Rendement Beleggings Polis

Uit de verkoop

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Bij eerder overlijden van de verzekerde keert de verzekeraar minimaal de waarde van de verzekering op dat moment uit én een extra bedrag, dat u bij aanvang van de verzekering heeft bepaald.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de Rendement Beleggings Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem contact op met een adviseur.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Aanvullende voorwaarden premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

PVAO-9309

PVAO-9601

PVAO-9904

PVAO-0101

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in een toelichting op de voorwaarden: Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis .

Zo werkt de Rendement Beleggings Polis

De Rendement Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen of legt in via de Kapitaalmarktrente Rekening. 

Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. 

Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

Is uw Rendement Beleggings Polis gekoppeld aan een lening of hypotheek? Dan moet u de uitkering gebruiken voor aflossing daarvan.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tot maximaal de leeftijd van 60 of 65 jaar. Op uw polis staat tot welke leeftijd u premievrijstelling heeft.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Rendement Beleggings Polis:

  • extra bedrag(en)
  • storten stoppen met premie betalen (premievrij maken)
  • verzekering stopzetten en de waarde eerder opnemen (afkoop)
  • verlengen (zonder premiebetaling) 

Let op: het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Belastingen

De Rendement Beleggings Polis is een kapitaalverzekering. De verzekering kan zowel onder de condities van Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) als Box 3 zijn afgesloten. Als aan de regels van de Belastingdienst is voldaan, kan de verzekering vrijgesteld zijn van vermogensrendementsheffing en onbelast uitkeren op de einddatum of bij overlijden voor de einddatum. 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem contact op met een adviseur.

Veelgestelde vragen

Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering, dan wordt het volgende uitgekeerd:

  • de tot dan toe opgebouwde waarde, én
  • een extra bedrag. Dit extra bedrag is 0,5 keer, 1 keer, 1,5 keer of 2 keer de som van de toekomstige premies. Dit extra bedrag heeft u bij aanvang van de verzekering bepaald en staat op uw polis. Dit bedrag kan niet meer worden gewijzigd. 

Het extra bedrag wordt alleen uitgekeerd als er tot overlijden premie is betaald. De uitkering wordt betaald aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, staat op de polis.

Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering het opgebouwde kapitaal uit. Is uw Rendement Beleggings Polis gekoppeld aan een lening of hypotheek? Dan moet u de uitkering gebruiken voor aflossing daarvan. Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

Ja, u kunt de opgebouwde waarde eerder opnemen. Is uw Rendement Beleggings Polis gekoppeld aan een hypotheek? Dan kan de verzekering alleen afgekocht worden met toestemming van de hypotheekverstrekker. 

Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem contact op met een adviseur.

Een deel van de premie die u betaalt, bestaat uit kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de premie en het verzekerd kapitaal. 

  • De provisie, die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, is onderdeel van de kosten. 
  • Kosten beleggingsfondsen: u betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.
Ja, de Rendement Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.
Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 AAV Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De Rendement Beleggings Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de Rendement Beleggings Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Rendement Beleggings Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Rendement Beleggings Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.