ToekomstPlan/StudiePlan

Uit de verkoop

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Bij eerder overlijden van de verzekerde neemt de verzekeraar de premiebetaling over of kiest u voor uitbetaling van de opgebouwde waarde en de waarde van de toekomstige premies. Deze verzekering is ook onder de naam SpaarKoers verkocht.
 

Niet meer aangeboden

U kunt het ToekomstPlan of StudiePlan niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem contact op met een adviseur.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. 

Algemene voorwaarden Flexibele Levensverzekering

AVFL-0905

AVFL-0703

AVFL-0601

AVFL-0308

AVFL-0101

Aanvullende voorwaarden ToekomstPlan of StudiePlan

TP/SP-0805

TP/SP-0705

TP/SP-0703

TP/SP-0605

SP/TP-0601

SP/TP-0507

SP/SK-0309

SP/SK-0103

SK-0101

SK-9904

SK-9708

SK-9705

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in een toelichting op de voorwaarden. Deze vindt u hier: Toelichting op de belangrijkste voorwaarden 1311 .

Zo werkt het ToekomstPlan/StudiePlan

Het ToekomstPlan en StudiePlan is een beleggingsverzekering. 

U belegt in beleggingsfondsen of legt in via de Kapitaalmarktrente Rekening. 

Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. 

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op het ToekomstPlan of StudiePlan:

 • extra bedrag(en) storten
 • premie verhogen of verlagen
 • stoppen met premie betalen (premievrij maken)
 • einddatum verlengen tot maximaal 65 jarige leeftijd van de verzekerde eerder beëindigen (afkoop)

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Belastingen

Het ToekomstPlan en StudiePlan is een kapitaalverzekering. Uw verzekering valt dan fiscaal in Box 3. Uw verzekering kan vrijgesteld zijn van belastingheffing als u aan de fiscale voorwaarden voldoet. De verzekering kan bijvoorbeeld vrijgesteld zijn van vermogensrendementsheffing en onbelast zijn op de einddatum en bij overlijden voor de einddatum.

Veelgestelde vragen

Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering de opgebouwde waarde uit. Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

U kunt de opgebouwde waarde van het ToekomstPlan en StudiePlan eerder opnemen. 

Heeft u een ToekomstPlan die is afgesloten vanaf 8 mei 2006? Dan kunt u ook een gedeelte uit de opgebouwde waarde eerder opnemen. Bijvoorbeeld voor een studerend kind. De voorwaarden voor eerder opnemen zijn:

 • u moet minimaal gedurende 1 jaar opnamen doen, per maand of per kwartaal
 • de opgebouwde waarde is minimaal € 5.000
 • elke opname is minimaal € 100 per maand
 • de kosten zijn € 1,50 per opname

Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum, dan heeft de begunstigde de volgende keuze. Wie de begunstigde is, staat op de polis.

 • De verzekering stopt niet. Er hoeft geen premie meer betaald te worden voor de rest van de looptijd. Deze premiebetaling wordt door ABN AMRO Levensverzekering overgenomen. De verzekering keert uit op de einddatum.
 • De verzekering stopt. De opgebouwde waarde van de verzekering en de waarde van de toekomstige premies worden uitgekeerd.

Voor de premievrijstelling bij overlijden brengt ABN AMRO Levensverzekering elke maand een bedrag in rekening en onttrekt dit aan het belegd vermogen. De hoogte van deze onttrekking is gelijk aan 0,333% van de jaarpremie. Is de verzekerde overleden en wordt de verzekering niet beëindigd? Dan vervalt deze onttrekking.

ABN AMRO Levensverzekering brengt maandelijks kosten in rekening: 

 • Administratiekosten. Een deel van de premie die u betaalt, wordt niet belegd. Dat zijn de administratiekosten. Deze bedragen 2% van elk bedrag dat u betaalt. ABN AMRO Levensverzekering haalt de administratiekosten van de premie af, voordat zij gaan beleggen of geld op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening storten. Betaalt u geen premie? Dan betaalt u geen administratiekosten. 
 • Polisbeheerkosten. ABN AMRO Levensverzekering haalt elke maand 0,025% van de waarde van uw verzekering af. Dit doen zij naar verhouding van de beleggingen en het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. Deze kosten betaalt u altijd, ook als u geen premie meer betaalt. 
 • Kosten beleggingsfondsen. U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.
Ja, het ToekomstPlan en StudiePlan is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.

Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 AAV Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%. 

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De ToekomstPlan/StudiePlan is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de ToekomstPlan/StudiePlan wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw ToekomstPlan/StudiePlan. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De ToekomstPlan/StudiePlan is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.