We hopen zo te kunnen helpen in verbeteren van de kansen van kinderen in achterstandsituaties.

Wat wil ABN AMRO hiermee bereiken?

ABN AMRO vraagt in deze campagne aandacht voor het thema kansenongelijkheid onder jongeren en laat zien op welke manier de bank hier een positieve bijdrage aan levert via de jaarlijkse inzet van duizenden collega’s via ABN AMRO Foundation. Daarnaast hopen we anderen te inspireren om kansenongelijkheid in Nederland aan te pakken.

Hoe gaat ABN AMRO om met klanten die bijdragen aan kansenongelijkheid of kinderarbeid, zoals de kledingindustrie en hun dubieuze fabrieken in het Verre Oosten?

ABN AMRO is zich zeer bewust van haar maatschappelijke rol in de samenleving en de sociale impact die zij maakt. Dat kan ook niet anders want bankieren gaat in de eerste plaats over mensen. ABN AMRO wil op geen enkele manier betrokken zijn bij schending van kinderrechten, en kijkt daarbij niet vanaf de zijlijn toe. Dit is natuurlijk onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid dat te vinden is op onze website . Hierin staat dat we geen kinderarbeid en -slavernij accepteren binnen de keten van onze leveranciers. Met andere woorden: we kopen geen spullen waarbij ook maar het vermoeden bestaat dat tijdens de productie kinderhanden zijn ingezet. Daarnaast staan kinderarbeid en -slavernij op onze lijst van activiteiten die we nooit financieren. Voldoet een potentiële klant niet aan onze eisen op dit gebied, dan doen we geen zaken.

Daarnaast zien we dat er ook veel ongelijkheid t.a.v. vrouwen is in ketens. Door COVID-19 zijn vrouwen zelfs extra kwetsbaar geworden. In het programma “bank through a genderlens” kijken we o.a. hoe we dit onderwerp scherper in ons beleid kunnen verwerken.

Meer weten?

Door projecten als deze bieden we kinderen en jongeren gelijke kansen als het om werk en educatie gaat. Daar willen we je graag alles over vertellen. Mail voor vragen of meer informatie naar foundation@nl.abnamro.com.