Naar de navigatie Naar de inhoud

Pensioen Garantie Polis: uit de verkoop

Pensioen Garantie Polis: een gegarandeerd kapitaal op de einddatum

Deze verzekering zorgt voor een gegarandeerde uitkering als de verzekerde op de einddatum in leven is. Bij eerder overlijden keert de verzekeraar minimaal de waarde van de verzekering op dat moment uit én een extra bedrag wat u bij aanvang van de verzekering heeft bepaald.
De uitkering moet worden gebruikt voor een lijfrente.

Een lijfrente is een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U betaalt daarvoor periodiek of éénmalig een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. Daardoor krijgt u extra inkomen vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.
 

Niet meer aangeboden

U kunt geen Pensioen Garantie Polis meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900-9215 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.  

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. 

Algemene voorwaarden 

Aanvullende voorwaarden Pensioen Garantie Polis   

Aanvullende voorwaarden premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

 

Zo werkt de Pensioen Garantie Polis

De Pensioen Garantie Polis is een levensverzekering. 

Als de verzekerde op einddatum in leven is, keert de verzekeraar het gegarandeerde kapitaal uit. Het gegarandeerde kapitaal staat op uw polis.

De Pensioen Garantie Polis is een lijfrenteverzekering. Daarom bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente-uitkering. U ontvangt dan een periodieke uitkering.


Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tot maximaal de leeftijd van 60 of 65 jaar. Op uw polis staat tot welke leeftijd u de premievrijstelling heeft meeverzekerd. Deze dekking kan niet worden gewijzigd. 

 

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijziging is mogelijk op de Pensioen Garantie Polis:
 • stoppen met premie betalen (premievrij maken) 
  Hiervoor worden geen kosten berekend
Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Belastingen

De Pensioen Garantie Polis is een lijfrenteverzekering. 

 • De premie is mogelijk aftrekbaar van uw inkomen. Als u een pensioentekort heeft, kunt u premies aftrekken van uw inkomen tot maximaal de jaarruimte of reserveringsruimte die voor u geldt. Hebt u premies betaald? Dan kunt u die opgeven bij uw belastingaangifte om voor aftrek in aanmerking te komen. 
 • Uw verzekering valt fiscaal in box 1, zodat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen.
 • Zet u de lijfrente om in periodieke uitkeringen? Dan moet over de uitkeringen belasting worden betaald.

Let op! Het wijzigen van de verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.


 

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er op de einddatum van de verzekering?

  Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering het gegarandeerde kapitaal uit. De Pensioen Garantie Polis is een lijfrenteverzekering, daarom bent u verplicht het uit te keren bedrag te gebruiken voor een lijfrente-uitkering.

  Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

 • Kan ik de opgebouwde waarde eerder opnemen?

  Nee, u kunt de opgebouwde waarde niet eerder opnemen. 

  De Pensioen Garantie Polis is een lijfrenteverzekering. Dan geldt er een fiscaal afkoopverbod. Mocht u de verzekering toch eerder willen beëindigen, dan bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente-uitkering.

  Let op! Het stoppen van de verzekering zonder dat u met de waarde een nieuwe lijfrente aanschaft, kan nadelige fiscale gevolgen hebben. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.

 • Is deze verzekering een beleggingsverzekering?

  Nee, de Pensioen Garantie Polis is geen beleggingsverzekering. Het is een levensverzekering met een gegarandeerde verzekerd bedrag op de einddatum. Ook de uitkering bij overlijden is niet afhankelijk van fluctuaties op de kapitaalmarkt, maar wordt bepaald door de tot dan toe opgebouwde waarde én een extra bedrag. De risico’s van een beleggingsverzekering zijn niet van toepassing op de Pensioen Garantie Polis.

 • Welke kosten worden in rekening gebracht?

  Een deel van de premie die u betaalt, bestaat uit kosten voor het afsluiten en administreren van de verzekering. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de premie en het verzekerd kapitaal. 

  De provisie, die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, is onderdeel van de kosten.


 • Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

  Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering, dan wordt het volgende uitgekeerd:
  • de tot dan toe opgebouwde waarde, én
  • een extra bedrag. Dit extra bedrag is 0,5 keer, 1 keer, 1,5 keer of 2 keer de som van de toekomstige premies. Dit extra bedrag heeft u bij aanvang van de verzekering bepaald en kan niet meer worden gewijzigd. Op uw polis leest u wat bij u van toepassing is.
  De uitkering wordt betaald aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, staat op de polis. De Pensioen Garantie Polis is een lijfrenteverzekering. Daarom is de begunstigde vaak verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente-uitkering. Op uw polis leest u of dat bij u van toepassing is.


 • Hoe veilig is mijn geld?

  De Pensioen Garantie Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt de rechten van een consument als een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat.

  Het geld van de Pensioen Garantie Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank. Als ABN AMRO Bank niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Pensioen Garantie Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.

Heeft u een vraag of wilt u advies? Onze adviseurs helpen u graag verder.

0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten)

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting