Naar de navigatie Naar de inhoud

Rendement Beleggings Polis: uit de verkoop

Rendement Beleggings Polis

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Bij eerder overlijden van de verzekerde keert de verzekeraar minimaal de waarde van de verzekering op dat moment uit én een extra bedrag, dat u bij aanvang van de verzekering heeft bepaald.

 

Niet meer aangeboden

U kunt de Rendement Beleggings Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004. 

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

 

Algemene voorwaarden 

Aanvullende voorwaarden

 

Aanvullende voorwaarden premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in een toelichting op de voorwaarden: Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis (pdf, 64kB).

 

Zo werkt de Rendement Beleggings Polis

De Rendement Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen of legt in via de Kapitaalmarktrente Rekening. 

Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. 

Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Bel dan met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Is uw Rendement Beleggings Polis gekoppeld aan een lening of hypotheek? Dan moet u de uitkering gebruiken voor aflossing daarvan.


 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tot maximaal de leeftijd van 60 of 65 jaar. Op uw polis staat tot welke leeftijd u premievrijstelling heeft.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Rendement Beleggings Polis:

 • extra bedrag(en) storten
 • stoppen met premie betalen (premievrij maken)
 • verzekering stopzetten en de waarde eerder opnemen (afkoop)
 • verlengen (zonder premiebetaling)

Let op: het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

 

Belastingen

De Rendement Beleggings Polis is een kapitaalverzekering. De verzekering kan zowel onder de condities van Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) als Box 3 zijn afgesloten.  Als aan de regels van de Belastingdienst is voldaan, kan de verzekering vrijgesteld zijn van vermogensrendementsheffing en onbelast uitkeren op de einddatum of bij overlijden voor de einddatum.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

  Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering, dan wordt het volgende uitgekeerd:

  • de tot dan toe opgebouwde waarde, én
  • een extra bedrag. Dit extra bedrag is 0,5 keer, 1 keer, 1,5 keer of 2 keer de som van de toekomstige premies. Dit extra bedrag heeft u bij aanvang van de verzekering bepaald en staat op uw polis. Dit bedrag kan niet meer worden gewijzigd.

  Het extra bedrag wordt alleen uitgekeerd als er tot overlijden premie is betaald. De uitkering wordt betaald aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, staat op de polis.

 • Wat gebeurt er als de einddatum van de verzekering wordt bereikt?

  Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering het opgebouwde kapitaal uit. Is uw Rendement Beleggings Polis gekoppeld aan een lening of hypotheek? Dan moet u de uitkering gebruiken voor aflossing daarvan. Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

 • Kan ik de opgebouwde waarde eerder opnemen?

  Ja, u kunt de opgebouwde waarde eerder opnemen. Is uw Rendement Beleggings Polis gekoppeld aan een hypotheek? Dan kan de verzekering alleen afgekocht worden met toestemming van de hypotheekverstrekker.

  Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

 • Weke kosten brengt de verzekeraar in rekening?

  Een deel van de premie die u betaalt, bestaat uit kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de premie en het verzekerd kapitaal. 
  • De provisie, die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, is onderdeel van de kosten.
  • Kosten beleggingsfondsen: u betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.

 • Is deze verzekering een beleggingsverzekering?

  Ja, de Rendement Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.

 • Kan ik binnen mijn verzekering van beleggingsfonds wijzigen?

  Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 AAV Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%.
  Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel  Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

 • Hoe veilig is mijn geld?

  De Rendement Beleggings Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt de rechten van een consument in het geval een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat. 

  Het geld van de Rendement Beleggings Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bank- en/of beleggingsrekening bij ABN AMRO Bank. Als ABN AMRO Bank niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Rendement Beleggings Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.

  Heeft u een vraag of wilt u advies? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Heeft u een vraag of wilt u advies? Onze adviseurs helpen u graag verder.

0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten)

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting