Scheiden en uw verzekeringen

Scheiden en de verzekeringen

Scheiden is al vervelend genoeg zonder administratieve zorgen achteraf. Kijk daarom goed welke verzekeringen u samen met uw partner had en welke u nu nodig heeft. Pas ook voor een aantal verzekeringen uw gezinssamenstelling aan. Dan past de dekking bij uw nieuwe situatie. Soms betaalt u ook minder premie.
 

Opstalverzekering

Blijft een van de partners  in de koopwoning wonen? Dan zal deze persoon waarschijnlijk de verzekering behouden. In sommige gevallen moet de 'verzekeringnemer' aangepast worden. Dat is degene die premie betaalt. De partner die verhuist moet waarschijnlijk een nieuwe verzekering aanvragen voor de nieuwe woning.

Inboedelverzekering

Verdeelt u de spullen? Kijk dan of u het verzekerde bedrag van uw inboedelverzekering moet aanpassen. Misschien zijn er dekkingen die in uw nieuwe situatie niet meer nodig heeft. Bijvoorbeeld de buitenhuisdekking voor camera, laptop of tablet. Of misschien een Kostbaarhedenverzekering voor waardevolle spullen. 

Staat uw kind ingeschreven op het woonadres van uw ex-partner? Maar heeft uw kind bij u in huis ook eigen spullen op een kamer staan? Dan zijn deze spullen meeverzekerd op uw inboedelverzekering.

Zorgverzekering

Bij een scheiding moet vaak ook de zorgverzekering aangepast worden. Eén van u moet misschien een nieuwe verzekering aanvragen. Heeft u kinderen? Spreek dan af bij wie de kinderen worden verzekerd.

Overlijdensrisicoverzekering

Is uw ex-partner begunstigde op een polis waarvoor u premie betaalt? Laat dan de verbindingsclausule verwijderen of pas de verzekeringnemer(s) aan. Dit kan ingewikkeld zijn. We helpen u  graag.

Doorlopende Reisverzekering

Bent u verzekerd op de polis van uw ex-partner? Sluit dan zelf een nieuwe Doorlopende Reisverzekering af. Kijk ook of u de verzekering alleen voor uzelf of ook voor uw kinderen afsluit. Heeft u zelf een doorlopende reisverzekering? Als u uw gezinssamenstelling aanpast naar 'alleenstaand (met kinderen)', bespaart u premie. Bespreek met uw ex-partner bij wie de kinderen na de scheiding meeverzekerd zijn. Een kind is verzekerd bij de ouder aan wie het kind is toegewezen. Is uw kind verzekerd op de doorlopende reisverzekering van uw ex-partner? Dan is uw kind daarop ook verzekerd als hij met u mee op vakantie gaat.

Rechtsbijstandsverzekering

Bij een rechtsbijstandsverzekering zijn de kinderen op het woonadres van de verzekeringnemer meeverzekerd. Ook uitwonende kinderen die een voltijdstudie volgen zijn meeverzekerd. Verandert er iets in uw gezinssituatie, bijvoorbeeld door een scheiding? Dan is het belangrijk dat u deze verandering doorgeeft aan de verzekeraar. Geef een wijziging in uw gezinssamenstelling online door .

Kostbaarhedenverzekering

Als jullie een waardevol erfstuk apart verzekerd hebben in de Kostbaarhedenverzekering, zet de verzekering dan op naam van degene die het erfstuk na de scheiding bij zich houdt.

Autoverzekering

Schadevrije jaren geven recht op premiekorting. Staat de verzekering op uw naam? Dan krijgt u de schadevrije jaren toegekend. De schadevrije jaren kunnen ook worden overgedragen aan de ex-partner.

Lijfrente en kapitaalverzekering

Bij een scheiding moet u ook uw lijfrente en kapitaalverzekering opnieuw bekijken. Dit zijn ingewikkelde financiële producten. De adviseurs van ABN AMRO adviseren u graag.

Wij helpen u graag

Bij een scheiding moet u  belangrijke financiële beslissingen nemen. Een ABN AMRO-adviseur neemt veel van u over. En door onze samenwerking met Scheidingsexpert kan het scheidingsproces van A tot Z voor u worden geregeld.